Какво е новото

ПУБЛИКАЦИИ

 
„А вярата е даване на твърдата увереност в неща, за които се надяваме, убеденост в неща, за които се надяваме, които не се виждат.“ Евреи 11:1 Според други преводи: „Вярата означава, че сме уверени в това, на което се надяваме, убедени в това, което не виждаме“. - „Вярата е да постигнеш това, на което се надяваш“. И още: „Вярата е гаранция, че това, на което сме се надявали, накрая стана наше“. Има различни видове вяра. Всеки, спасен или неспасен човек, има обикновена човешка вяра...
 
„В любовта няма страх, но съвършената любов пропъжда страха, защото страхът има в себе си наказание и който се страхува, не е усъвършенстван в любовта.“ (1Йоан 4:18) Най-силното оръжие, което дяволът използва, е страхът, а най -силното оръжие, което Бог използва, е вярата. Вярата и страхът са напълно противоположни. Не можете да се движите във вярата, когато присъства страхът. И страхът напуска там, където присъства вярата. Някои хора се страхуват от това, че ще умрат рано. Други хора се...
 
Апостол Павел е написал след период на тежки изпитания в 2Коринтяни 1:8,9 следното:“Защото желаем да знаете, братя, за скръбта, която ни сполетя в Азия, че бяхме изключително притеснени, вън от силата си, така че се отчаяхме дори за живота си, даже ние сами счетохме, че бяхме приели смъртна присъда в себе си, за да не се уповаваме на себе си, а на Бога, Който възкресява мъртвите.“ Павел не уточнява точно каква е била тази скръб. Нямало нужда - самият пратеник щял да разкаже на вярващите в...
 
Преди много години имаше един крещящ проповедник от Ню Йорк, който беше много популярен, но в него имаше нещо наистина страховито. Той твърдеше, че е пророк и беше аплодиран за свръхестествената си способност да „чете чужда поща“. Този пророк крачеше арогантно по сцената, говореше грубо с подчинените си и прекарваше много време в приемане на приноси. След това той стартира уебсайт и насърчи последователите си да се регистрират за „месечни пророчества“. Хората можеха да закупят тези лични...
 
Ако днес попитаме много хора, четящи Свещеното Писание, как се е казвал тъстът на Моисей, сигурен съм, че повечето от тях ще кажат, че е Йотор и ще бъдат прави. Но Йотор е имал и друго име-Рагуил, и това име се среща първо в Писанието. (Изход 2:18) За съжаление, почти никой не забелязва името Рагуил, въпреки че е ключово при описването на историята на Мойсей, защото това име означава Божий приятел. Името Рагуил се среща само два пъти в Писанието, втория път е в Числа 10:29. Но именно това...
 
Записан ли си в Книгата на Живота, приятелю, спасен ли си, гори ли сърцето ти със Святия Дух, доволен ли е Господ от теб? Тези въпроси не може да се чуят често сред християнските среди и особено сред младежите. В днешно време християните са забравили за целта на своя живот, те са духовно бедни, дори са бебета в Духа. Господ иска да ги храни с хляб и да ги напои с вода в пустинята, но те все търсят чудеса и все искат Той да им се доказва. Не разбират, че Господ иска само смирение и покорство...
 
В днешно време различните медии и интернет са достъпни за всички. Християните също черпят информация от тях, но мнозина забравят, че тя може да е от лъжлив източник и се потдават на написаното в дадена информация. По такъв начин, когато тази информация съдържа пророчество за идващите неща в живота на Земята, което е негативно, човека бива нападнат от страх и паника. Да си спомним само колко много „пророчества“ за разрушения и бедствия в Америка имаше през миналата година, също и за краят на...
 
За да работи всеки електрически уред, е необходим фазов и нулев проводник, с други думи, плюс и минус. Без тези две противоположни полета електрическият ток е невъзможен. По подобен начин нашият духовен живот включва както положителни, така и отрицателни аспекти. Например, спасени сме от нещо: от света и греха, и за нещо: за святост, за Бог и за Неговата слава. Да го кажем по този начин- негативната страна, която оставихме заради новия си живот в Христос е, че вече не правим това, което сме...
 
Много хора се сблъскват с духовни атаки, опитвайки се да живеят според Божиите закони. Един от основните трикове на врага е да заблуди човек и да му попречи да осъзнае цялата дълбочина на случващото се в живота му. Често хората приемат, че трудностите, с които се сблъскват, са естествени, но понякога зад тях стои нещо много по-сложно. Те са подложени на духовна атака. Но какво представлява духовната атака и можем ли да я разпознаем? Духовната атака е поредица от събития, координирани от...
 
Любовта не може да живее без действие и всяко добро дело я увеличава, укрепва и разширява. Любовта ще надделее там, където доводите и авторитетът са безсилни. Любовта не работи за печалба или награда. Любовта прониква навсякъде, действа тихо и незабележимо, но е силна, мощна и способна да преодолее най-сериозните пороци. Тя размеква и трансформира, тя властно нахлува в живота и докосва сърцата именно в случаите, когато всички други средства са неуспешни. Любовта е търпелива и внимателна към...
 
Очаквайки идването на новата година, хората с нетърпение гледат часовника, който да удари дванадесет часа. Изглежда им, че голямата му стрелка сякаш се бави, когато изтичат оставащите последни минути на преминаващата година. И ето най-сетне настъпва последната минута, последните секунди - и дългоочакваната полунощ настъпва! Една секунда ни превежда през тази решаваща линия, отделяща преминаващата година от идващата нова година. И тази година е приключила и влиза в историята. Нова година е...
 
На страниците на Свещеното Писание са изявени не само примери за Божията любов към грешното човечество, но и примери за хора, към които се е проявила спасителната Му благодат. Особено поразителна е историята на израелския цар Манасия, в която се вижда контрастът между проявлението на греха и Божията благодат. От всички царе на древния Израил, Манасия най-много се отличава с разрушителен живот, изпълнен със зло. Затова, в обръщението към Бога на този злодей, убиец, идолопоклонник, Божията...
 
Следването на Христос не е масово, а индивидуално. Следването на Христос не е обществен път, той не принадлежи на група или общност (този път само се обединява в групи и срещи), пътят на следването на Христос е индивидуален, точно както всеки човек поотделно ще даде личен отчет пред Святия и Праведния за живота си, за своите решения, своите действия, а не за решенията на събранието или постъпките на другите хора. Поради тази причина всеки, който смята себе си за християнин, трябва твърдо...
 
Господ Исус ни предупреждава, че в последните дни ще се появят много лъжепророци, които ще правят големи чудеса, ще се опитат да объркат и заблудят дори избраните. Те вече съществуват, както е казал апостол Йоан, че вече са се появили много антихристи. Бог има Своите пророци, и врагът има своите. Ние трябва да разбираме как пророкуват сатанинските пророци, като Ванга например, Нострадамус, Келси и много други. Дяволът е крадец, той краде истинските пророчества от Божиите пророци и ги дава...
 
Нека си спомним историята за богатия млад човек, който дошъл при Исус с интересен въпрос. (Матей 19:16-30) Целият проблем в общоприетото разбиране на тази история е в това, че се налага тълкование, което противоречи на реалния исторически контекст. „Учителю, какво добро да сторя, за да имам вечен живот?“ (Матей 19:16) 1. Младежът не пита как може да получи спасение чрез собствените си дела. Съвременната библейска наука знае, че няма исторически или действителни библейски доказателства...
Горна част