Какво е новото

. БОЖИЙ ПРИЯТЕЛ (Рагуил)

Телеграм

Светлина за теб

*
Администратор
Потребител
Регистрация
25 Яну 2017
Съобщения
1,290
Оценка на реакциите
0
photo_2021-02-22_21-11-02.jpgАко днес попитаме много хора, четящи Свещеното Писание, как се е казвал тъстът на Моисей, сигурен съм, че повечето от тях ще кажат, че е Йотор и ще бъдат прави. Но Йотор е имал и друго име-Рагуил, и това име се среща първо в Писанието. (Изход 2:18) За съжаление, почти никой не забелязва името Рагуил, въпреки че е ключово при описването на историята на Мойсей, защото това име означава Божий приятел.
Името Рагуил се среща само два пъти в Писанието, втория път е в Числа 10:29. Но именно това име стои на първо място, когато Мойсей среща бъдещия си тъст. Защо това е така и защо името се използва само ЕДИН път в огромната книга Изход и в същото време почти никой не знае това име? Тук има Божия тайна, която Бог иска да ни разкрие.
И така, какво знаем за историята на Мойсей? Знаем, че неговото раждане е предопределено от Господ, защото Господ, говорейки с Авраам, сключва завет с него и казва, че потомците му ще бъдат пришълци в чужда в страна и ще бъдат поробени и угнетявани.

Тогава Бог ще съди народа, на който ще робуват и ще ги изведе със силната Си ръка с голям имот. И ние знаем, че Йосиф става човекът, чрез когото Господ въвежда Израил в Египет и след дълги години Бог трябвало да изпълни втората част от обещанието Си. По този начин Моисей не е случаен човек на тази Земя, а е определен от Господ за специална мисия на определеното от Него време. Знаем за удивителното му раждане и за възпитанието му, и че когато е бил на 40 години, той е имал събитие, което е променило живота му завинаги - убил е египтянин. След това той е принуден да бяга и да се крие от фараона в пустинята. И ето, изглежда че случайно Мойсей изведнъж среща там бъдещия си тъст, който му се разкрива с името Рагуил. Какво става след това? Мойсей остава с Рагуил 40 години, просто живеейки като обикновен човек. И доживял до определена възрастст, той изведнъж преживява удивителна среща с Бога, която променя целия му живот. Всички познаваме прекрасно историята му.
В Библията се казва, че всички истории в нея са записани за поука на нас. (1Коринтяни 10711) От нея знаем и че нищо не е случайно, защото не напразно Исус казва, че нито една йота и черта няма да изчезнат от Писанието, макар че те са най-малките елементи на ивритския език, на който е написан Старият Завет. Числата в Библията имат огромно скрито на пръв поглед значение, защото Бог е велик математик и Неговата слава облича всяко дело с определена тайна, преди Той да я разкрие. Например, числото 40 означава ВРЕМЕ ЗА ПОДГОТОВКА за изпълнение на Божията цел, избрана от Бог за човека. Можете да го проверите в Писанието. Мойсей имал три периода от по 40г: първият бил времето в дома на фараона, вторият е времето в дома на Рагуил, а третият е времето в пустинята с Израил. Не изглежда ли много странно? Ние виждаме интересна картина. Първотото време е подготовка за втория и третия период от време. Второто време е приготвяне за третия период, а третото време с Израил в пестинята е подготовката на Израил за влизането му в обещаната земя. Но да се върнем към момента, когато Мойсей отива при Рагуил. Това е началото на важен период от живота на Мойсей.

Знаем, че в онова време, на изток при раждането на дете му се давало име, което винаги е било смислено и е носело определено пророческо значение. Например, Авраам означава баща на множество, Соломон-мирен, Исаак-смях, Яков-хитър и т. н. Участва ли Бог в даването на различни имена на различни хора и днес? Със сигурност е така. Нашият Бог е мъдър Бог и Той използва всичко, за да говори с хората, и това са имена, числа, цветове и различни скъпоценни камъни, както и имената на месеците в годината, сезоните и т.н. Нищо в Писанието не е случайно, всичко има свое значение, просто Бог очаква от нас да се осмелим да обърнем внимание на дребните неща, за да видим славата Му.
И така, в живота на Мойсей идва моментът на нов период, времето на претопяването на характера му, времето на неговото формиране като бъдещ пастир на целия народ. Била ли е съдбата на Мойсей в Божията ръка? Със сигурност да. И със сигурност срещата с Рагуил е Божието провидение. Бог е предал Своят бъдещ пророк в ръцете на Божият приятел и е свързал съдбата му със съдбата на този уникален човек. Мойсей - „изваден от водата“, сега с Рагуил - „Приятел на Бога“, в Божиите очи това е удивителна, навременна комбинация, която трябва да въплъти Божия замисъл. Той е много важен, съдбоносен човек в живота на Мойсей, защото целият период на подготовка в живота на Мойсей е свързан с дома на Рагуил. Той се жени за дъщеря му, живее в дома му и пасе стадата му, и имено в това време Бог върши дълбоката Си работа в сърцето на Мойсей, подготвяйки го за удивителната съдба, предопределена от Него.

Както вече казахме, Писанието говори за пророческите съответствия на описаните в него предишни съдби с нашите житейски обстоятелства. И ние имаме възможността да черпим от Библията насърчение, утеха, наставления и корекции за нашия живот. Със сигурност Рагуил (Приятел на Бога) съществува днес в живота и съдбите на мнозина от нас.
И разберете добре, че Рагуил не е непременно човек, може да са обстоятелства, конкретно географско местоположение на Земята и дори определени хора, чиито имена очевидно не са Рагуил, и те не трябва да са непременно вярващи в Бога, но същността на тяхното Божествено провидение и цел за някои от нас е „Божий приятел“. С други думи, Бог се грижи за всичко. Той има достатъчно Рагуиловци, които може да ни даде за времето на нашата подготовка. Писано е, че всяко зло съдейства за добро на онези, които любят Бога. Трябва да виждаме духът, който стои зад всичко.

Може да се каже, че Йосиф е имал своят Рагуил в лицето на Петефрий, а след това затворът станал за него Рагуил. Рагуил може да има съвсем различен външен вид, добър, суров или болезнен, но неговата същност е една и съща. Можем да кажем също така, и че Христос е имал Своят Рагуил в лицето на Юда. Звучи странно, нали? Но помислете и ще видите, че Юда е съдействал за изпълнението на казаното за Христос в пророците, помогнал е да се изпълни волята на Бога, дори чрез предателството си. Спомнете си какво му казва Господ:“Приятелю, за каквото си дошъл, стори го.“ (Матей 26:50)
Спомнете си също така и какво казва на Петър:“Махни се от Мене, Сатана, ти си Ми съблазън, защото на мислиш за Божиите неща, а за човешките.“ (Матей 16:23) Знаем, че Сатана буквално се превежда като „враг“, така че Господ е казал на Петър „враже, махни се от Мен“. Враг, защото възпрепятства изпълнението на Божията воля в живота на Исус. А също така, трябва да се подразбира и духът, който стои зад човека.
Затова, приятели, нека Бог да ни отвори очите, за да можем да видим нашите Рагуили в живота ни, понякога, дори при най-трудните и ужасни на пръв поглед обстоятелства и хора, с които се срещаме в живота. Ние имаме нужда от разбиране и от Божието откровение по този въпрос. Защото, когато Йосиф осъзнал, че 13-годишните трудности и скитания, включително в затвора, не са случайност и не са наказание, а действие и провидение на Бога за определена голяма цел, това му помага и му дава сила да прости на братята си, които го продали в робство.

Способността да видим Рагуил в нашия живот ни дава възможност да се успокоим и да се доверим на Бога при извънредни обстоятелства и просто да преминем през тях, както ни дава и надеждата, че Бог има нужда от нас за нещо на тази Земя. Бъдете благословени да имате Божието откровение за така наречените дребни неща в Словото, които могат да променят не само мисленето ви, но и сърдечното ви разположение спрямо Бога. Амин.Превод: Светлина за теб
 

Прикачени файлове

  • БОЖИЙ ПРИЯТЕЛ (Рагуил).pdf
    333.9 КБ · Преглеждания: 168
Горна част Долу