Что нового

ТИ ЧАСТ ОТ ХРИСТОВАТА ЦЪРКВА ЛИ СИ, ИЛИ ОТ ЦЪРКВАТА БЛУДНИЦА

Светлина за теб

Администратор
Администратор
Регистрация
25 Янв 2017
Сообщения
1.200Много християни са били учени, че истинската църква е тази, която задължително трябва да бъде регистрирана, която е под нечие "духовно покривало", в която го има петкратното служение и т. н. Но възможно ли е само по тези неща да се съди за истинността на църквата? Какво е казал Христос по този повод? Той ни е казал ясно каква е Неговата църква-„Моите овце слушат гласа Ми, и Аз ги познавам, и те Ме следват. И Аз им давам вечен живот, и те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката Ми " (Иоан. 10:27-28)
Църквата на Исус Христос са Неговите „овце“, т.е. хората, които слушат Неговия глас, те са родени свише и са покорни на Него, живеят според Неговото учение и са водени от Неговия Свят Дух.
За да си част от Христовата църква е малко да влезеш само в някоя религиозна организация, наричаща себе си „Църква“. За това е необходимо да живееш по думите на Христос, да се отричаш от себе си като носиш кръста си и живееш по принципа: “Не моята воля, но Твоята воля да бъде!“ Не да гониш света с неговите похоти и да жадуваш за успех и просперитет, а да спреш да вършиш произволни грехове. Само тогава, ти можеш да станеш част от Христовата църква, част от Неговото тяло, и само тогава Христос ще ти говори и ти ще имаш истински взаимоотношения с Него! „Понеже, които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове.“ (Римляни 8:14)
Не можеш да имаш общение с Бог, ако живееш в някой грях, за който добре знаеш, но не желаеш да го оставиш! И ако ти продължаваш да живееш в него и не се покайваш, не се лъжи- ти си извън Христовата църква и вървиш по широкия път, въпреки че може да си член на някоя местна църква или организация!
За всички нас е важно да разберем, че за да бъдем част от църквата на Христос, това не означава само да сме членове на местната църква и да живеем църковен живот. Да бъдеш част от Христовата църква, означава, да се стремиш към святост във всичките си действия, да живееш според учението на Господ и да бъдеш воден от Неговия Свят Дух!
Във всяка общност има вярващи, които са част от Христовата църква и има и такива, които са част от църквата блудница. Това зависи от начина на живот, който ние водим- разпнали ли сме плътта със страстите и похотите й, или не, защото апостол Павел е казал, че които са Христови са разпнали плътта заедно със страстите и похотите й. Зависи от това, дали следваме Христос носейки своя кръст или не, търсим ли духовни благословения, или материални, привързани ли са сърцата ни към небесните ценности, или към земните, водени ли сме от Святия Дух, или от своите желания и т. н.
Павел е казал:“ Ако съгрешаваме самоволно след като сме познали истината, не остава вече жертва за грехове.“ (Евреи 10:26)
Ако вие знаете истината, но въпреки това продължават да живеете в грях (независимо дали в "голям" или "малък"), вие живеете в самоволен грях и затова не очаквайте, че Исус ще говори с вас. Ние можем да считаме себе си за част от Христовата църква и да мислим, че сме от Неговото тяло, и че сме спасени само защото принадлежим към местната църква, но това е самозаблуда. Истината е тази, че ако ние не се покаем и не изправим своите пътища, няма да станем част от Христовата църква. Исус Христос ни е казал ясно:“Не всеки, който Ми казва:Господи! господи! ще влезе в Небесното царство, но който върши волята на Отца ми, Който е на Небесата. В оня ден мнозина ще Ми рекат:Господи! господи! Не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонвахме и не в Твоето ли име извършвахме много велики дела? Но тогава ще им заявя:Никога не съм ви познавал, идете си от Мене вие, които вършите беззаконие.“ (Матей 7:21-23)
Християни, разберете, че църквата като организация, няма да ви спаси! Спасява само Христос, и то когато ние станем част от Неговото тяло! Църквата на Христос са хората, стремящи се към святост, любов и водителство от Святия Дух! Тези хора ще бъдат взети от Христос на Небесата! А другите, които могат да бъдат членове на регистрирана християнска организация, която има ръкоположени служители и всичко останало, но продължат да живеят в неподчинение на Христовото учение, те отиват направо в ада, въпреки че те могат да изгонват бесове и да вършат чудеса, и да изпълняват някое служение.
Ако един човек служи активно на Бога, това все още не означава, че той е спасен, и че има общение с Христос. Господ е казал, че тези, които вършат беззаконие, т. е. - не живеят в святост и покорство към Него, Той ще ги отхвърли.
Ако проповедниците, които вие слушате не живеят свято, ако те контролират стадото си и си строят свое царство, правейки име за себе си, самите те още не са спасени и могат да бъдат отхвърлени от Христос! Той може да им каже "Никога не съм ви познавал, идете си от Мене вие, които вършите беззаконие.“
И ако те ви приспиват с това, че сте спасени по благодат, но не ви учат да живеете в святост, не ви помагат да се освобождавате от греха, не ви учат да имате общение с Христос и да следвате Неговото учение, то те съзнателно или несъзнателно ви водят в заблуда! Това особено важи за известните проповедници. Те имат огромно влияние върху умовете на християните.
Всеки от нас е отговорен за това какво учение приема, затова ние сме длъжни да сверяваме всичко, което чуваме, с учението на Христос!
Спасението- това е пътя на Христос, да носиш кръста си, да живееш не по своите желания, но само по Божията воля. Това е ежедневно водителство от Святия Дух! Ако нямате това, не се заблуждавайте и не слушайте тези, които ви казват:“Вие сте спасени! Сега постигнете успех и просперитет, защото Бог желае това за вас!“ Това са лукави работници, а не служители на Христос!
Павел е казал и това:“Изработвайте спасението си със страх и трепет.“
Спасението- това е ПЪТ! Неправилно е да се мисли, че сме спасени веднъж завинаги! Това е заблуда! Ние трябва да изработваме спасението си всеки ден, ходейки в покорство на Христос! И ако по някаква причина живеем в непокорство и в самоволен грях, ние можем да бъдем отхвърлени от Него.
Днес, вярващите от различните деноминации могат да спорят помежду си и да си доказват, че точно тяхната църква е истинската църква на Христос. Но Христовата църква не е организация! Самата общност може да се придържа към правилното учение, но това не гарантира, че всички, които са в нея ще бъдат спасени, защото спасението зависи от личното ни послушание към Христос. Също така, самата общност може да се придържа към учение, противоречащо на учението на Христос, и тогава хората в нея са хора, отстъпили от истината, и те не са част от Христовата църква, но от църквата блудница.
Църквата на Христос и общността са различни понятия. Но днес, много вярващи ги считат за едно и също нещо. Може да бъдеш член в регистрирана религиозна организация, която има ръкоположен пастор и където има „духовно покривало“, което всъщност не е библейско учение, където има петкратно служение и т. н, но да не си част от Христовата църква. Не по тези неща можем да съдим дали сме част от Христовата църква, или не сме.
Може би си мислите, че някои вярващи, които не принадлежат към регистрираните общности са отстъпници, че са заблудени християни и затова те не могат да бъдат от Христовото тяло. Но и това не е признак, по който може да се съди за това нещо. Смятате ли, че Христос мисли така, както мислят религиозните лидери? И че може би тези, които вие сте смятали за отстъпили и сте ги осъждали, са всъщност от църквата на Христос?
Разберете, че ако тези вярващи са покорни на Господ и са водени от Духа Му, те са част от Неговата църква! И че обратно- вие може да бъдете отхвърлени от Него, ако живеете в беззаконие, макар да смятате че вашата общност е истинска!
Днес има фалшификати на истинската Христова църква, както и на всичко останало, което е вършел и върши Господ Христос. В наше време, много религиозни лидери строят своето царство на тази Земя, служейки на себе си, а не на Христос. Тези така наречени "християнски църкви" нямат истинско благочестие и не живеят според учението на Христос, те нямат святост и улавят човешките души в своите мрежи, като ги правят приличащи на тях.
Исус е казал: „Горко на вас, книжници и фарисеи, лицемери! Защото море и суша обикаляте, за да добиете един последовател, и когато стане такъв, правите го рожба на пъкъла два пъти повече от вас.“ (Матей 23:15)
Може би си мислите, че ако църквата успешно придобива ученици и има числен растеж, това ясно показва, че Бог е там и всичко в нея е наред? Мнозина вярващи решават точно по тези неща, че църквата им е истинска. Но истината е, че общността може да се умножава и по причина на проповядване на лъжливо евангелие.


Ако започнете да говорите на хората, че те живеят в грях и отиват в ада, и че трябва да се покаят и да се отвърнат напълно от греха, и че трябва да следват Христос като носят кръста си, много ли хора ще искат да слушат това и да ходят в такава църква, в която учат за святост и отделяне от света и неговите ценности? Затова пък, много хора с радост ще ходят в такава църква, където се проповядва, че те могат да станат богати, използвайки закона за „сеенето и жътвата“, където им обещават, че Бог ще им даде всичко, от което имат нужда.
Ние трябва да проповядваме истинското евангелие, защото хората трябва да идват при Христос и да се новораждат свише, а не да влизат в религиозни организации между мили и добри хора. Иначе с какво ще се различаваме от тях? Нека погледнем младежите в тези среди, наистина ли те обичат Христос и предани ли са на Неговата истина? Какво обединява тези хора- любовта към Господа, или някакви тяхни интереси? Новородени ли са те и общуват ли на духовни теми, или са просто религиозни и се молят със заучени фрази по молитвени шаблони, и вършат дела, защото така е писано, и чакат ли своя възлюбен Господ да дойде, или дори не се интересуват от това?
В много религиозни организации може да видите хора, които не са новородени, но „служат на Бога“. Как мислите- много ли от православните служители днес са новородени, макар активно да вършат слежение в храмовете си? Църковната активност на човека говори ли за това, че той е новороден? Има хора, които служат на своите служения, но те не служат на Христос и всъщност, не са новородени. И това е не само в тези среди, но и навсякъде в другите деноминации, където не присъства Божия Свят Дух, а Той не присъства там, където присъства религията, а не Христос. Хората в тези общности не осъзнават от дълбочината на сърцето си, че се нуждаят от Спасител, те не са се покаяли за греховете си и не са се новородили, затова и не са получили Святия Дух, и продължават да живеят плътски, греховен живот. Но в неделя те са хора, които надяват религиозни маски, издигат ръце към небето и пеят песни на Бога. Те винаги казват „Алилуя!“, макар че в действителност живеят в тъмнина и не са се срещнали с Христос. Ето защо, такива хора винаги се нуждаят от водителството на своя пастор и от постоянни служения, които да ги очистват от полепилите ги грехове.
Новодошлите в такива общности преживяват само повърхностно покаяние и освобождение само от някои грехове, но те не се учат да имат близка връзка с Христос, не се учат да идват при кръста на Христос чрез покаяние за греховете.
Когато четем Библията, ние виждаме, че ранната църква се е състояла от обикновени хора, които са живеели в святост. Те са служели на Бога в простота и не са имали никаква йерархия, отчетност и човешка зависимост. Те не са се грижили за това, как да имат голяма сграда, те са се грижили Божието царство да расте вътре в тях и да могат да предадат това Царство на другите.
Исус е казал:“Ако Ме люби някой, ще пази учението Ми, и Отец Ми ще го люби, и Ние ще дойдем при него и ще направим обиталище у него.“ Ако вие започнете да живеете по учението на Христос, а не по многобройните човешки учения, Христос идва във вас и тогава вие ставате част от Неговата църква. Днес има религиозни организации, които наричат себе си църква, но в действителност са блудница, защото те са приятели със света и учат да се постига това, към което се стремят хората от света- към успеха, просперитета и желанието да издигаш своето име. Това не е нищо друго, освен вражда против Бога. "Прелюбодейци! Не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? И тъй, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога.“ (Яков 4:4)
Павел казва, че това е вражда против Бога, а какво ги очаква враговете на Бог- отхвърляне и огнена геена.
Исус е казал:“Където двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях.“ (Матей 18:20) Достатъчно е да има общение между един или двама истински християни, за да бъдат църква на Христос. Господ никога не ни е казвал да строим голями сгради по света и да ги пълним с хора! Той е казал на апостолите да идат по целия свят и да проповядват благовестието на всички хора, и да ги кръщават в името на Отца и Сина и Святия Дух. И апостолите изпълниха думите на Христос, те учеха хората, както Христос беше учил тях, и тези които повярваха започваха да живеят според учението Му. Тогава Господ ги изпълваше със Святия си Дух, Който ги наставляваше в истината. Всеки християнин е бил воден от Божия Дух и когато са се събирали заедно, всеки е имал да сподели нещо. Това е било истинско общение в Святия Дух и те не са се нуждаели да бъдат учени с години от един и същи човек. Павел говори ясно за това в 1 Коринтяни 14:26 и такова е било служението в първата Христова църква, което коренно се различава от това в нашите днешните църкви.
Разбира се, че когато един християнин е още духовен младенец, той се нуждае от наставление в Божието Слово, но когато са минали повече от 5г, а той все още няма водителството на Святия Дух и не може да различава истината от заблудата, това вече е голям проблем. Днес, тези хора не са малко. Но Исус спасява само Своите хора, онези които слушат Неговия глас, следват Него и след чужди няма да вървят!
Ако вие не сте водени от Святия Дух, Който Исус е изпратил в сърцата на Своите Си, вие имате просто само една религия! Ако вярвате в Христос, но не носите кръста си и не живеете по принципа „Не моята воля, но Твоята воля да бъде.“, ако живеете по своята воля и гоните своите си цели (само че с помоща на Бог, както вие си мислите), ако не се стремите към святост- вие не сте от Христовата църква, но сте от църквата блудница! „Овцете“ са чувствителни за гласа на Святия Дух, Който ги води след Христос, и те никога няма да тръгнат след чужд пастир. А „козите“ са упорити и своеволни и не са чувствителни към гласа на Духа, не искат да Го следват. Но ние не можем да служим на Господ така, както на нас ни харесва, според нашето разбиране и правила, Той е Цар над царете и всичко ще бъде така, както Той иска, или изобщо няма да бъде!
Днес, някои пастори господстват над Божия народ, но когато Господ поставя някой за пастир, за учител, за благовестител и т. н. той няма право да господства над другите, а точно обратното- той трябва да дава пример със своя живот и да служи, да се грижи за Божия народ! Той трябва да осъзнава, че този народ е Божия народ, който принадлежи не на него, а на Бога! Трябва да познава „стадото“, което Бог му е поверил и да знае проблемите на „овцете“ в него. Но днес, ние виждаме точно обратното- служителите в църквите са твърдо установени и господстват над Божието наследство, и има пълен контрол над хората. Има някои църкви, в които хората дори не могат да направят или кажат нещо без разрешението на пастора, без неговото благословение. И вместо да превързват раните на Божия народ и да го хранят със здрава духовна храна и да се грижат за него, някои пастори контролират всички хора. Но най-лошото е, че те сплитат теориите си с Божието Слово и със своите човешки доктрини заблуждават хората. Те винаги цитират любимите си стихове от Писанието, в които се говори за послушание на старшите, но самите те нямат никакво послушание към Христос и не изявяват Неговия характер, за да претендират за това.
Апостолите никога не са контролирали хората, само Святия Дух има право да контролира живота ни и то, ако ние Му позволим това!


Скъпи християни, ако във вашата църква има разделяне на специални категории от ръкоположени служители и обикновени посетители, ако пастора и служителите в нея са специална неприкосновена категория, чиито учения не трябва да се оспорват, но просто да се приемат с покорство, ако високопоставения служител в нея ви плаши с ада заради неподчинението ви към него, ако отношенията между него и редовните членове на църквата е на ниво началник- подчинен, ако пастора контролира всичко и вие нямате право без знанието му да направите нещо, ако във вашата църква не ви учат да живеете в святост пред Бога, а успокояват съвестта ви с това, че „всички сме грешници и живеем в благодат“, ако сте принудени да се подписвате за десятъка, като по този начин се контролира вашия доход, ако ударението в учението на пастора не е върху учението на Христос и живот в святост и покорство към Него, в търсене на това, което е небесно, а не земно, ако ви се говори, че вие трябва да водите колкото се може повече хора в църквата заради успеха и просперитета й, ако в църквата ви учат, че може да се отнасяте към Бог като към нещо, чрез което можете да печелите, като използвате принципа за „сеене и жътва“ и всички подобни небиблейски практики, то това означава, че вашите служители са измамени от Сатана. Всичко това е заблуда и грях!
Исус е казал:“Много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина.“ (Матей 24:11) Днес има много лъжепророци, особено сред най-известните проповедници, които учат за фалшива благодат и увереност в своето спасение (което лишава човек от възможността със страх и трепет да изработва спасението си-както се казва във Филипяни 2:12) и които слагат ударение върху учението за просперитета. Затова, много пастори, учители и други служители са измамени от тях, и самите те учат хората на ерес. Днес, за съжаление, много вярващи са измамени от тези лъжепророци и лъжеучители.
По какъв признак може да се разпознае лъжеучителя от Божия слуга? Учението на лъжеучителя води Божия народ към безгрижие и търсене на всичко това, което търси света- успех, просперитет, търсенето на земно щастие и одобрение, и кара вярващите да забравят за Небето и идващия за нас Господ. А учението на истинския служител отлепва сърцата ни от този свят, и тогава в нас се появява желанието да живеем свято и угодно на Бога във всичко, и да изпълняваме Неговата воля. По тези плодове могат да бъдат разграничени истинските учители на Божието Слово от лъжливите учители.
И ако във вашата църква имате служители, които проповядват учение, което не съответства на учението на Христос, и ако те са били изобличени и предупредени за това, но продължават да проповядват лъжливо учение и не се отвръщат от него, то те са лукави работници, защото ако наистина обичаха Господ, Той щеше да им отвори очите и да им даде да говорят истинското учение! В такъв случай, Господ може да ви изведе от там и да напуснете това място.
Случва се и така, че хората са заплашвани от служителите в църквата с това, че само тази църква е истинна, и че ако напуснат, могат да погинат. Това противоречи на Христовото учение и ако вие имате вътрешното свидетелство, че трябва да напуснете тази общност- не се бойте! Господ е ваш покров и Той ще ви защити, ако ви изведе от там! Молете се и търсете Божието водителство, и смело направете това, което Бог ви води! Не слушайте заплахите им и не им вярвайте, когато ви говорят, че сте им непокорни и ще идете в ада! Не се бойте, че ще останете без Божията защита! Това е лъжа! Не е вярно, че ние имаме защита, намиращи се „под покрова на църквата“! Божието Слово казва, че Бог е наше прибежище и наша крепост, наша канара и наш щит, наша помощ и закрила! И ако вие ходите в послушание на Бога, Той ще се грижи за вас и ще ви защитава!
Църква на Христос може да бъде двама или трима, събрани в Неговото име, и малцинството не означава, че Бог не е там, и че Неговото присъствие липсва.
Но нещата са такива, че хората истински желаещи да знаят истината и да живеят в святост, са много малко. А тези, които искат да живеят и с Бог и със света са много повече. Така е било и така ще бъде до край. Обръщайте внимание на това, което се проповядва и го сверявайте с Божието Слово! Не приемайте наготово никога дадено слово! Изпитайте го и ако то противоречи на Христовото учение, бъдете смели и действайте, вече знаете как!
Христос ни е предупредил, че мнозина говорещи, че са вършели велики дела в Неговото име, ще бъдат отхвърлени от Него, поради живота си в беззаконие.
Също така, Той ни е казал, че малцина вървят по тесния път, водещ към живот, но мнозина вървят по широкия път, водещ към погибел. (Матей 7:13-14) Той не говори за невярващи и вярващи. Той говори за онези, които Го следват.
Христос ни е показал ясно пътя:“Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си и така нека Ме следва.“ (Марк 8:34)
и „Който не вземе кръста си и не върви след Мене, не е достоен за Мене.“ (Матей 10:38) Това означава, че е възможно да вярваш в Христос, но да не си достоен за Него. Защото някои хора, наричащи себе си християни, вярват в Христос и се опитват да Го следват като не взимат кръста си, т. е.- не живеят според Неговата воля и учение, затова не са достойни да бъдат Негови ученици и част от Неговата църква.
Ще трябва да направим своя избор бързо, защото времето е последно и скоро изтича. Ако наистина обичаме Христос и искаме да следваме Него, не човека, ние ще счетем за измет всичко останало, и ще побързаме да оправим пътеките си, докато все още ни е даден шанс за това. Защото всичко си заслужава, само Христос да придобием!
Внимавайте, християни, да не би да пропуснете шанса си, внимавайте и не си мислете, че има още време и няма страшно- Бог Си знае работата, Той няма да ви остави и т. н. Вие сте предупредени! И не само чрез Божиите слуги, но на първо място чрез Божието Слово! Внимавайте на себе си, да не би да изгубите това, което имате и да не би да останете излъгани в надеждата си! На вас е дадено голямо благословение да чуете от слугите на Бог, които тръбят по цялата Земя едно и също: „Пригответе се, Господ иде! Прави направете пътеките за Него!“
Ценете това и възлюбете Господа с цялото си сърце, душа, ум и сила!


„Дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славния Отец, ви даде дух на мъдрост и откровение, за да Го познаете, и да просветли очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното Негово наследство, и колко превъзходно велика е силата Му към нас, вярващите.“
(Ефесяни 1:17-19)


„Любовта ви да бъде все повече и повече изобилно просветена и всячески проницателна, за да можете да различавате доброто, та да бъдете искрени и безупречни до деня на Христа, изпълнени с плодовете на правдата, които са чрез Исуса Христа, за слава и хвала на Бога.“
(Филипяни 1:9-11)


„Да се изпълните с познанието на Неговата воля чрез пълна духовна мъдрост и разбиране, за да живеете достойно за Господа, да Му бъдете угодни във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и растете в познанието на Бога.“
(Колосяни 1:9-10)


„Ако се състезава някой в игрите, той не бива увенчан, ако не се е състезавал според правилата.“
(2 Тимотей 2:5)


„Затова, ние сме длъжни да внимаваме повече за онова, което сме чули, да не би да го изгубим някога.“
(Евреи 2:1)


„А на Този, Който според действащата в нас сила може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим, на Него да бъде слава в църквата на Христа Исуса във всичките поколения отвека и довека! Амин.“
(Ефесяни 3:20-21)


Превод: Светлина за теб
 

Вложения

Верх