Какво е новото
10 СЪВЕТА КАК ДА ИЗКОРЕНИМ БУНТА ОТ СЪРЦЕТО

. 10 СЪВЕТА КАК ДА ИЗКОРЕНИМ БУНТА ОТ СЪРЦЕТО

Телеграм

Светлина за теб

*
Администратор
Потребител
Без име_1839972.png


Думата бунт означава съпротивяване, противопоставяне. Като подрастващи, ние сме се бунтували против родителите си, противопоставяли сме се на властта им над нас, бунтували сме се, защото сме искали да действаме по своему. Струвало ни се е, че сами знаем кое е най-добро за нас. Искали сме да вършим всичко сами. И днес ние си оставаме същите. Бунта ни завладява и не ни позволява да ни се казва какво да правим. Дори като възрастни, някои хора не са се освободили от него и продължават да се опитват да контролират всичко. На практика, ние играем все още детските игрички, не получавайки пълното освобождение, предложено ни от Христос.

За да ходим в Божията пълнота, ние определено трябва да се избавим от бунта и необходимостта да държим всичко под свой контрол.

В Псалм 95:8 се казва:“Не закоравявайте сърцата си както в Мерива, както в деня на изкушението в пустинята...“ В резултат на бунта сърцето закоравява. Противейки се, ние се затваряме и отдалечаваме, и изграждаме стени на самозащита. Ние сме способни да скрием чувствата си и да подтиснем проблемите дълбоко вътре в себе си, само и само да не се справяме с тях. Ако не се занимаваме с тях, ние не си позволяваме да чувстваме, защото често пъти на хората им е по-лесно да не чувстват нищо, отколкото да се занимават и да се справят със своите емоции и проблеми.
В крайна сметка, това става нездравословно явление, и рано или късно то ни представя своята сметка.

Бунта, това е угнетение на плътта. Ние се бунтуваме, защото искаме нещо, и то го искаме силно, искаме да бъде по нашему. Струва ни се, че ние знаем как е най-добре и не искаме да постъпваме по друг начин.
За да победим бунтовния дух в себе си, ние трябва да решим:“Това, което аз искам, не е важно.“ Нашата плът изисква, тя жадува, тя страстно желае!
Но тя може да умре и изгние в гроба! Не сме длъжни да й угаждаме! Това, което наистина има значение за нас, е да пребъдваме в съвършената воля на Бог.

А нея познаваме от Божието слово.

Някои хора започват да проявяват противопоставяне от много ранна възраст. Те често се бунтуват заради факта, че през целият им живот са ги контролирали и са им казвали какво да правят. Чрез противопоставянето си, те се опитват да получат контрол, вместо да бъдат контролирани.
Бунта и контрола са се просмукали и в християните и са произвели разпри и разделение. Но ние не можем да оправим нещата и не можем да се безпокоим за бунта и контрола в другите хора, докато първо не изкореним бунта в себе си. Ние трябва да се огледаме в огледалото- Божието слово и да се очистим от този грях. Освобождаването от бунтовния дух се свежда до пленяването на всяка такава помисъл и подчиняването й на покорството на Христос. Това означава, че когато вие мислите и искате да постъпите по определен начин, трябва да се попитате:“Исус би ли постъпил така?“ Ние трябва да сме изключително дисциплинирани в това, да се молим и да си задаваме въпроса:

“Съответства ли поведението ми или действието ми на Божието слово?“ Нашият живот не ни принадлежи, той принадлежи на Седящия на трона и ние трябва постоянно да сме Му покорни. И ако наистина обичаме Исус Христос, няма да допуснем да имаме бунт в сърцата си, защото той ще ни разделя от Него.

Ако във вас се е проявил бунтарски дух, помолете Святия Дух да изследва сърцето ви и да ви покаже проблема, и помнете-имате шанса да се покаете!
Вие имате Помощник, Който може да унищожи всяко неугодно на Бога противопоставяне и да промени поведението ви, да промени сърцето ви! Имате Божието слово за ваш компас в живота ви, чрез който да сверявате посоката на вървежа си.

Продължете да растете в това като използвате следващите практически стъпки и преминете от състоянието на бунтовност, към ходенето в любовта и светлината на Исус Христос!

1. Пленявайте всяка своя мисъл.

2. Молете се за своите решения и действия.

3. Не постъпвайте по плът.

4. Съединявайте ума си с ума на Христос и Божието слово.

5. Мислете добре преди да кажете или да направите нещо.

6. Освободете се от нуждата да контролирате всичко.

7. Смирявайте се и не позволявайте да имате гордост.

8. Знайте, че дори да ви отхвърлят, Бог ви е приел.

9. Прилагайте съзнателни усилия, за да се освободите от бунта.

10. БОЙТЕ СЕ ОТ БОГА!
Превод: Светлина за теб
 
Последна редакция:
Горна част