• От Светлина за теб: Поради причини независещи от нас някои от филмите и видеата не могат да се гледат или изтеглят. Ако забележите това ще ви бъдем благодарни ако ни уведомите на svetlinazateb@ya.ru или на Контакт за да можем да коригираме нещата с течение на времето. Бъдете благословени за помоща ви.
 
За да работи всеки електрически уред, е необходим фазов и нулев проводник, с други думи, плюс и минус. Без тези две противоположни полета електрическият ток е невъзможен. По подобен начин нашият духовен живот включва както положителни, така и отрицателни аспекти. Например, спасени сме от нещо...
 
Много хора се сблъскват с духовни атаки, опитвайки се да живеят според Божиите закони. Един от основните трикове на врага е да заблуди човек и да му попречи да осъзнае цялата дълбочина на случващото се в живота му. Често хората приемат, че трудностите, с които се сблъскват, са естествени, но...
 
Любовта не може да живее без действие и всяко добро дело я увеличава, укрепва и разширява. Любовта ще надделее там, където доводите и авторитетът са безсилни. Любовта не работи за печалба или награда. Любовта прониква навсякъде, действа тихо и незабележимо, но е силна, мощна и способна да...
 
Очаквайки идването на новата година, хората с нетърпение гледат часовника, който да удари дванадесет часа. Изглежда им, че голямата му стрелка сякаш се бави, когато изтичат оставащите последни минути на преминаващата година. И ето най-сетне настъпва последната минута, последните секунди - и...
 
На страниците на Свещеното Писание са изявени не само примери за Божията любов към грешното човечество, но и примери за хора, към които се е проявила спасителната Му благодат. Особено поразителна е историята на израелския цар Манасия, в която се вижда контрастът между проявлението на греха и...
 
Следването на Христос не е масово, а индивидуално. Следването на Христос не е обществен път, той не принадлежи на група или общност (този път само се обединява в групи и срещи), пътят на следването на Христос е индивидуален, точно както всеки човек поотделно ще даде личен отчет пред Святия и...
 
Господ Исус ни предупреждава, че в последните дни ще се появят много лъжепророци, които ще правят големи чудеса, ще се опитат да объркат и заблудят дори избраните. Те вече съществуват, както е казал апостол Йоан, че вече са се появили много антихристи. Бог има Своите пророци, и врагът има...
 
Нека си спомним историята за богатия млад човек, който дошъл при Исус с интересен въпрос. (Матей 19:16-30) Целият проблем в общоприетото разбиране на тази история е в това, че се налага тълкование, което противоречи на реалния исторически контекст. „Учителю, какво добро да сторя, за да имам...
 
Много съвременни вярващи никак не харесват изразите „заповеди“ или „Божий закон“. Съществува мнение, че Христос чрез смъртта Си е премахнал заповедите, дадени от Бог на Мойсей. Но Новият Завет не ни дава основание да твърдим това. Разбира се, ние четем как Павел твърди, че законът не е довел...
 
Мракът никога не е толкова гъст, колкото в момента на недоволство на изкупената от Бога душа. Богатството на Писанието губи вкуса си. Доспехите на плътта отразяват думите на Словото. Молитвите изглежда, че получават печат „връщане на подателя“. Най-добрите опити за прекарване на време с Бога...
 
Във всички епохи християните са искали да знаят повече за идването на Господа за тях, за денят Господен, Неговото Пришествие. Сам Исус казва, че никой освен Бог Отец не може да знае кога това ще се случи. Но Той ни е дал белезите на времето му. Въпреки всички предупреждения, човек продължава да...
 
И много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина. И понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее. Но който устои докрай, той ще бъде спасен. Матей 24:11-13 Ние знаем, че живеем в това време, което Библията нарича последно. Господ Исус Христос ни предупреждава...
 
Често виждаме благонамерени проповедници, които проповядват евангелието и ако отидете в което и да е християнско събрание ще видите много хора, които вярват, че са спасени. Също така, могат да се видят и много християни, които са благонамерени, но те вършат своите собствени дела в служението на...
Сверху