Что нового

Естественият човек не възприема това, което е от Божия Дух

Светлина за теб

Администратор
Администратор
Регистрация
25 Янв 2017
Сообщения
1.182Мнозина от Моя народ си доказват едни другиму, че Аз съм много строг Бог-огън пояждащ, и затова те потискат народа с Моето слово, и той е под робството на потискащите го. И Моя народ не се страхува вече от Мен, а от тези, които са взели Моят меч в ръцете си. Той няма вече свобода на избор на кого да служи, защото този меч се размахва над главата му и го държи в страх от човека.
Други доказват, че Аз съм любов, но любов според тяхното разбиране. Защото всички те жадуват за любов, но никой от тях не жадува за истината. А само истината ви освобождава и пътят към нея е само един: покаяно и смирено сърце, което гледа само на Христос, защото Той е истината!
Всеки се старае да покаже своето дълбоко познание за Мен, а мярката на това познание я давам Аз и то на всеки според мярката на вярата му. Така че, кой вижда мярката на вашата вяра, освен Мен?! И ако само Аз я виждам, защо вие се стараете да покажете вярата си на другите изкуствено, чрез вашите убедителни думи? Защо много от вас, на всяка цена искат признанието на хората? Нима това, че Аз съм ви избрал и признал за Свои деца, няма никакво значение за вас, и то не е повече от човешкото признание?! Ако вие бяхте наистина новородени, щяхте да знаете и чувствате, че Аз винаги съм със Своя Дух във вашия дух и никога нямаше да се стремите към човешкото признание! И вие никога нямаше да защитавате своето познание за Мен, защото Аз Сам съм способен да защитавам Себе си и Моето Слово, да защитавам и вас, и дори вашето познание за Мен! Защото точно заради това, че не сте новородени свише, вие не разбирате и не признавате авторитета нито на Моето Слово, нито на Моите откровения!
Вие приемате Моите откровения като буква, като човешко слово и не разбирате духовната дълбочина на казаното. Нима Аз съм човек? И ще споря ли и ще доказвам ли като вас Моята истина със силни викове?
Моят принцип е напълно различен- Аз ви предлагам спасение и Аз съм заплатил голяма цена за това спасение, но не ви го налагам и не изисквам стриктно да го приемете! Избора винаги си остава ваш! Тогава, защо вие не давате възможност за избор на другите хора? Не казах ли Аз на учениците Си:“Да не искате и вие да си отидете?“ Ето защо, с Мен останаха само тези, които познаха думите на живот в Мен, които Ме познаха и признаха за Божий Син. Но всички ли, които ходеха след Мен бяха способни да вместят Духа на учението Ми? Разпознаха ли всички думите на вечен живот? Всички ли Ме признаха за Син на Всемогъщия Бог? Ако беше така, нямаше да има кой да Ме предаде.
Както преди, така и сега между вас има такива, които разпознават в Мен Сина на Всемогъщия Бог и все пак, когато Ме „разпъват“ днес и те подобно на учениците ми тогава се разбягват в страх. Защото, всъщност, те не са получили предназначената за тях сила от Святия Дух и новорождението чрез Него. Защото в Моя народ има много имитации и фалшифициране на Святия Ми Дух.
Има и такива сред вас и те са много, които подобно на Юда са направили своя избор, те нямат нужда от думите на вечния живот, защото са пожелали повече земните користи, отколкото небесното блаженство. И те, загубили в себе си страха от Бога, съдят за Мен и Моето Слово не чрез духовните слух и зрение, и не чрез духовните закони, а според своето си разбиране (според себе си) и според човешките закони. Поради това, сред вас има омраза, превъзнасяне и спорове. Вие одобрявате тези, които ласкаят слуха ви и гоните онези, които носят Моята истина, за да не тревожат сърцата ви с нея. Но заедно с тях, вие изгонвате и Мен! И продължавате да съдите за това, което не разбирате.
Както Пилат Ме призна за Юдейския Цар и го написа на дъската, вие също Ме признавате за такъв, но само като бедния, нищия и жалък, разпнат Месия. Затова и се отнасяте към Мен без страх и благоговение, без почит и уважение. Спорите и празнословите за Мен и хвърляте думите Ми зад гърба си, защото те са неудобни за вас. Защо тогава се наричате Мои деца? И дори ако някои от вас са Мои деца, те са много непослушни и непокорни, и не са смирени. Защото Моите истински деца слушат гласът Ми и се стараят да изпълняват волята Ми!
Народе Мой, призовавам те да търсиш Истината със страх от Бога! Защото, всеки който търси, ще намери! И когато я намерите, тя ще ви направи свободни. Амин.

Превод: Светлина за теб
 

Вложения

Similar threads

Верх