Какво е новото

Завет (посветено на всички християни)

Светлина за теб

*
Администратор
Потребител
Плодовете идват късно --

запази надеждата си жива,

посред битието мръсно,

на суша, тръни и коприва!

И стените падат трудно --

дръж чука си във готовност,

сред поколението блудно,

опази ти чистата духовност!

Трудностите мачкат лесно --

укрепи се в Писаното Слово,

обуздавай всичкото телесно,

а душевното престрой на ново!

Очите се отварят постепенно --

упорствай в Името на колене,

умирайки за себето надменно,

със сто процента твърдо "Не!"!

Любовта пази нелицемерна,

вдигай щит за братята си слаби,

почитай царя и във доба черна,

прости на който те ограби!

Кошарите са пълни със боклуци --

избирай си в чинията грижливо,

подкрепяй агненцата куци,

а козите ръчкай справедливо!

Посявай семената заран

и със сълзи ги напоявай,

а снопите Той ще докара

и с радост ще те благославя!

Стените станаха хамбари,

а трудностите бяха кратки,

чисти са и новите кошари,

а плодовете как са сладки
 
Горна част