Какво е новото
ПОЛУНОЩНИЯТ ЧАС

. ПОЛУНОЩНИЯТ ЧАС

Телеграм

Светлина за теб

*
Администратор
Потребител
oie_262039393Ms7yJ4O.jpgОчаквайки идването на новата година, хората с нетърпение гледат часовника, който да удари дванадесет часа. Изглежда им, че голямата му стрелка сякаш се бави, когато изтичат оставащите последни минути на преминаващата година. И ето най-сетне настъпва последната минута, последните секунди - и дългоочакваната полунощ настъпва! Една секунда ни превежда през тази решаваща линия, отделяща преминаващата година от идващата нова година. И тази година е приключила и влиза в историята. Нова година е настъпила.

Днес ние сме в навечерието на най-великото събитие - второто пришествие на Христос. Да, наистина, днес сме много по-близо до идването Му, отколкото по всяко друго време в историята ни.
Признаците за Неговото идване, за които четем в Божието Слово, свидетелстват за това. Събитията, случващи се по света, свидетелстват за Неговото близко идване. На Земята стават силни земетресения и други тежки бедствия, има глад в голяма част от населението на света, има все повече болести, преследване на християни, тероризъм в голям мащаб. Бързо развиващите се технологии, желанието за единен свят, обединението на държавите - това са признаци за второто пришествие на Христос. Освен това, както казва Библията, в последното време „ще се появят много лъжепророци и ще заблудят мнозина, беззаконието ще се умножи и любовта на мнозинството ще охладнее.“

Всички тези белези се случват едновременно, сега, пред очите ни. Всичко подсказва, че живеем на прага на идването на нашия Спасител Исус Христос. Ние живеем в последните изтичащи минути и секунди, преди часовникът да удари 12 часа на изтичащото определено последно време за човечеството на Земята, преди Бог да извърши съда Си за него и Христос да дойде отново на Земята.

В притчата за десетте девици се казва:“А посреднощ се нададе вик:Ето младоженецът иде! Излизайте да го посрещнете!“ (Матей 25:6)

Ние можем да чуем този вик по всяко време, тъй като от този полунощен час (идването на Христос за нас) ни отделят само няколко минути. Но какво означава този полунощен час за нас? Какво казва Божието Слово за него? Библията споменава думата посреднощ (полунощ) около четиринадесет пъти и почти всеки път тази дума се свързва със специална проява на Божията сила. Така че в гореспоменатата притча полунощният час за петте разумни девици е вход за сватбения празник, а за петте неразумни - затворена врата. Нека видим и пример от историята на израилския народ.
В полунощ, когато Господ преминал през Египет и поразил всяко първородно в него, но отминал белязаните с кръвта на агне врати на израиляните, този среднощен час донесъл за египтяните смърт, а за израиляните избавление.
И така, един и същи полунощен час за едни се оказал съд, а за други той бил голяма победа, за едни-проклятие, а за други-благословение.

Да, полунощ е определящ момент. Това е преходна точка в живота ни, краят на една ера и началото на друга, краят на изминалия ден и началото на нов ден. Всички го изпитваме в един или друг момент от живота си. И този час идва при нас най-често по най-неочаквания начин, когато най-малко го очакваме. Така ще бъде и идването на нашия Господ и Спасител за нас-в посреднощ, когато се раздаде викът: “Ето младоженецът иде! Излизайте да го посрещнете!“
Ще бъдем ли готови? Ето защо, завършвайки тази притча, Христос казва на всички нас:“Бдете, защото не знаете ни деня, ни часа, в който Човешкият Син ще дойде.“
Скъпи приятели, какъв ще бъде този час за нас? Разбирате ли, че този час не е от времето, което познаваме и измерваме, а става въпрос за духовен час, за духовно време? За всички това ще означава край на един начин на живот и начало на друг. Но какво ще бъде това начало? Това е въпросът. Началото на вечната тъмнина, където ще бъде плач и скърцане със зъби, или началото на сватбеното пиршество и вечната радост в присъствието на нашия Господ? Кое от тези две ще бъде нашето начало?

Без съмнение сме в навечерието на този полунощен час. Всички признаци показват, че ние наистина се приближаваме към този съдбовен час. И какво трябва да правим?
Божието Слово казва, че мнозина ще се съблазнят, мнозина ще отстъпят от вярата, любовта на мнозина ще охладнее. Виждате, че пише „мнозина“, забележете, че не пише „всички“. Не е нужно да сме в това мнозинство.
Междувпрочем, Бог никога не работи чрез мнозинството. Той винаги върши работата си чрез малцинство, чрез малки и незначителни групи, чрез отделни хора. Чрез тях Той е давал пробуждение и е проявявал Силата Си, при това в най-мрачните и смутни периоди от човешката история. Когато безпросветната тъмнина се сгъстявала над нашата Земя, Бог не я оставил без Своите свидетели. В такъв полунощен час, когато те викали към Него, Той отговарял и изпращал обилни благословения.

Ние всички трябва да идем при Него по един път - чрез Неговия Син Исус Христос. Днес, сега, точно тази минута, вратата на благодатта е отворена за нас. Влезте през тази врата, преди да е станало твърде късно, за да не ви изненада този полунощен час. Да не бъде! Нека да бдим и да очакваме нашия Спасител! Нека гледаме към Него, а не към ставащото в света. Да съсредоточим цялото си внимание в това, да Го чакаме, живеейки угодно на Него и без страх. Нека всички се съберем при Него и бъдем с Него завинаги! Амин.


Превод: Светлина за теб
 
Последна редакция:
Горна част