Какво е новото

КНИГИ

Достъпни префикси: Покажи всичко .
Книгата “Християните през погледа на Христос” предлага аналитичен разрез на християнството такова, каквото е било в миналото и каквото е днес. Тя ще Ви мотивира да размишлявате относно качеството на Вашия личен християнски живот, като същевременно Ви дава за сравнение тук посочения и единствено верен ориентир - Библията. Авторът дава точна преценка на състоянието на днешното християнство, а също така предлага изходен път за излизане от съвременното религиозно блато. Книгата поставя читателя пред избор - да бъде или да не бъде такъв християнин, какъвто Христос иска. А изборът на всеки отделен християнин предопределя и участта на християнството като цяло. В този смисъл книгата има глобално и уникално значение. Авторът успява да задържи...
За да слушате другите части кликнете горе в ляво на видеото
Тази книга описва как Сатана, неприятелят на всички вярващи в Господа Исуса Христа, се опитва да ги накара да съгрешат. Сатана иска да ги отклони от Исус Христос, от Бог Отец и от Божията воля. При това, като се опитва да прави това, Сатана е много изкусен. Той ще се опита да въведе вярващите в грях, без те да разберат. Сатана иска те да съгрешат без да знаят, че съгрешават.За да слушате другите части кликнете горе в ляво на видеото
Описание Всеки път, когато Духът на Божието царство реално се проявява на земята, Той неминуемо ще се сблъска с крепостите на ада. В действителност може да очаквате на всяко място, където нечистите духове имат територии и крепости, победоносната църква да бъде въвлечена във война. Бъдете уверени обаче, че портите на ада няма да надделеят над Църквата, която Исус изгражда!Тази книга изследва трите бойни полета, пред които зрелите християни ще трябва да се изправят: умът, църквата и небесните места. Тя предлага мъдрост и проницателност и помага да се разпознае същността на битката, която дава ключа към победата.Ето няколко цитата от книгата:„Победата започва с името на Исус на нашите устни. И тя е напълно завършена, когато...
Историята на младия Ники Круц е забележителна. Тя обхваща всички елементи на трагедията, силата, интригата, както и най-важния от всички елементи - могъществото на Евангелието на Исуса Христа.
Истинската история за борбата на един пастор с тинейджърските банди в най-големия град в Америка. Дейвид Уилкерсън, млад провинциален проповедник, поема мисията да проповядва на младите хора за любовта на Исус. Той излиза на улиците в крайните квартали на Ню Йорк при най-големите банди от града! Събитията, описани в тази книга, са се случили преди повече от 40 години. Те по вълнуващ начин разказват как Дейвид Уилкерсън промени гетата със силата на Словото. Покаянието на водача на една от бандите - пуерториканецът Ники Круз, е така реално и силно, че самият Ники Круз в свое писмено свидетелство описва историята от негова гледна точка.
От Светлина за теб: За всички онези, които търсят Господа Исуса Христа и искат да следват само Него, тази книга е голямо насърчение и не само това-тя е и потвърждение за мнозина, че Господ ги е водил по същия път. Защото Той не се променя, Господ е същия вчера, днес и утре, и Той води овцете Си по един и същи път, по тесния път! Бъдете благословени в Христа и Го чакайте, като стоите твърдо в Него и бдите винаги, докато дойде за нас! П. С. Когато бъде качена и последната глава, ще се качи цялата книга като pdf файл.[/SIZE][/FONT][/SPOILER]
Всеки човек рано или късно ще умре. Дали смъртта слага край на всичко или пък поставя начало на нещо ново? Хора, изпаднали в клинична смърт и върнати отново към живот, разказват за впечатляващи преживявания от задгробния свят - факт, който показва, че душата на човека продължава да живее. Всички религии говорят за живот след смъртта. Науката потвърждава съществуването на душата и нейното безсмъртие. Ето защо твърдението, че „никой не се е върнал от онзи свят“ е неоснователно.Какво представлява животът в отвъдното и може ли той да бъде променен? Защо някои умират в мир, а други изпитват ужасяващ страх в часа на смъртта? Това са жизнено важни въпроси, които засягат всеки човек, бил той атеист, религиозен или вярващ. Защо? Отговорът е -...
По темата „Еволюция или Сътворение“ има твърде много популярна и специализирана литература. Различни книги, учебни пособия и огромен набор от научни списания предлагат често на широката аудитория високо специализирани научни познания, трудно разбираеми за обикновения читател. Желанието на авторите е тази специфична научна материя да бъде представена на общо разбираем и достъпен език.
Горна част