Что нового

ИСТИНСКАТА ЗРЯЛОСТ

Светлина за теб

Администратор
Администратор
Регистрация
25 Янв 2017
Сообщения
1.182


От Светлина за теб:
За всички онези, които търсят Господа Исуса Христа и искат да следват само Него, тази книга е голямо насърчение и не само това-тя е и потвърждение за мнозина, че Господ ги е водил по същия път. Защото Той не се променя, Господ е същия вчера, днес и утре, и Той води овцете Си по един и същи път, по тесния път! Бъдете благословени в Христа и Го чакайте, като стоите твърдо в Него и бдите винаги, докато дойде за нас!
П. С. Когато бъде качена и последната глава, ще се качи цялата книга като pdf файл.


Съдържание


Глава 1. Моето тяло е ослепено от гордостта

Глава 2. Моето тяло и това, което е скрито от погледа

Глава 3. Смирете се

Глава 4. Духовната злоупотреба в Моето тяло

Глава 5. Божиите синове

Глава 6. Последното изпитание

Глава 7. Прощението

Глава 8. Аз ви призовавам към покаяние

Глава 9. Обещанията и устояването ви

Глава 10. Аз приключвам подготовката на Своята армия
ПРЕДГОВОР


Господ ми каза:“Дебора, ти ще бъдеш Моя ръка на Земята и ще напишеш това, което ще ти кажа. И както в дните на Еремия, против теб ще се изправят религиозните хора, тези които изповядват с устата си Моето име, но в чиито сърца Аз не живея. Те ще те обвиняват и преследват, ще казват, че лъжеш, но Аз ще те защитя.“


Еремия 1:18,19


Защото, ето, Аз те поставих днес като укрепен град, железен стълб, и като медни стени против цялата страна, против царете на Юда, против първенците му, против свещениците му, и против людете на тая страна.
Те ще воюват против тебе, но няма да ти надвият; защото Аз съм с тебе,
за да те избавям, казва Господ.

Аз ще разоблича нечестивите им дела и ще покажа истинското състояние на сърцата им. Ако те се покаят и се отвърнат от нечестието си, от греховете си, идолите и религиозните си пътища, от своите си учения и думи, и ако те се обърнат към Мен, Аз ще мога да ги изцеля и да им изявя Своята любяща доброта.

Ако вие не дойдете при Мен като деца, без вашите религиозни знания, Аз няма да мога да работя с вас. Защото вашето знание ви прави самодоволни, понеже религиозното знание ви прави слепи. Вие сте слепци, уловени от гордост, упорство, самолюбие и себеправедност.

Ако вие не можете да се откажете от всичко и да дойдете при Мен и да Ми се подчините, ставайки като деца и покайвайки се за греховете си, Аз няма да мога да ви покажа Своето сърце и Моята истина.

Моят народ се намира в капана на гордостта и упорството, където други се боготворят и отгоре на всичко, вие се чудите защо Аз не ви говоря и не ви се откривам. Покайте се, защото Моят съд идва върху народа Ми, и ако можете да го приемете, той вече е дошъл! Елате при Мен и проверете сърцето си заедно с Мен! Елате и молете Ме да ви дам ново и чисто сърце, дори ако вече отдавна вярвате в Мен. Защото това, което е в сърцето ви, ще ви заблуждава, докато то не бъде очистено от Мен.

Истинската зрялост се състои в детското ходене с Мен от чисто сърце, само простото послушание, както в отношенията между детето и неговия баща, в тяхната взаимна любов.

Матей 11:30


Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко.


Дошло е време да предадете отново на Мен сърцата си. Молете се да ви дам чисто сърце, както правеше това Моя син Давид.


Псалм 51:1.14

Смили се за мене, Боже, според милостта Си, според множеството на благите Си дела изличи беззаконията ми. Измий ме съвършено от беззаконието ми, и очисти ме от греха ми. Защото престъплението си аз признавам, и грехът ми е винаги пред мене. На Тебе, само на Тебе, съгреших, и пред Тебе сторих това зло; тъй че Ти Си прав когато говориш, и чист, когато съдиш. Ето родих се в нечестие, и в грях ме зачена майка ми. Ето, понеже желаеш искреност вътре в човека, научи ме мъдрост в скришното на сърцето ми. Поръси ме с исоп, и ще бъда чист; измий ме, и ще стана по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие, за да се зарадват костите, които си строшил. Отвърни лицето Си от греховете ми и всичките ми беззакония изличи. Сърце чисто сътвори в мене, Боже, и дух постоянен обновявай вътре в мене, да не ме отхвърлиш от присъствието Си, нито да отнемеш от мене Светия Си Дух. Върни ми радостта на спасението Си и освобождаващият Дух нека ме подкрепи. Тогава ще науча престъпниците на Твоите пътища, и грешници ще се обърнат към Тебе. Избави ме от виновността за кръвта, Боже, Боже на спасението ми; и езикът ми ще пее високо за Твоята правда.


Дойде време да се откажете от своето религиозно знание, да се покаете и да се очистите пред Мен, защото съдът Ми идва върху Моя народ! Не бъдете глупави, но бъдете мъдри-молете се за чисто сърце!


ПЪТЯТ


На 20. 07. 2010г. Господ ми каза следващото:

„Ти ще напишеш книга за края на времето. Това е целта, за която си създадена от Мен.“ След това, Той ми каза (и аз го почувствах), че това нещо ще бъде трудно, защото хората няма да го приемат, освен остатъка. Книгата ще бъде предназначена само за Неговия остатък-Неговата Невяста. Тя ще бъде за приготвянето й за завръщането на Царя, и ще послужи като предупреждение за онези, които още не знаят това.

„Това ще бъде подарък за Моята Невяста, т.е за онези, които Ме обичат и търсят истината като Ме призовават:Господи, кажи ни повече! Искаме само истината!“ Книгата ще бъде за Мен, Исус, защото именно Аз съм Ключът и само върху Мен трябва да се съсредоточите, защото Аз съм вашата съдба!

За всичко това, вече е написано в първата книга, под заглавие „Последния призив“, когато на 22. 04. 2011г започнах да пиша това, което Господ ми говори. Втората книга „Изход“ започнах да пиша на 01. 07. 2011г и тя говори за това, как Господ призовава Своите деца да излязат от „Египет“ (т. е от света), за да ги подготви за влизането в Обещаната земя, (Милениума). В третата книга „Моят син Давид“, работата над която започнах на 28. 07. 2011г, Господ говори за сърцето на победителите, тези които са Му покорни и които ще управляват с Него по време на Милениума. Книгата, която сега е пред вас-„Истинската зрялост“ е четвъртата книга.

Аз желая само да съм покорна в изпълняването на волята на Отца. През 2009г аз започнах да се моля, Господ да ми покаже съвършената истина за Себе Си и за края на времето. И Той наистина ми я откри. И както даром съм я получила, така и даром трябва да я дам.


ГЛАВА 1.

МОЕТО ТЯЛО Е ОСЛЕПЕНО ОТ ГОРДОСТТА

(22. 01. 2011г)


Дете Мое, състоянието на Моето тяло е плачевно. Хората Ми са толкова ослепени от гордост, упорство и себелюбие, че вече не могат да различават истината. Те са в плен. Много части от тялото Ми се намират в плен на своите собствени желания, мечти и воля. Как жадувам да обърна лицата им към Себе Си. Защото само Аз съм Истината, Пътя и Хляба на Живота!

Колко още те ще предприемат собствени действия и ще се трудят в това, за което Аз не съм ги молил? Повечето от този труд се върши за да спечелят слава за себе си, те се трудят не заради Моето име и не за славата на Бога, но за разрастването на техните собствени служения. Аз се интересувам само от твоя характер, народе Мой, а не от твоите служения! Аз ви изцелявам и възстановявам не за да напредвате в своите служения, а за да изобразявам Себе Си във вас. Защото Аз търся истинското Тяло, Тялото, което може да пожертва всички религиозни и теологични доктрини. Вие способни ли сте да пожертвате човешките си доктрини? Можете ли да Ме следвате и да уповавате само на Мен-Христос, Единородния Син на Бога? Никой не идва при Бога, освен чрез Мен. Ние търсим за Себе Си истински сърдечни хора, които да Ни обичат и да се подчиняват с простота на това, което им казваме. Нашите заповеди са прости-обичайте Ни и Ни се покорявайте. Тогава всичко ще бъде добре за вас и вие ще бъдете Наш народ.


Послушание вместо непослушание


Неподчинението и неверността ще ви задържат в „пустинята“. Но горко ви ако заради тях, вие задържате там и други хора с вас! Пример за това са дванадесетте съгледвачи, изпратени от Мен в Обещаната земя, от които само двама повярваха на казаното от Мен за Ханаан. Останалите десет се оказаха неверни заради собствената си гордост, егоизъм и упорство. И именно заради тези десет неверни съгледвачи, целият Израил трябваше да остане в пустинята за определено време. Но двамата-Халев и Исус Навиев, които Ме послушаха и Ми повярваха, влязоха в Обещаната земя. Така ще бъде и в последните дни. Само тези, които Ми се доверят, когато им говоря и Ми се покорят без значение на „гигантите“, които ще видят в тази земя, само те ще влязат в Обещаната земя. Останалите ще умрат в „пустинята“.

Къде ще бъдете вие? Ще бъдете ли в числото на тези двама верни и покорни съгледвачи, или сред десетте неподчинили се и оказали се неверни? Покайте се, защото идва съд над Моя народ, и ако Аз ви намеря неверни и непокорни, вие няма да влезете в Обещаната земя!

Аз изпитвам сърцето и вътрешността ви, както някога изпитах израиляните. Защото, когато Аз ви изпитвам, вие сами виждате какви всъщност сте. Когато ви изпитвам мога да видя ще слушате ли Мен над всичко друго. Всички Мои велики герои на вярата, споменати в Словото Ми, са били послушни на Мен и точно заради това послушание, те са станали герои. Има още много други герои, които са част от Моето тяло днес. Много от вас ще стоят сред великите герои на Словото Ми, когато влязат в Обещаната земя през Хилядолетието (Милениума).

Искате ли да бъдете удостоени с тази привилегия-да бъдете сред Авраам, Йосиф, Раав и другите като тях? Тогава, слушайте Мен, покорявайте Ми се и когато ви кажа да направите нещо-направете го, и вие ще бъдете благословени за послушанието си!


Голямата заблуда


Не се лъжете, вие сте във времето на голяма заблуда! Много зли духове на прелъстяване са влезли сред Моя народ и са го осквернили. Ако вие не бъдете близки с Мен и не търсите от Мен съвършената истина, ще бъдете излъгани и въведени в заблуда. Елате при Мен и питайте Мен! Аз ще ви открия съвършената истина за всяка ситуация или личност, ако вие дойдете при Мен и се покорите на Мен. Аз сам ще ви уча на разликата между истината и лъжата, доброто и злото, защото сега, заблудата е толкова голяма, че границата между истината и лъжата е много тънка. Вие ще бъдете в заблуда дотогава, докато не Ме помолите за помощ.
Дори сега, сред Моето тяло има толкова хора, заблудени по отношение на истината, и много от тях поради това, водят и мнозина други в тази заблуда.
Затова, вие, които се наричате пророци, учители, пастори и лидери, вие трябва да дойдете при Мен и да питате Самият Мен за съвет и за това, кое е Мое истинно Слово. Защото ще ви се наложи да понесете отговорността за казаните от вас думи, които не са излезли от Моите уста. Ако вие не Ме чувате, тогава не можете и да говорите, защото учейки, проповядвайки и пророкувайки лъжливо, вие вкарвате хората в заблуда!


Съдът идва върху Моят народ


Аз ви призовавам да се върнете при Мен, Христос, покайте се, защото съда вече идва върху народът Ми! Ако се окаже, че не сте постъпвали така, както Аз съм ви казвал, ще отидете в плен, ще бъдете отведени, както е било в дните на Еремия. Защото тогава Аз предупредих Своя народ да се върне при Мен и да махне всичко чуждо от сред себе си. Така предупреждавам и днешния Свой народ:Покайте се и махнете идолите си от вас! Следвайте Мен, защото овцете не могат да следват други овце! Следвайте истинският Пастир! Ако Ме последвате, Аз ще сключа с вас вечен завет и вие ще бъдете Мой народ, а Аз-ваш Бог. Покайте се и искайте да ви дам чисто сърце! Защото вашите религиозни игри изпитваха достатъчно вече Моето търпение!
Аз ще отделям тъмнина от светлина и ще се освободя от хладните!
В тялото Ми ще останат само горещите!
ГЛАВА 2.

МОЕТО ТЯЛО И ТОВА, КОЕТО Е СКРИТО ОТ ПОГЛЕДА


Господ ме попита:“Дебора, какво виждаш?“ Аз отговорих:“Виждам врата, която води в тайник под земята.“ Господ каза:
Много части от тялото Ми действат по такъв начин, че или са скрити в Мен, или вършат тайни дела. Ако вие не сте скрити в Мен, ще вършите тайните греховни неща, които не са от Мен. Но нищо не е скрито от Моите очи, Аз изпитвам сърцата и умовете на хората, и виждам и знам всичко! Всичко, което се прави от вас в тъмнината, Аз ще го изведа на светло и ще го изоблича.
Тези в тялото Ми, които говорят с устата си, че Ми служат, но продължават да вършат тайно грях, Аз ще поставя пред останалите, за да изпитат посрамването и дълбоката печал, които Аз понасям заради тях, когато съгрешават. Ако вие се покаете, Аз ще ви очистя от тайните ви греховни дела. Понеже вие изпитвахте търпението Ми и злоупотребявахте с благодатта Ми, вече дойде времето да ви разоблича пред другите за тайните ви греховни дела.

Боите ли се от Мен?


Аз призовавам Невястата Си към безупречност- да бъде без петно и недостатък. Вие боите ли се от Мен така, че да положите своя стар греховен живот пред Мен? Ако се предадете на Мен, Аз сам ще отстраня всичко греховно от вас. Аз скърбя за народа Си, защото той няма свят страх от Мен в сърцето си. Защото ако вие не се боите от Бог Отец и от Мен, Исус, вие не Ме познавате и не Ме разбирате!
Аз съм вашия Създател! Искате ли да спорите с Мен? Кой съм Аз според вас? На Мен Ми харесва, когато тези Мои деца, които Ме обичат, послушни са и се боят от Мен, се борят с Мен. Защото Аз наричам такива Мои приятели и Аз им отговарям, когато те Ме търсят за съвет и мъдрост. Аз им отговарям, защото те се боят от Мен. Ако вие се боите от Мен, то ще Ме и уважавате, и тогава ще познаете Кой съм Аз-Създателят на Небесата и Земята! Аз съм вдъхнал живот във вас! Аз съм ви дал живота! Аз съм ви дал дух, за да общувате с Моя Дух! Елате да общувате с Мен!
Както хората, така и Ние също имаме емоции, защото вие сте били сътворени по Мой образ и подобие. Сърцето Ме боли, защото виждам как Моя народ продължава да върши едно и също. Опечален съм заради това, че той продължава да върши тайни грехове, мислейки че Аз, заради благодатта Си, просто не го забелязвам. Обикновено, Аз не реагирам бързо на вашия грях, защото заради Своята милост ви давам време да се покаете от него. Но ако мислите, че ви давам благодат, за да продължавате да грешите, то несъмнено, Аз ще ви разоблича! Достатъчно-значи достатъчно!
Вие вече изпитахте и проверихте Моето търпение, а сега Аз ще съдя Моя народ за това, че продължава да върши мерзости в Моето име и при това да ги нарича с него!
Вие ще понесете отговорност за всичко, което сте говорили и вършили в Моето име! Ако вие със своите собствени думи, със своите собствени учения, собствено водителство и с вашите лъжи вкарвате хората в заблуда, Аз ще ви посетя и ще ви съдя за греховната ви гордост пред Мен!
Хората, които вкарват в заблуда народа вътре в тялото Ми, в действителност, водят борба със собствената си гордост, егоизъм, себеправедност и себелюбие!

2 Тимотей 3:1-9, 12, 13, 16, 17

А това да знаеш, че в последните дни ще настанат
усилни времена. Защото човеците ще бъдат себелюбиви,
сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни
на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържни, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви, имащи вид на благочестие, но отречени от силата му. И от такива се отвръщай. Защото от тях са ония, които се вмъкват в домовете и подмамват обременени с грехове жени, водени от различни страсти, които все се учат, а никога не могат да дойдат до познание на истината.
И както Яний и Ямврий се възпротивиха на Моисей,
така и те се противят на истината, човеци с покварен ум,
извратени във вярата. Но те няма да успеят повече;
защото безумието им ще стане известно на всички,
както се откри безумието и на тия двама.
Но и всички, които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса, ще бъдат гонени. А нечестиви човеци и измамници ще отиват от лошо към по-лошо, като мамят и бъдат мамени.
Всичкото Писание е боговдъхновено и полезно за поучение,
за изобличение, за поправление, за наставление в правдата; за да бъде Божият човек усъвършенствуван, съвършено приготвен за всяко добро дело.


В тези последни дни

Нима не съм ви казал, че ще видите всичко това в последните дни? И тези неща са в Моя дом. Те са чудовищни в Моето тяло. Заблудата на тези хора в тялото Ми държи като заложник Моя народ. Тези горди, егоистични и себеправедни хора държат народа Ми далеч от истината. Народе Мой, спри да боготвориш човека, защото правейки това, ти попадаш в капана на покорността към хората, чрез което можеш да бъдеш заблуден.
Какви са отношенията ти с Мен? Можеш ли да дойдеш при Мен и да попиташ Мен какво е истинското положение в живота ти? Защото ако ти сляпо следваш човека и му вярваш, той ще те заведе в заблудата на собствената си гордост, егоизъм и себеправедност, и по този начин ти ще бъдеш заблуден. На теб ще ти причиняват болка и тогава ти ще обвиняваш Мен и другите вярващи.
Сега Аз ви предупреждавам: Спрете да боготворите хората, защото ако не можете да разпознаете идващата от Мен истина, трябва да питате непосредствено Мен кое е истината. Врага действа чрез хората и всички тези хора се намират в тялото Ми, сред Моя народ. Като тръните между лилиите. Сега те се използват от врага, защото съзнателно или несъзнателно са се отвърнали от Моята истина. Те са убедени, че вършат правилните неща в Моето име, но не са в състояние да видят своя грях и вина.
Гордостта ослепява хората! Затова, покайте се от нея и Ме молете да ви дам мантията на смирението, защото несъмнено ще бъдете заблудени в това последно време, ако не притежавате тази мантия! Аз ви прощавам и ви възстановявам, ако дойдете при Мен и се покаете. Обичайте Мен, бъдете Ми покорни, бойте се от Мен и се смирявайте! Защото Аз ще извърша съд над гордите и те ще паднат! И така, народе Мой, покай се от своята гордост!
ГЛАВА 3.

СМИРЕТЕ СЕ

25. 01. 2012г


Ако народа, наричащ се с Моето име, смири себе си и се отвърне от своите нечестиви пътища, Аз ще изцеля земята му, ще изцеля и него самият. Деца Мои, отвърнете се от своите нечестиви пътища! Защото толкова много лоши неща извършва народа в Моето тяло. Той смята, че щом привързва всичко това към Моето име, залепвайки му етикет с него, то това означава, че Аз го одобрявам.

Престанете да вършите това, което вие смятате че сте длъжни да вършите! Ще се спрете ли някога и ще попитате ли Мен, какво Аз мисля за това и дали то е Моята съвършена воля за вас?! Защото толкова много хора издигат църкви или правят нещо в Моето име, но Аз никога не съм ги призовавал към това! Целият труд, който вършите, но за който Аз не съм ви призовавал, ще ви се счете за нищо, и следователно, ще бъде напразен! Само ако вие вършите или говорите това, което чувате от Мен, както Аз Самият ви казвам да го вършите или кажете-само това ще принесе плод в Моето царство.

Така че вие какво избирате:да изживеете живота си, сами планирайки го, но без вечно пребъдващия плод, или да живеете живота, който Аз съм планирал и замислил за вас? Защото Моята воля и плановете Ми за вас са много повече от всичко, което можете да си представите. Живеещи в Моята съвършена воля, в покорство към Мен, плода ви ще бъде благословен вовеки. Защото това, което сеете тук на Земята, ще произведе своя безкраен ефект във вечността.
Затова, молете Ме да ви дам да видите Моят цялостен план от висотата на птичи полет, и също така, плана Ми за живота ви в Моето царство. Моят народ е толкова сляп, че вече не може да вижда и своите собствени минали планове и мечти. Народа Ми е заблуден, а заблудените хора не знаят, че са такива. Ако вие не можете да Ме разпознавате, трябва да се смирите и да искате от Мен да ви покажа дали наистина сте заблудени. Много от човешките мисли и планове за Мен и Моето царство са толкова нищожно малки. Такива хора дори не Ме познават. Ако вие ходите с Мен отблизо, ще разберете, че Аз искам от вас само да бъдете смирени, като децата, да Ме обичате и да се покорявате на Мен. Моята заповед е проста:Обичайте Мен, своя Господ Бог, и обичайте ближния си както себе си. Ако вие Ме обичате, ще бъдете послушни на Мен.


Говорете на хората това, което носи в себе си живот

Дете Мое, Аз знам, че си разбрала, че когато ти говоря за някого, Аз само откривам потенциала, който виждам в него. Аз казвам това, което виждам, за което се надявам и мечтая по отношение за него. Затова, това което говоря, носи в себе си живот за него. И вие трябва да правите същото. Говорете на хората това, което носи в себе си живот-и на тези, които обичате, и на онези, които ви проклинат и на тези, които не са прави спрямо вас. Гледайте на Мен как Аз правя това. Дори когато децата Ми ежедневно отхвърлят Словото Ми и Ме огорчават със своите мисли и постъпки, Аз въпреки това със състрадание продължавам да им говоря това, което носи в себе си Моята любов и живот. Искайте от Мен дара на състраданието, за да говорите това, което носи живот и надежда на всички, които не са прави спрямо вас. Научете се от Мен, защото Аз съм вашия Учител!
Аз, също така, използвам хората, за да ви уча. Защото в Моето тяло има много части и за всяка една от тях, Аз съм определил функцията й. Не презирайте малките и смирените, които Аз изпращам, за да ви уча. Защото именно тези, които вие притеснявате в Моето тяло, Аз ще използвам за вашето коригиране, и докато вие не се покаете от гордостта си по отношение на тях, ще бъдете ослепени от своите собствени грехове.


За Мен е без значение мъж ли е или жена

Тези, които мислят, че Аз ще използвам само мъжете, за да говоря чрез тях и да уча на Словото Си, са заблудени! Защото няма разлика между мъж и жена в Духа пред Мен! Ако Аз избирам жена, за да говори Словото Ми, вие защо искате да бъдете камък на препъване за нея? Ако Аз съм намерил някой мъж или жена с чисти ръце, и с чисто сърце и те са послушни на Моя глас, то Аз ще ги и използвам!
В Моите очи е мерзост, когато вие с палците си управлявате тялото Ми, смятайки, че и Аз правя това! Затова, ако вие гнетите някой в Моето тяло, мъж или жена, които слушат Мен и искат да се подчиняват на Мен, Аз ще ви съдя, защото вашите действия имат силата на на вълновия ефект, носейки живот или смърт за много други. И докато вие не се покаете за това, че задържате хората от призванието, което Аз имам за тях, кръвта ще бъде на вашите ръце!
Вие, които се наричате служители, пастори и лидери! Вие трябва да се смирите пред Мен и да се върнете при Мен, Единствения Истинен Бог! Спрете да играете ролята на Бог за Моят народ! Вие трябва да пасете стадото, а не да го водите на вашите собствени теологични, доктринални пътища! Аз ще ви търся отговорност и вие ще отговаряте пред Мен за действията си по отношение на Моето тяло!
Народе Мой, обърни внимание на това, че Аз използвам както мъжа, така и жената, за да върша Своята работа. Никой не е над другите! Ако вие доминирате, контролирате и манипулирате чрез предоставената ви власт част от Моето тяло, било то мъж или жена, Аз ще ви посетя и ще искам от вас да дадете отчет! Спрете да притеснявате Моите хора, особенно жените! Вие забелязвате, че Аз използвам много жени в това последно време, защототе в смирение са се подчинили на Мен и са послушни на това, което Аз им говоря и искам от тях. Ако вие се изправите против Моите избрани, Аз ще ви поразя!
Елате при Мен, за да получите съвършената истина, защото Моят народ е заблуден, и само Аз мога да му покажа абсолютната истина. Искайте от Мен откровение за истината, и Аз ще ви го дам!

Народе Мой, ако ти можеш да преодолееш контрола, заплахите и манипулирането на Езавел, ширещи се в текущата църковна система, Аз ще ти дам скиптъра, за да управляваш и царуваш с Мен!


Откровение 2:20-29

Но имам против тебе това, че търпиш жената Езавел, която нарича себе си пророчица и която учи и прилъгва Моите слуги да блудствуват и да ядат идоложертвено. И дадох й време да се покае, но тя не иска да се покае от блудството си. Ето, Аз скоро ще я хвърля на болнично легло, а ония, които прелюбодействуват с нея, ще потопя в голяма скръб, ако не се покаят за своите дела. И чадата й ще убия с мор. И всичките църкви ще познаят, че Аз съм Който изпитвам вътрешности и сърца; и ще въздам на всеки от вас според делата му. А на вас, останалите в Тиатир, които не държат това учение, и които не са познали дълбините (както те ги наричат) на Сатана, казвам: Няма да наложа на вас друг товар, но дръжте онова, което имате, докле дойда. И на този, който победи, и който пази Моите дела до край, ще дам власт над народите (и той "Ще ги управлява с железен жезъл, те ще се строшат като грънчарски съдове"), както и Аз получих власт от Отца Си. И ще му дам зорницата.

Който има ухо, нека слуша какво говори Духът към църквите.

Защото Аз със сигурност й дадох време да се покае, но този дух на Езавел в църковната ви система, държи народа Ми в робство и хората Ми заради гордостта си, не могат да ходят в предначертаната си от Бога съдба. Покай се, народе Мой, защото гордостта се прокрадва отзад и ти не можеш да я видиш, но точно тя те ослепява за твоето собствено падение. Кога за последен път сте преклонявали коленете си и сте се смирявали пред Мен? Аз внимавам и чувам съкрушеното сърце. В съкрушение и смирение, вие ще бъдете близо до Моето сърце.

И ако в гордостта си мислите, че вече сами сте направили това, то работата е в това ваше мислене. Защото само в Мен вие можете да направите това. Смирете се и елате при Мен, за да мога да махна завесата от очите ви, поради която сте ослепени. Само Аз мога да ви покажа истинското ви състояние. Бъдете мъдри-смирете себе си!


Притчи 29:23


Гордостта на човека ще го смири, А смиреният ще придобие чест.
ГЛАВА 4.

ДУХОВНАТА ЗЛОУПОТРЕБА В МОЕТО ТЯЛО

26. 01. 2012г


Дете Мое, нека поговорим за духовната злоупотреба в тялото Ми. Главната причина за поробването на тялото Ми и неговия неуспех за ходенето му в единството, е в духовната гордост на тези, които някога дълго време са ходели като християни на Пътя, но са спрели да слушат гласът Ми някъде насред него. И сега, те просто са движени от мотиви, отнасящи се към религията.

Вие ежедневно трябва да се отказвате от своя си живот и да следвате Мен. Ежедневно трябва да правите избора да се подчинявате на Мен и да Ме обичате. Болшинство в тялото Ми дори не Ме познават. За тях Аз съм религия, затова те сляпо следват другите. Но овцете не могат да водят овце! Аз съм единствения истински Пастир! Аз съм Истината, Пътя и Живота, Аз съм Светлината! Защо Моите хора искат да слушат каквото и да е от други хора, когато Аз искам лично да им говоря в живота? Има толкова много хора, които тичат след пророци, за да получат слово от Мен чрез тях, но защо вие просто не дойдете при Мен и да чуете това слово директно от Мен? Ще намерите ли време, за да дойдете и просто да седнете при нозете Ми? Елате при Мен, елате и седнете в тишината, очаквайки Ме!


Исая 40:31


Онези, които чакат Господа, ще подновят силата си,
ще се издигат с крила като орли, ще тичат и няма да се уморят,
ще ходят и няма да отслабнат.
Мнозина от хората, които са били дълги години с Мен, сега са оставили своята първа любов.


Откровение 2:4,5


Но имам това против тебе, че си оставил първата си любов.
И тъй, спомни си откъде си паднал и покай се,
и действай според първите си дела, и ако ли не,
ще дойда при тебе скоро и ще вдигна светилника ти от мястото му,
ако не се покаеш.


Върнете се при Мен, защото Аз трябва да бъда вашата първа любов! Кога за последно сте Ме прегръщали като Баща? Аз съм вашия съвършен Баща! Ако вие дойдете при Мен, Аз ще ви сложа в сърцето Си и ще бъда за вас много по-близо и много повече Баща, отколкото може да бъде към вас земния ви баща. Ела, дете Мое, влез в Мен, бъди Мое дете и Аз ще бъда твой Баща! Аз те обичам толкова много и много по-силно, отколкото може да те обича твоята земна майка!
Ако вие Ме направите свой Баща и Бог, Аз ще ви обградя и защитя, ще ви обичам, водя и уча, и ще ви благословя много повече, отколкото можете да си помислите или да искате.


Моите победители


Аз желая царство от свещеници и царе, и Моите истински деца, тези, които Ме приемат като свой Баща, ще бъдат такива в Моето царство. Вие вече се подготвяте да управлявате и да царувате с Мен. Тези Мои деца, които Ме обичат и се подчиняват на Meн, те ще се нарекат Божии синове! И тези синове, които успяват да преодолеят религиозната система, ще бъдат наречени победители. Моите победители ще управляват и царуват с Мен.


Откровение 2:26-28


И на този, който победи, и който пази Моите дела до край, ще дам власт над народите (и той "Ще ги управлява с железен жезъл, те ще се строшат като грънчарски съдове"),
както и Аз получих власт от Отца Си. И ще му дам зорницата.
Който има ухо, нека слуша какво говори Духът към църквите.

Много от тези победители, както вече казах, сега се обучават, за да управляват и царуват с Мен. Живота на Земята ви е даден не просто, за да си го живеете. Ако вие Ми позволите да ви формирам и преобразя в Мое подобие, в сътветствие с Моята съвършена воля, тогава вие още сега, на базата на настоящите ви обстоятелства, ще бъдете обучавани, за да управлявате и да царувате с Мен в бъдещето. За някои, тази подготовка ще бъде много тежка, но ще бъдете блажени, ако въпреки всичко преминете през тези проверки и изпитания, за да мога да ви формирам и да възрастя характера Си вътре във вас.
Спомнете си живота на Йосиф, който още в началото беше изпитан чрез собствените му братя, после беше лъжливо обвинен, но благодарение на всичко това, той беше формиран. Всичко това беше необходимо, за да го преобразя за бъдещето му управляване над Египет. В голямото си страдание, Йосиф запази сърцето си чисто към Мен.
Затова, синове Мои, ако Аз ви допускам изпитания и обучението ви се струва много болезнено, бъдете устойчиви и преминете през всичко, запазвайки сърцето си чисто за Мен.
Аз изпитвам всеки в това, как се обръща към своите близки-съпруг(а), баща, майка, деца. Ако вие се отнасяте към тях така, както се отнасяте към Мен, тогава вие сте верни в малкото и Аз мога да ви дам и повече от това. Но ако се отнасяте към тях лошо и наскърбявайки ги, тогава няма да получите никаква власт в Милениума. Аз обръщам внимание и на незначителните за вас постъпки. Аз ви изпитвам във вашия собствен дом! Ако вие сега не можете да се държите със своя дом като с Мой, няма да можете да притежавате истинска власт в Моя дом!
Някои „авторитетни лица“, се отнасят неправилно с много от Моите деца, както в домовете им, така и в общностите им. Такива хора се отнасят лошо към Моя народ, заради своята гордост и себелюбие. Това е болест сред Моя народ! Сатана имаше същия проблем-гордост и себелюбие. Това е голям грях пред Мен.

Давид срещу Саул

Саул също се бореше с това. Най-големия проблем сред народа Ми, е „синдрома на Саул“. Такива хора не могат да Ме разпознават и да изпълняват Моята воля. Някога те са били малки в своите очи, и тогава Аз съм ги поддържал, но те така и не са Ме последвали със сърцето си. За „Сауловците“ са характерни гордостта и себелюбието. За тях не е лесно да преклонят коленете си и да бъдат смирени пред Мен. Ако днешните стоящи във власт в семействата си или в общностите си „Сауловци“, не се покаят, Аз ще им изпратя зъл дух! Аз ще разоблича „Сауловците“ пред всички!
Давид също имаше много недостатъци, но той можеше да преклони колене и да се покае за греха си. Давид знаеше за недостатъците си, но беше истински мъж, който прояви истинска зрялост, смирявайки себе си. Намиращите се сред народа Ми днес, са или „Сауловци“ или „Давидовци“. Вие сте или горди, или смирени. Кога за последен път сте дошли пред Мен, преклонявайки колене и просейки милост от Мен за своята гордост? Саул не забелязваше гордостта си. И вие ще тръгнете по същия път като него, ако не се покаете за гордостта си! Освен това, вашата гордост вреди на тези, които са около вас, защото заради нея се отнасяте зле с Моите скъпоценни хора. Греха на гордостта крие зад себе си всички останали грехове, като себелюбие, себеправдност, желанието да контролираш и манипулираш другите.
Елате при Мен както направи това Давид и искайте да ви очистя сърцето, и да обновя духа ви!
Пуснете своето знание и своето разбиране, елате и пийте от Мен, яжте от Мен-дървото на Живота и Аз ще ви успокоя! Яжте само от дървото на Живота! Защитете сърцето си и бъдете смирени пред Мен! Аз се готвя да разтърся гордите „Сауловци“ и да ги изоблича. Искате ли и вашата гордост да бъде разобличена?
И така, покайте се и се обърнете към Мен, смирявайки се! Искате ли да бъдете наречени „Мой син Давид“, или да станете известни като паднал и горд „Саул“?
Изборът е ваш, затова бъдете мъдри в своята свободна воля!
5. ГЛАВА.

БОЖИИТЕ СИНОВЕ

29. 01. 2012г


Започвайки от тази година, мнозина от Моите синове ще бъдат изявени на Земята. Тези, които са Ми позволили да изобразя в тях образа на Моя син Исус, ще бъдат наречени Мои синове. Моите истински синове ще слушат Моя глас, също както Моя Син Исус. Благодарение на Неговото послушание към Мен, когато Той умря за греховете ви, за да ви даде Духът Ми и вечен живот, много от вас ще бъдат благословени. Послушанието ви към Мен има такъв ефект за живота на другите хора, че сега дори не ви е по сили да започнете да постигате тази важност на послушанието към Мен. Вашето послушание може да спаси живота на много хора, които ще ви благодарят във вечността за покорното ви на Мен сърце. Именно то е, което ще послужи за вашата последна проверка, дали ще станете Мои синове. Защото Божиите синове ще правят и говорят само това, което прави и говори техния Небесен Баща.
Много от вас са Мои деца, но за да станете Мои синове, вие трябва да се преобразите по образа на Христос и да бъдете покорни на Бог, без значение на цената, която ще бъде висока, но наградата е вечна. Да ходите с Мен, както е ходел Христос, означава да имате просто, ден след ден, ходене с Мен. Аз съм вашия Баща и затова, вие трябва да имате връзка с Мен, за да мога да говоря с вас, а вие да общувате с Мен. Аз искам да бъда ваш Баща, да ви уча и да ви откривам много неща. Елате при Мен и искайте да ви разкрия Своето истинско сърце! Аз желая да ви покажа истинската Си любов. Искайте да ви покажа любовта Си към вас! Аз ви обичам с вечна любов. Аз съм ви образувал в утробата на майка ви и съм мислел за вас, още когато съм планирал творението Си. Аз съм ви познал преди да положа основите на света. Познал съм ви, защото вие сте Мои и Аз съм ви избрал. Не вие избрахте Мен.

Два избора

Днес, вие отново стоите пред два избора-Дървото на Живота, или дървото за познаване на доброто и злото. Всеки ден вие ще заставате пред тези две дървета. Аз съм ви дал свободна воля. Моята съвършена воля е, вие да изберете Дървото на Живота, което е добро, и което съм Аз. Но вие можете да изберете също и дървото на знанието, което представлява вашия живот в „Египет“. Аз ви давам избор, чрез който можете да реализирате своята свободна воля, защото да обичаш-това е избор. Ако вие Ме обичате, ще Ми се покорявате. Ако Ме обичате, вие ще разберете, че само Аз имам сила да осъществя обещанията Си в живота ви. Избирайки Моята съвършена воля, вие ще бъдете благословени, а плода ви ще пребъдва вечно. Ако имате мъдрост, ще изберете да ходите в Моята съвършена воля. Ако не ви достига мъдрост, искайте от Мен! Не избирайки Моята съвършена воля и план, означава, да продължите да ходите в упорство, гордост и егоизъм.

Послушание или непослушание

Избора на Адам и Ева да изядат забранения плод от дървото в градината, направен благодарение на дара на свободната воля, който Аз им дадох, доведе до това, че живота стана заразен от греха. Аз им дадох този дар, или да изберат Моята съвършена воля, или да не я изберат. Да избереш да изпълниш съвършената Ми воля е послушание към Мен. Адам и Ева решиха да не Ми се подчинят, но Моя Син Исус дойде и Ми се подчиняваше, избирайки съвършената Ми воля. Неговото послушание разруши проклятието на граха над човечеството. Можете ли да видите поразителния ефект на непослушанието, в сравнение с вечния плод на послушанието?!
Ако вие имате мъдрост, ще бъдете покорни на Мен и наградата ви ще е вечна. Вие ще се уподобите на образа на Моя Син.
Бъдете смирени и покорни на Моя Глас, обичайте Ме така, както Ме обичаше Христос! Защото Аз пръв съм ви възлюбил. Ако не сте с Мен, значи сте против Мен. Аз съм Дървото на Живота! Ще ме изберете ли днес?
Знанието ви възгордява. Затова останете в състояние на обучаемост пред Мен. Притчата за богатия млад човек, е притча за знанието, за религиозното знание. Този богат човек трябваше да се откаже от знанието си, защото точно то го беше направило богат. Заради това знание, той не можеше да бъде изпълнен с Моята проста истина. Вие трябва да станете като децата, за да мога да ви изпълня със свежо и истинско откровение за това, Кой и Какъв съм Аз. Откажете се от своето си знание за Мен и вместо него искайте да ви дам чисто сърце и детска вяра! Защото, ако не можете да оставите своето знание, вие сте ослепени от греха!

Мои синове, Аз се готвя да ви събудя, защото цялата Земя очаква разкриването на Божиите синове. Аз ще ви дам власт и вие ще говорите с огън в устата си, както Моя Син Христос. Останете смирени и бъдете покорни! Аз ще ви защитавам и ще ви водя, Аз ще бъда вашия Баща и ще ви обичам, както обичам Своя Син Христос.
ГЛАВА 6.
ПОСЛЕДНОТО ИЗПИТАНИЕ
30. 01. 2012г

Господ ме попита:“Какво виждаш, Дебора?“ Аз отговорих:“Виждам въглища, които са в огън.“ Господ заговори:“Днес, Аз изпитвам Своя народ. Въглищата в огъня-това е Моя народ, и огъня е разпален, затова знайте, че ако се намерите в неудобни ситуации, това означава, че вие сте сред въглищата, горящи в огъня, тоест-вие сте в изпитания, за да видите какво има вътре във вас. Това ще ви боли и вие ще викате към Мен, но Аз ще ви дам Своя мир в тези изпитания.
Ако вие преодолеете това, подобно на въглищата в огъня изпитание, тогава Аз ще ви дам власт. Вие ще можете да я получите, защото сте съумяли да превъзмогнете не само ситуацията, но и самите себе си, запазвайки чисто сърцето си.
Изпитанието с въглищата не е същото като претопяването на среброто и златото. Това е огън само за въглищата, които ще изгорят напълно, превръщайки се в пепел. Това изпитание ще покаже дали ще Ме обичате и дали ще се боите от Мен над всичко друго, дори тогава, когато не виждате нищо добро, което може да излезе чрез обстоятелствата в него.
Аз наблюдавам Моите деца-онези, които Ми позволяват да изобразя Себе Си в тях. Искайте от Мен издръжливост и благодат, за да можете да преминете през това изпитание. Защото това е последното изпитание, през което ще преминете. Ще Ме обичате ли все така и ще се боите ли от Мен в допуснатите ви от Мен обстоятелства? Както Йов, изпитанието на който трябваше да покаже дали ще Ме обича след всичко, което позволих да му се случи. Ако вие преодолеете тази преграда, това ще принесе своя плод навеки и Аз ще ви въздам двойно, както направих на Моя слуга Йов.

Моите победители са силни

Аз искам да те благословя, народе Мой, но за да направя това първо трябва да те изпитам, защото Моето благословение носи със себе си власт. А ако характера ви не е изпитан, вие не можете да приемете тази власт. Според мярката на това как превъзмогвате изпитанията, вашия характер ще се формира по Моя образ, защото Аз победих този свят. Аз мога да ви благословя само ако и вие го побеждавате! Моите победители са силни. Това са тези, които се боят от Мен и Ме обичат повече от всичко друго. Тези, които преминат изпитанията с любов към Мен и със свят страх към Мен, дори да им изглежда, че нищо особено не се случва, ще се издигнат с Мен като орли, защото те са Ме чакали. Блажени сте вие, когато преминавате успешно през всички изпитания и проверки!
Ако вие не сте уверени, че Аз работя в живота ви-питайте Ме за това! И Аз ще ви открия какво върша във вас и чрез вас. Аз ще говоря чрез Моето Слово. Затова искайте от Мен да ви дам глад за него! Аз ще ви говоря чрез Словото Си така, както никога преди не сте го преживявали, защото Аз, Бог, говоря чрез Словото Си, Аз съм Словото! Аз ви докосвам, за да намерите Моята истина, ако я търсите от Мен със смирено сърце. Аз ще ви науча да слушате Моя тих глас. Аз обитавам вътре във вас. Аз съм близо до вас. Аз знам и виждам всяка ваша мисъл. Искайте благодат от Мен, за да бъдете твърди в тези изпитания и да ги преминете! Да устоите.

Вечен завет с Мен

Ако сте искали от Мен да направя нещо велико в живота ви, то преди да се случи това, вие трябва да преминете през съответното изпитание. Когато го преодолеете, Аз ще сключа с вас вечен завет. Авраам премина това изпитание с Исак. Той Ме обичаше и се боеше от Мен, без значение на обстоятелствата, в които се оказа, дори губейки сина, който Аз му бях обещал, но който си поисках обратно. Такова изпитание е последно за вас, защото то показва дали все още Ме обичате и се боите от Мен. Аз изпитвам сърцата ви! Авраам премина това изпитание и Аз сключих завет с него. След това благослових него и потомците му навеки. Искате ли и вие да получите такова благословение и такова обещание за живота си?
Изберете да Ме обичате и да се боите от Мен повече от всичките ви обстоятелства! Ако вие Ме обичате, тогава ще бъдете покорни на Мен и ще се боите от Мен! Аз държа всичко в Своята ръка! Обичайте Ме, покорявайте се на Мен и тогава вие ще бъдете Мой народ, а Аз ще бъда ваш Бог! Аз ще ви защитавам от опасностите, които ви заплашват и няма да ви забравя в деня, когато Ме призовете за помощ и защита! Аз ще защитавам и помагам на тези, които Ме обичат и се боят от Мен, и които уповават на Мен и не разчитат на никой друг, и на никакъв идол! Аз съм Единствения истински Бог-Еова! Ако вие не сте с Мен, значи сте против Мен!
Аз ще избера тези, които са избрали Мен пред всичко останало! Искате ли да ходите близо до Мен? Искате ли да изберете да Ме обичате и да Ми се доверявате? Ако решите да познаете Мен и Моя характер, вие ще разберете, че Аз съм с вас, а не против вас и че Моя план е да ви дам надежда.

Еремия 29:11

„Защото Аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисли за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда.“

Това е надежда, която ще намерите само в Мен. Без Мен, вие нямате нищо. Аз мога да ви предупредя както Адам и Ева, но вие все още имате избор:Ще Ме изберете ли да бъда вашето Дърво на Живота и ще се доверявате ли на истината, която Аз ще ви говоря! Вие можете или да приемете, или да отхвърлите Моите думи. Изберете мъдро това, което ще посеете за вечността.
ГЛАВА 7

ПРОЩЕНИЕТО

02. 02.2012г


Господ ме попита:“Дебора, какво виждаш?“-Виждам разкъсана плът-отговорих Му аз. Господ отново заговори:

Такова е състоянието на Моя народ-безжизнено. Мнозина в Моето тяло са злоупотребили духовно, за да погубят народа Ми. Мнозина обвиняват Мен и продължават да таят в себе си много гняв, горчивина и непростителност. Аз съм Бог и не се влияя от човешкия гняв, горчивина и непростителност. Но ако вие задържате това в себе си заради нещата, които другите са ви причинили, вие сами позволявате на себе си да умрете. Вие ставате мъртви за всички, дори и за Мен. Вземете решение да простите на тези хора и да ги пуснете, за да започне вашето изцеление. Когато простите, вие отново оживявате. Благодарение на това, че вие сте успели да простите, Аз също ще ви простя и ще ви изцеля.
Прощението не прави грешното правилно, то просто прави вас и другите свободни. Аз Самият ще се справя праведно с тази ситуация, защото Аз съм Праведен и виждам в най-дълбокото на човешките сърца. Когато решите да простите, тогава искайте от Мен да ви освободя от горчивината във вас, защото тя е зъл корен и може да ви причини много вреда.
Елате и се очистете пред Мен! Молете се да ви простя, че толкова дълго сте се препъвали в тези незаслужени обиди. Елате при Мен, за да мога да ви изцеля и възстановя! Мнозина сред вас имат дълбоки рани в сърцата си, причинени от нечестивостта и манипулативния контрол на хората. Аз Самият ще се справя с тези, които са се държали лошо с Моите хора, и ако те не се покаят, ще бъдат изобличени пред всички. Защото главния грях, който стои зад тези злоупотреби, причиняващи на хората Ми страдание, е гордостта! Точно заради нея, тези хора са упорити, високомерни и себеправедни. Покайте се, защото Моя съд идва върху Моя народ, и ако Аз намеря гордост във вас, ще се окажете голи пред Мен! Сега е времето за вашето покаяние! Кога сте идвали при Мен за последно, за да искате да ви покажа скритото вътре във вас? От кога не сте искали да очистя сърцето ви и да обновявам постоянно духът ви?
Подчинете на Мен живота си! Вие трябва да правите това всеки ден! Лесно е да се следват лъжи. Лесно е да бъдете заблудени, но ако се смирявате пред Мен и ежедневно ходите с Мен, вие Ме почитате с послушанието си към Мен, и тогава Аз ще ви покажа кое е истина и кое е лъжа. Аз ще ви дам светлина в тъмнината и ще се погрижа да не бъдете заблудени.

Истината срещу заблудата

Вие живеете в последното време и Аз вече съм ви предупредил, че мнозина ще бъдат измамени. Вие можете да бъдете заблудени, ако следвате хората. Но ако следвате Мен и търсите Мен преди всичко останало, Аз ще ви защитя от тази заблуда. Заблудените не знаят, че са такива, защото са ги измамили. Затова Ме питайте дали има някоя област в живота ви, в която сте заблудени. Защото ако търсите от Мен истината, ако Ме молите да ви открия истината за вас самите, Аз ще ви я покажа. Защото вие можете да вярвате в нещо и при това да бъдете заблудени в него, понеже така сте били научени, че това е истината. „Истината“, (каквато вие я познавате), кой ви е научил, че именно тя е действителната истина?
Народе Мой, започнете да размишлявате, излизайки от собствените си рамки, започнете да питате себе си и Мен защо правите това, което правите, и при това го наричате християнство!
Ако вие сте намерили истината в Моето Слово, тогава това е действителната истина, но за много от вас, тя е изкуствено създадени човешки доктрини, а Аз никога не съм искал да учите нещо, което да се основава на системата. Тя държи народа Ми в пленен в затвор. Човешките доктрини сред Моя народ са причинили на хората много болка, но не са им дали възрастяване и ходене с Мен. Църковната система има много нива, които са мерзост пред Мен. Хората не са едни над други, както сега е сред Моя народ, но Аз съм единствената Глава, а всички останали сте Моето тяло. Аз възлагам върху вас определена отговорност и ви давам нужната власт колкото смятам за нужно, но това не означава, че вие ставате по-горни от другите в Моето тяло. Затова, ако вие мислите, че сте по-добри и по-велики от останалите-трябва да се покаете за гордостта си! Защото Аз ще използвам смирените Си, за да ви покажа, че вие се заблуждавате!

Можете ли да признаете своите недостатъци и грехове?

Най-безопасното място за хората Ми е позицията на смирението пред Мен и пред останалите. Ако се покаете, няма да бъдете посрамени, но ще научите от Мен дълбоките тайни за живота в Царството Ми и ще ходите в мъдрост. Защото да признаеш, че грешиш, е мъдро решение, в резултат на което Аз ви приемам и възстановявам, защото Аз очиствам този, който може да признае, че той е само човек и затова е несъвършен и нуждаещ се от Мен!
Без Мен вие ще се препънете и ще паднете! Можете ли да признаете собствените си недостатъци и грехове? Вие ще станете по-силни от всякога, ако можете да дойдете при Мен и Ме помолите за прошка, за да мога да ви очистя и изцеля. Ако ви е трудно да се подчините на Моя суверенитет, определено ще паднете, защото само греха на гордостта ви държи в неподчинение на Мен. Можете ли да положите живота, надеждите и мечтите си пред Мен? Можете ли да спрете да следвате своите идеи за разбирането на Моята воля и план за вас? Имате ли характер, за да признаете, че това, което Аз ви давам е доброто?

Моите мисли са по-горе от вашите мисли. Аз знам всичко от началото до края. Можете ли да Ми се доверите, когато ви помоля да бъдете покорни в извършването на нещо? Можете ли да признаете, че Моя план е да ви дам добро и надежда? Когато Ми отговорите искрено, тогава Аз ще ви дам желаното от сърцето ви.
ГЛАВА 8

АЗ ВИ ПРИЗОВАВАМ КЪМ ПОКАЯНИЕ

07. 02. 2012г


Еремия 23:1-3, 10-12, 16-32


Горко на пастирите, които погубват и разпъждат овците на Моето паство! - казва Господ. Затова тъй казва Господ, Бог Израилев, към пастирите, които пасат Моя народ: Вие разпръснахте Моите овци, прокудихте ги и не се грижите за тях; ето, Аз ще ви накажа за злите ви деяния, казва Господ.
За пророците: Защото земята се напълни с прелюбодейци, защото земята плаче от проклятие; изсъхнаха пустинни пасбища, защото стремежът им е зло, и силата им - неправда; защото и пророк и свещеник са лицемерци; дори и в Моя дом Аз намерих нечестието им, казва Господ.
Затова пътят им ще бъде като плъзгави места в тъмнина: ще ги бутнат и те ще паднат там; защото Аз ще напратя върху тях бедствие в годината, когато ги посетя, казва Господ...
Тъй казва Господ Саваот: Не слушайте думите на пророците,
които ви пророкуват, те ви лъжат, разказват измислици от сърцето си, а не това, що иде от устата Господни. Те постоянно говорят на ония, които Ме не зачитат: "Господ рече: Мир ще имате". И всекиму, който ходи по упорството на сърцето си, казват: "Зло не ще ви сполети".
Защото кой е стоял в съвета на Господа и е виждал и слушал словото Му?
Кой се е вслушвал в словото Му и го е чул? Ето, иде буря Господня с ярост, буря страшна, и ще се свие върху главата на нечестивците. Гневът на Господа не ще се отвърне, докле Той не извърши и докле не изпълни намеренията на сърцето Си; в последните дни ясно ще разберете това. Аз не съм пращал тия пророци, те сами са се разтичали; Аз не съм им говорил, а те пророкуваха.
Ако те биха стояли в Моя съвет, то щяха да обявят на Моя народ думите Ми и щяха да ги отклоняват от лошия им път и от лошите им дела. Нима Аз съм Бог само отблизо- казва Господ, а не Бог и отдалеч? Може ли се скри човек на тайно място, дето Аз не бих го видял?- казва Господ. Не изпълням ли Аз небе и земя?- казва Господ. Аз слушах, какво говорят пророците, които в Мое име пророкуват лъжа. Те казват: "Присъни ми се, присъни ми се".
Дълго ли ще трае това в сърцето на пророците, които пророкуват лъжа, които пророкуват измама от сърцето си? Мислят ли те чрез своите сънища, които разказват един другиму, да доведат Моя народ дотам, че да забрави името Ми, както бащите им забравиха името Ми заради Ваала?
Пророк, който е видял сън, нека го и разказва като сън, а у когото е Моето слово, нека говори вярно словото Ми. Какво общо има плявата с чисто зърно?- казва Господ. Моето слово не е ли като огън?- казва Господ. И не е ли като чук, който разбива скала? Затова ето, Аз съм против пророците- казва Господ, които крадат думите Ми един от други.

Ето, Аз съм против пророците- казва Господ, които боравят със свой език, а казват: "Той рече". Ето, Аз съм против пророците на лъжливи сънища- казва Господ, които ги разказват и чрез свои измами и лъстене заблуждават Моя народ, когато Аз не съм ги пращал, нито съм им заповядвал, и те не принасят никаква полза на тоя народ- казва Господ.

Вие сте чели Моите думи и сега ги чувате отново. Те ще обхванат като огнен пламък целия Ми народ, докато не се отдели чистото от нечистото. Ако вие не дойдете при Мен смирявайки се и не бъдете очистени от Мен, Аз ще ви предам в ръцете на вашия враг и вие ще бъдете „разпръснати във вавилонси плен“.
Народе Мой, Аз съм същия и вчера и днес, и утре. Ти ще бъдеш в плен в ръцете на „Вавилон“ както по времето на Еремия. Затова, Аз те призовавам към покаяние! Аз те зовя да се върнеш при Мен! Премахни идолите си и се покай! Защото твоето упорство и коравовратие ще те заведат в този плен. Аз съм сериозен и ето защо, сега очиствам Моя народ. Аз изпратих много Мои пророци, които да предупредят за надигащия се съд. Ако ви намеря с необрязано сърце, ще ви избълвам от устата Си, заради това, че сте нарушили завета си с Мен!
Аз ще скърбя за вас, но Моя съд е праведен, защото вече много пъти ви дадох възможност да дойдете при Мен да обрежа сърцето ви. Обрязаното сърце е това, в което няма място за гордост!
Това е последния призив към вас да смирите себе си, да Ми се предадете и подчините! И това е за вашето добро, защото без Мен не можете да направите нищо.
Аз желая да имам връзка с вас, приятелска връзка. Аз мога да бъда ваш Приятел, защото знам това, което е добро за вас! Вие все още не разбирате много неща, но през Милениума те ще станат много ясни за вас, и тогава ще разберете защо ви моля сега, да положите всичко пред Мен. Аз съм Бог и съм вашия Създател! Приближете се към Мен и търсете Моето сърце!
ГЛАВА 9

ОБЕЩАНИЯТА И УСТОЯВАНЕТО ВИ


Деца Мои, Аз искам да изцеля раните ви, които са били причинени от неизпълнените обещания. Много от тези рани са бойни белези. Но има и такива, причинени от Моите ръце. Това е станало по причина, за да ви изпитам. Когато сте изпитвани, вие се намирате на бойното поле и там ще ви се причинява болка. Аз също изпитвах болка на Моето поле на изпитание, отдавайки живота Си за вас на кръста. Аз познах болката, но въпреки това преминах изпитанието, благодарение на което сега много хора могат да бъдат благословени, заради послушанието Ми към Отец. Аз устоях и го преминах до края. Аз бях изпитан от Отец, и вие също така ще бъдете изпитани от Отец, ако сте получили обещание от Него. Вие ще бъдете изпитани и това може да е болезнено. Но ако устоите в изпитанията си, ще получите победата и ще получите венеца и обещанието си. И тогава, Аз ще изцеля раните ви и ще превържа сърцето ви, защото ще ви дам ново масло и ново вино. И вие ще познаете, че Аз съм с вас, а не срещу вас.

Еремия 29:11

Защото Аз зная мислите, които мисля за вас, Казва Господ,
мисли за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда.
Знайте, че ще бъдете изпитани според мярката на даденото ви обещание. Молете се да ви науча да устоявате, защото ще се нуждаете от устояване в това последно време. Устоявайте!

Пригответе се да посрещнете Младоженеца!

Тези, които ще управляват и царуват с Мен през Хилядолетието, ще бъдат силно изпитани в това време. Дръжте се, призовавайте името Ми, бъдете покорни и се движете тогава, когато Аз ви казвам! Молете се да направя проницателността ви още по-остра, защото трябва да ходите в крак с Мен, според мярката на това, как влизаме в последния етап на това последно време. Не се заблуждавайте за времето, в което живеете, но бъдете мъдри и се молете за Моята истина, и Аз ще ви разкрия сърцето Си. Мнозина от вас ще си спомнят как съм изпращал много Свои пророци, за да ги предупредя и да ги подготвя за срещата с Младоженеца, но те все пак не послушаха. Горко на вас, когато осъждате и игнорирате съветите на Моите мъдри слуги! Вие със сигурност ще бъдете посрамени на края, ако сега не чуете и не се подчините на Моят съвет! Мнозина са звани, но малцина- избрани!
Така и трябва да бъде, когато Младоженеца отвори сватбените двери за Невястата Си. Ще бъде избран само този, който е приготвил себе си за Младоженеца!
Невясто Моя, ти трябва да дойдеш при Мен и да се очистиш чрез покаяние, и да се отвърнеш от лошите си пътища! Ти трябва ежедневно да Ме чакаш и да желаеш да чуваш Моя глас! Чети Словото Ми и го яж! Ако вие ядете Словото Ми и Ме чакате, Аз ще ви изпълня с масло, и вие ще бъдете от разумните девици. Моята Невяста знае как да яде Словото Ми! Хранейки се с него, вие ще получите меч в устата си. Научете се да се храните със Словото Ми, за да можете да се изпълните с масло. След това чакайте мълчаливо седнали пред нозете Ми, за да мога да ви изцеля, възстановя и напълня с масло.
Невясто Моя, ако ти все още не Ме желаеш всеки ден и нямаш страхопочитание към Мен, моли се да вложа това сърцето ти! Ела, Невясто Моя, защото наближава времето на нашия съюз!
Искате ли да познавате своя Младоженец? Защото Аз желая вие да извикате към Мен и тогава Аз ще ви отговоря!
Невясто Моя, Аз се готвя да махна старата ти мантия и да ти дам нова-мантията на властта! В тази година Аз ще помажа Своята Невяста-онези, които са дошли при Мен и са търсели и питали Мен за всичко, и са се приготвили-тях ще помажа и ще запечатам!

Благодаря ти, Невясто Моя!

Благодаря ти, Невясто Моя, за това, че Ме обичаш, благодаря ти, че Ми се доверяваш и в долините, и на планините, защото Аз винаги съм с теб! Благодаря ти за това, че Аз мога да бъда за теб всичко-твой Създател, твой Съпруг, и че ти Ми се покланяш, макар че не Ме виждаш! Аз ще ти дам богато облекло и много съкровища, както на Ревека, която прие предложението за ръката и сърцето на Исак без да го е видяла. И както Исак обичаше Ревека, така и Аз ще те обичам още повече, затова бъди смела, Невясто Моя, и бъди силна, защото Аз ще изпълня обещанията Си към теб! И завета Ми с теб ще бъде вечен, и Моята любяща благост към теб няма да се прекрати! Обичам те, Невясто Моя, още много малко време и ние ще станем едно цяло, ние ще се съберем завинаги!
ГЛАВА 10

АЗ ПРИКЛЮЧВАМ ПОДГОТОВКАТА НА СВОЯТА АРМИЯ


Вече са били дадени много думи и видения за Моята армия-армията която подготвям за бой. Аз съм Командира на тази армия! В нея има място за различни полкове. Ако вашия полк не действа в единство с Мен и с Тялото ми, той ще се окаже слаб. Ако ви липсва послушание и нямате свят страх, наистина ще сте слаби. Ако правите компромиси със Словото Ми, вие „плувате по течението“ и това означава, че сте слаби!
Според мярката на това как възрастявате в почитта си към Мен, така ще израствате и в покорството на Моя глас, и според ръста на ходенето ви в единство с Мен, така също ще възрастявате и в Моята съвършена армия.
Моята безстрашна, послушна, безкомпромисна и неделима армия е тази, която ще използвам, за да постигна Своята цел в това последно време. Хората в тази армия ще се нарекат Мои синове, защото те са позволили да изобразя Своя Син в тях. Аз мога да използвам само тези, които напълно са положили живота си пред Мен, в отговор на призива за послушание в съответствие с Моята съвършена воля. Истинските Мои синове ще бъдата покорни на Мен, както Моят Син беше покорен на Мен. Тези, които са решили да изпълняват съвършената воля на Небесния си Баща, ще бъдат навеки благословени! Вие ще бъдете приветствани и почетени, защото няма нищо по-ценно за Мен от детското ви послушание и доверието ви в Мен, че Аз зная кое е добро за вас! Ако вие сте решили да изпълнявате Моята съвършена воля, очите Ми ще ви видят и вие ще бъдете винаги пред Мен. Аз ще ви защитавам под Своята сянка и нищо няма да ви докосне. Аз ще възвися името ви и то ще бъде написано на дланите на ръцете Ми и на Моето сърце, като имената на онези, които са Мои синове!
Само изберете Моята съвършена воля и после Ме последвайте, като правите това, което Аз ви казвам да правите! За да станете от Моите синове, ви трябва радикално послушание като отговор на Моя призив, вие трябва да станете като дечицата! Затова, деца Мои, покайвайте се всеки ден! Не таете в себе си непростителност, огорчение или обида към другите, или към Мен. Пуснете това, освободете се от него и елате за Моята прошка, за да мога да ви направя свободни в Мен!


Елате и се смирете

Аз искам да ви водя стъпка след стъпка. Искам да ви уча и възпитавам, както учех и възпитавах Моя Син Исус. Позволете Ми да бъда за вас вашия съвършен Баща! Елате, смирете се, деца Мои, защото Моя съд идва върху домът Ми! Тези, които се покаят от гордоста си, греховете и упорството си, ще бъдат спасени от разобличаване! Но онези, които не поискат да се покаят ще бъдат изобличени в Тялото Ми. Те ще стоят голи и ще бъдат в срам. Чуйте гласът Ми, защото това наближава да стане!
На тези, които се покаят и преминат през изпитанието Ми, запазвайки чисто сърцето си пред Мен, на тях ще им дам власт и скиптър, за да управляват и царуват заедно с Мен. Тази власт ще им бъде дадена, за да служат на народите, както и Исус служеше на хората. Те ще им говорят истината от своя Баща, както сами са я чули от Него. Защото синовете ще слушат това, което техния Небесен Баща им говори, и ще бъдат покорни на Неговия глас!
Аз се готвя да установя платформата и да вдигна летвата! Искате ли да намерите истинската зрялост и да бъдете наречени Мои синове?! Тогава бъдете като дечицата и слушайте Моя глас! Имайте вяра в Мен и Ми се доверете!


Еремия 29:12-14


Тогава ще извикате към Мене и ще отидете и ще Ми се помолите,
и Аз ще ви послушам. И ще Ме потърсите и ще Ме намерите,
когато Ме потърсите с цялото си сърце. И ще бъда намерен от вас.


Мантията на смирението


Молете се да ви освободя от слепотата по отношение на собствените ви грехове и искайте да ви покажа как Аз ви виждам! За да получите мантията за правото да бъдете един от Моите синове, първо ви трябва мантията на смирението! Затова се покайте от гордостта си, за да мога да ви дам тази мантия. Преди да можете да получите властта на сина, вие се нуждаете да имате смирението. Това, което ще изберете днес, завинаги ще определи вашата съдба! Затова-изберете мъдро! Цената е висока, но наградата-вечна!


Край


Превод: Светлина за теб
 

Вложения

Similar threads

Верх