Какво е новото
ЖИВО ОТКРОВЕНИЕ 1 част

. ЖИВО ОТКРОВЕНИЕ

Телеграм

Светлина за теб

*
Администратор
Потребител
photo_2022-12-18_10-42-23.jpgДеца Божии, пазете Божиите заповеди, защото в тях е животът и правият път към Рая. Ако се съмнявате в нещо - питайте Бога и Той ще ви разкрие. Светлината на Истината не може да ви остави в мрака на невежеството, защото не можете да бъдете спасени в невежество. Божиите заповеди са лекарство за душата и изцеление за тялото. Който изпълнява Божиите заповеди, със сигурност ще бъде успешен. Който почита Словото Божие и пази Неговите заповеди – върви по верния път и непременно ще стигне до целта. Деца на Небесния Отец, вникнете в думите на мъдростта, за да вървите по правия път и да стигнете до целта си. Който се храни с мъдростта от Небето и я следва през всичките дни на живота си - той ще действа според Истината, ще разкрие своите дарби и таланти и ще постигне успех в делата си. Деца на Небесния Отец! Важно е да се знае не многото, но важното. И прилагайте това важно във всичките си дела. Именно в това е скрита мъдростта. Деца, помнете: вашият Небесен Баща е Бог Творец. А на вас, Неговите деца, Той е дал сила и власт да бъдете творци, съ-творци с Него в този свят, като е посял в сърцата ви творческото начало и ви е дал Своите дарове и таланти. Следвайте призванието си, като развивате своите таланти и използвате дарбите, които са ви дадени. Само така, движейки се в съответствие с призванието си, вие ще постигнете истински успех – не лъжеуспеха на този свят, а хармония, щастие, радост, себереализация и пълнота на живота. Мъдростта е в това, да разбереш призванието си. Щастието се крие в това, да се движиш в съответствие с призванието си. Радостта е в това, да реализираш себе си в призванието си. Всичко, което правите с любов е изпълнено с любов и излъчва тази любов около вас. Но нещата и делата, създадени с други чувства, носят и излъчват тези чувства. Дарът на любовта е най-ценният дар. От любов Христос дойде на този свят, отиде на кръста и пое вашите грехове върху Себе Си. Колко голяма е силата на любовта! Затова правете всичко с любов – и ще има велика сила във вашите дела!

И всичко, което се върши с любов, ако е съобразено с призванието ви и е добро дело, всичко това ще бъде успешно. Сам Небесния ви Отец ще ви благослови. И всичко, което се прави с любов, в призвание и с мъдрост Божия – ще бъде благословено от Небесния Отец и ще бъде успешно. Успех ще постигнат онези, които се движат в съответствие с призванието си, вършат добри дела, действат с любов, реализирайки своите таланти и дадените си дарби, използвайки разум и мъдрост.
В това няма съмнение. Да, и синовете на погибелта често са успешни. Защото светът е във властта на злото. Но по този път няма истинско щастие. Той не води до Небесната цел. Това е суета, безизходица и погибел. Истинското щастие е невъзможно извън Божия път. Лъжеуспеха е възможен. Истинско щастие, истинска радост и хармония – не. Вървете по Божия път в съответствие с вашето призвание, реализирайки своите таланти и използвайки дарбите си, вършете доброто в любовта, използвайки Божията мъдрост и знание – и ще бъдете успешни, и ще придобиете пълнотата на живота.

Божиите думи са точен компас, сочещ правилната посока. Следвайте Божиите думи и няма да се лутате като слепи, без да знаете накъде отивате и защо. Познавайте новото, защото в невежеството няма спасение. Но в познанието на новото, познавайте само това, което е ценно, което е полезно, което е за добро. Мъдростта не е в това да знаеш многото, а в това да знаеш важното, необходимото, ценното и полезното. Няма мъдрост в суетата, в онова, което вреди и на тялото, и на душата, и на света. Мъдростта не е в многото знания, а в ценните и необходими знания, които прилагате правилно. И точно както вярата без дела е суетна, така и знанието без приложение е суетно. Непосятото зърно няма да даде реколта. Следователно, ценността на знанието е в неговата реализация в полза на света, човека и душата му. И всичко, което не носи добро, не е от Бога, защото Бог е добър и всичко, което идва от Него, е добро. Малкото от Бога е по-важно и по-ценно от многото, което е без Него. Малкото с любов е по-добро от многото, създадено във вражда и омраза. Следователно величието на делата не е в тяхното количество, а в тяхното качество, в тяхната истинска стойност за благото на света и човека. Всичко, което вреди на света, човека и душата му, не е велико, то не е от Бога. По-добре малко от Бога, отколкото много без Него. Само на този път е истинското щастие. Не търсете великото в хората. Търсете това, което е велико в очите на Бога. Великото в хората е тление и суета. То няма да ви помогне по пътя към Небето. Малките неща с Бога са по-добри от големите неща без Него. И това "малко" Бог ще почете и увеличи. Не казвайте: „Аз съм малък и слаб.“ Ако сте с Бога – Той ще ви даде мъдрост и сила и ще ви помогне във вашия път. И не казвайте: това е невъзможно. Невъзможното за хората е възможно за Бога. И Бог е с вас през всичките дни на живота ви, ако вие сте с Него и следвате Неговите заповеди. Вървете по Божия път. Този път не е лесен, но по него ще получите помощ и подкрепа. И ще победите всичко, защото Бог е бърз помощник в бедите. Следвайте Божия път. На този път са истинската радост и щастие. И този път е пътят към Небето. Така че, това е най-добрият път. Вървете по Божия път. На този път са проявленията на Божията сила и чудеса. И Бог ще ви издига и ще ви помога. Ще има трудности по вашия път, защото врагът не спи, но ще има и победи. Стоманата се закалява в пещта.
А златото се изчиства от шлака чрез огъня.

Запомнете: Бог, нашият Небесен Баща, подкрепя всички хора с прави сърца, вършещи доброто в любов и истина, вървящи по Неговия Път. И който следва Божия Път и не се отклони от Него докрай въпреки всичко, той непременно ще стигне до целта. Амин.

Всеки нов ден носи нови неща в света и очаква нови неща от нас. Затова обновявайте душите и сърцата си и правете ново добро. И благодарете на Господа за този нов ден и умножете светлината в този свят с новото добро, създадено от вас.
И Господ ще се прослави във вашето свято дело и ще ви благослови за нови дела, дела на любов и мир, чрез които Божията светлина се излива в света. Ето, нашият Господ е Бог на обновлението. Той обновява света с нова радост и всичко добро, и обновява душите ви. Нашият Бог твори новото. И вие го творете. Защото животът на човека не се измерва с неговите намерения и с неговите думи, а с неговите действия. Така че, вършете делата на любовта и с това умножавайте светлината!
Вършете дела на любов, доброта и милост. И чрез това да бъде прославен вашият Бог.


Който върви по Божия път, той се обновява от Бога и на него му се дава ново сърце и нов живот. И който следва Божия път, обновява света около себе си. В когото е Бог, той е обновен от Бога и върши новото, обновявайки света. Защото Бог е във вас. И Той твори всичко ново. Твори го чрез вас.
Не се дръжте за старото. Оставете старото в предишния живот.
Младото вино се налива в нови мехове. И новата сила влиза само в новия живот. И Бог дава силата за обновление, ако вие самите сте отворени за нови неща и сеете новото около себе си. Старото няма силата за обновление и не ражда новото. Ражда само това, чре което самото то е обновлено. И новото ражда ново. Старото не ражда нищо, а носи смърт в себе си.
Но вие сте обновени от Божията сила, за да имате нов живот, и този нов живот е вечен живот, защото Вечният Бог е с вас и във вас.


Обновявайте се със силата на Божието обновление и носете новото в света, обновявайки всичко наоколо. Носете добрите дела в света. И вършете нови дела на любов и милосърдие. И изявявайте на всички наоколо Божията любов. Вие сте светлината на света. Затова сияйте с пълна светлина!
Слушайте Божието Слово, вниквайте в него, спазвайте го и го провъзгласявайте.
Защото в Словото на нашия Бог има мъдрост от Небето, истинска храна и надежден ориентир, показващ верния път. И Словото на нашия Бог променя душите, сърцата и човешкият живот! Защото Божието Слово е живо! И Словото на нашия Бог ни дава обновление на живота и нова сила, за да го напълним с праведност и велики дела, според волята на Бога и по Неговото сърце.
Обърнете се към Бога, провъзгласявайте Неговата милост и идващия Съд, и винаги уповавайте на Бога. Защото Той е бърз помощник в беди, Той няма да ви изостави и няма да ви напусне, и ще ви подкрепи в трудни времена. Така че, вървете по Божия път и не се страхувайте! Вярвайте в Бога, Неговото Слово и Неговата воля за вас в тези дни! Вярвайте и провъзгласявайте Божието откровение, идващия съд и Неговата милост към покаялите се. Защото вие сте Божии избраници. Ако Бог е откъм вас, кой може да бъде против вас?
Бъдете готови за трудности, но очаквайте победа над тях. Вярвайте твърдо в своята победа! Защото това, което очакваме, към което се стремим с цялото си сърце, това, в което вярваме и е по волята на Бога, това в крайна сметка получаваме. Помнете: Бог не избавя от изпитания и трудности, но ни дава Своята мъдрост и сила, за да ги преодолеем! Божият път не е лесен. Вражеските сили градат всякакви интриги и препятствия за онези, които го следват. Но именно на Божия път са силата на Бога, Неговата подкрепа, Неговите чудеса, Неговите дарове, Неговите благословения и победа, които Той ще дари на всички, които вървят по него.

Ние не знаем какво може да се случи утре, защото врагът не спи. Но можем да сме сигурни в едно – след мрака на нощта Слънцето със сигурност ще изгрее и ще настъпи денят!
И каквото и да се случи утре - Бог ще ни даде сила да преодолеем всичко и да спечелим победа, ново видение и мъдрост да следваме Неговия Път! Ще преодолеем всичко и всичко предупределено ще се сбъдне, ако следваме Божия Път, изпълняваме Неговата воля в руслото на призванието ни и живеем според заповедите на нашия Бог. И всичко това ще стане, непременно ще се сбъдне – ако ние сме в Бога и Бог е в нас.
И Божиите неща ще дойдат при тези, които се движат в руслото на призванието си по Божия Път! И който стигне до края и не се отклони от този Път, непременно ще бъде успешен и ще постигне своята цел и Божията цел, които за Богоизбраните са едно и също нещо!
Господ е жив и Неговото Слово е живо! А в Словото на нашия Бог са скрити живот и светлина. Затова проповядвайте живото Божие Слово, за да озарите със светлина умовете и сърцата на хората и да изпълните душите им с вечността, и поне някои да се спасят! Всички можете да възвестявате истината, макар не всички да сте апостоли (пратеници). И всички вие можете да помагате на ближните си, да се наставлявате и се грижите един за друг с любов и нежност, макар не всички да сте пастири.

Всички вие можете да учите един другиго и други хора на думите на Истината, макар не всички да сте учители. И накрая, всички вие можете да носите Благата вест на хората, макар не всички да сте евангелисти (благовестители). Така че, нека всеки стане ярка светлина на Истината и смело да възвестява Божията Истина! Защото където е Светлината, там тъмнината бяга. И където е Светлината, там е и Господ. Защото нашия Бог е Светлината. Затова, бъдете и вие свитлина! Не се страхувайте да провъзгласявате Истината! Ако Бог е с вас и откъм вас, кой може да устои? Да, наоколо е тъмнина и тя ще се опитва да ви потиска. Но където има Истина, има и Светлина. И където е Светлината, там е Господ. И където е Господ, там има сила и победа. И Светлината побеждава тъмнината. Ще има трудности и преследване, и болка и скръб. Но кокончателната победа принадлежи на Господа. Стойте на това и се дръжте за това. И когато преминете през горнилото на изпитанията докрай, ще бъдете спасени.
Който истински вярва, не отхвърля живото Слово Божие и изпълва душата си с Истината. И тази Истина променя живота му. А Божията Истина дава свобода и спасение. Истината ще ви освободи и спаси. Защото Бог на Истината ще бъде с вас. Той е вашият Спасител и Освободител. Затова дръжте се здраво за истината с дръзновение. В нея е истинската Светлина. В нея са свободата и спасението. Защото това, което е от Бога, е благословено от Бога и изпълнено с Бога. А който приеме това, което е от Бога – той сам е изпълнен със Светлина и Истина, благословен е от Бога и е изпълнен с Него. Така че следвайте Божия Път, като се изпълвате със Светлина и Истина и ги сеете в света около вас!
Защото Божият Път е верният Път към Небето. И това е Пътят, по който вървим! Амин.
Превод: Светлина за теб
 
Последна редакция:
Горна част