Какво е новото
ЖИВО ОТКРОВЕНИЕ: Книга с отговори Част 6

. ЖИВО ОТКРОВЕНИЕ: Книга с отговори Част 6

Телеграм

Светлина за теб

*
Администратор
Потребител
photo_2022-12-13_19-28-15.jpg


Когато се молите и искате нещо от Бога, вие няма да получите нещо, което не е от Него. Кой баща, ако му поискате хляб, ще ви даде отрова? Или ще позволи на друг да ви даде отрова? Така че нашият Небесен Отец няма да ни даде нещо, което не е добро. Защото всеки, който е с Бога, е защитен от Него. Няма защита от Бога само за тези, които не са с Бога, които ходят в тъмнина. Бог няма да ви даде това, което не е добро, ако сте с Него и Той е във вас. И Той ще ви защитава от злото. Доверете се на Бога. Просто се доверете на Неговото Слово, Неговия глас и Неговата воля. И не пускайте съмнението в сърцето си. Където има съмнение, има отворена врата за отпадане от вярата. Защото съмнението е приятел на неверието и враг на вярата. Човек може да се съмнява във всичко, което е от този свят, но не и в Бога и не в това, което е от Него. Светът лежи в лъжа, зло и мрак, а Бог е истина, добро и светлина. Пребъдвайте в Бога и ще пребъдвате в Истината и Светлината.

И тъмнината ще бяга от Светлината, въпреки че ще се опита да ви навреди. Но Бог е вашата защита, вашата помощ и подкрепа.
Пребъдвайте в Бога и в крайна сметка ще преодолеете всичко, въпреки че понякога ще бъде трудно. Но не се обезсърчавайте. Победата е с вас и във вас. Бог не избавя от изпитанията, но ни води през тях, давайки Своята сила и подкрепа. Вие ще преодолеете всичко, ако не отслабнете в надеждата си, във вярата, надеждата и любовта си. Вие не сте силни сами по себе си, но Бог, който живее във вас, Той е Силният. И именно в това е вашата сила.
Сега вие живеете в този свят. Всичко на този свят си има цена. Не се страхувайте да платите цената, за да получите нещо повече и нещо по-добро. Не се страхувайте да напуснете своя комфорт, положение, богатство и други подобни, за да получите от Бога дар, служение и живот. Не се страхувайте да отдадете човешкото, временното, за да получите Божието, вечното. И който остави много заради Бога, той ще получи още повече в Бога. Но той ще получи не човешкото, земното, а Божието, Небесното. Защото всичко земно ще изгори, но Небесното ще пребъде вечно. И Бог ще благослови вашия път, ако този път е Негов, според Неговата воля, заради Неговите деца. И именно по този път са проявите на Божията сила и чудеса. Защото там е Бог.

Не се страхувайте от грешки. Страхувайте се да не ги коригирате. Всички ние грешим много. Но праведният се покайва и Бог прощава греховете му. Свят не означава безгрешен. Само Бог е безгрешен. Свят е този, който не иска да остане в грях и се променя, отдавайки себе си на Бога. Силата на Бога променя душите, сърцата и човешките животи, изпълвайки ги със светлина и истина и водейки ги по пътя на Истината. Ободрете се и дръжте се за Бога, и Той няма да ви остави и ще ви подкрепи в похода ви по Неговия Път. Не се страхувайте, Бог е с вас и във вас, ако вие сте с Него и сте изпълнени с Него. С вас е силата на нашия Бог, Неговата власт и дарове. И тази благодат е доволна за вас през всичките дни на живота ви. Амин.

Превод: Светлина за теб
 
Горна част