Какво е новото
Ако Ме люби някой, ще пази учението Ми

. Ако Ме люби някой, ще пази учението Ми

Телеграм

Светлина за теб

*
Администратор
Потребител
photo_2024-05-28_23-42-01.jpg


Болшинството от Божият народ все още не е наясно за цялата сериозност и отговорност, които Бог е поставил върху всички, които претендират да се наричат с Неговото име. Хората са научени да живеят не според евангелието и чрез Святия Дух, а повече от книгите, не от Словото излизащо от устата на Христос, а от думите на техните проповедници, те си играят на вяра и не живеят както Бог учи, (не се стремят към това с цялата си сила, сърце и душа). Заблудени от своята представа за Истината, предполагат, че имат време и възможност, а дори и Божията благодат да живеят така, както те искат. Постъпват и мислят също както хората от света, (за предпочитане по добър начин), но не както Исус учи.
Те са заети със себе си и делата си, надяващи се на благословение и благодат, търсещи благоденствие и слава, но не са заети да търсят и познават Истината, и да се подготвят за идването на Младоженеца.
Хората най-често дори не осъзнават, че не действат според Словото на Христос, но следват духа на неподчинението и постъпват по свой начин. Те не разбират, че са прелюбодейци.
Съзнанието им не приема сериозно тези думи в Словото: „Прелюбодейци! Не знаете ли, че приятелството със света е вражда с Бога? Или мислите, че без нужда казва Писанието, че Бог и до завист ревнува за Духа, Който е вложил да живее в нас?“ (Яков 4:4,5)
За съжаление ходещите в такава "светлина", не разбират, че онези, които живеят по волята си, дори „душевно позитивни“ и добри, не могат да изпълнят волята на Отца.

Причината за това е една - хората са отхвърлили Неговото Слово и са се увлекли от своите идеи и учения. Неразумните девици не се вслушват в това, което казва Словото и следователно, не могат да бъдат готови да служат вярно на Господа и за Неговото царство.
Мнозина вече са убедени от измамен дух, че не е толкова нужно да имат стремеж и старание да следват с всички сили Христовото учение (Неговите думи). Те вярват, че е достатъчно само да "обичате Исус в душата си" и да изповядвате определени места от Писанията, за да бъдете спасени, е, и малко да изпълнявате нещо от Словото, макар че Христос ни казва: „Който има Моите заповеди и ги пази, той Ме люби... Ако Ме люби някой, ще пази учението Ми... Който не Ме люби, не пази учението Ми...“ (Йоан 14:21,23,24) и: „Защото, който иска да спаси живота си, ще го изгуби, а който изгуби живота си заради Мене, ще го намери.“ (Матей 16:25)
И както са учили и Неговите апостоли: „И по това сме уверени, че Го познаваме, ако пазим заповедите Му.
Който казва:Познавам Го, но не пази заповедите Му, лъжец е, и истината не е в него. Но ако някой пази словото Му, неговата любов към Бога е наистина съвършена. По това знаем, че сме в Него.
Който казва, че пребъдва в Него, сам е длъжен да ходи, както е ходил Христос.“ (1 Йоан 2:3-6)
Ние трябва да се разделим със своя начин на живот - с желанията ни, волята ни и да се учим от Христос как да се отнасяме към Бога и волята Му- така, както го е правил самият Той, а Словото ясно ни го показва.
Всички християни, които искрено следват Господа и не се страхуват да плащат цената за това, не трябва да вървят с онези, които не искат да са сериозни в своето посвещение и не искат да живеят за благовестието на Небесното царство така, както учи Истината. Те трябва да се отделят, както учи Божието Слово, или рискуват да се смесят с тях и сами да станат хладки, и духът на света, под маската на благочестието, ще се промъкне неусетно в техните желания и ще завладее мислите и сърцето им.
Християните, които флиртуват със света, са прелюбодейци и не са угодни на Бога. Ако те не оставят своите пътища и не тръгнат по Пътя, Който е Праведен и Свят, ще бъдат съдени като прелюбодейци и блудници. Без истинско покаяние, в ден на милост, няма да имат милост в деня на Съда! Ден на милост е Днес, когато те още са призовавани да оставят своя път!
Но никой не знае датата на последния ден на милост, който ще му бъде даден.
Тогава Бог ще го отмине. Да рискуваш като отлагаш за утре е твърде страшно!

Ние трябва напълно да се съсредоточим върху изпълнението на Божията воля за нас и върху задачите, които Святия Дух ни открива, а не да гледаме настрани и към хората. Ние сме длъжни да стоим в Истината на Божието благовестие и да я следваме в Духа докрай.
Живеем в най-коварното време, последното време, и за него знаем какво е писано в Словото. Безгрижието и егоизмът се развиват сред хората чрез фалшивите пророци, чрез съвременните учения, които са заменили и изместили Евангелието. Тяхната роля е да дадат вход и власт на нечистите духове над непокорните на Истината души.
Ние не трябва да имаме участие в техните лъжи. Трябва да бдим и да вярваме само на Истината! Затова е нужно себеотричане и носене на кръста всеки ден, нужно е да имаме близка връзка с Христос, Който самият е Истината и да Го следваме, в противен случай ще бъдем заблудени от лукавия и уловени от неговия дух! Той поставя мрежи и улавя в тях хората, които са амбициозни и отхвърлящи Словото, които следват своите понятия за праведност и са наивни и безгрижни, не стоят на стража и нямат в ръката си Божият меч - Словото на Истината.
Трябва да стоим далеч от тези, които не живеят Божието Слово, дори те да имат вид на благочестие! Трябва да се научим да разпознаваме в Духа! Нашата сила е във верността ни към Истината!
Всичко, създадено от лукавия са примамки, капани, служещи за отклоняване сърцата на хората от предаността към Господа и от тесния път, от истинската вярност и съвършената преданост към Царството на святия Бог. Примамки, които да им отрежат пътя към Рая и дори да им отнемат спасението!
Помнете: Святост без вярност не може да има!
Превод: Светлина за теб
 
Горна част