Какво е новото

. „КАКВО ОЩЕ НЕ МИ ДОСТИГА?“

Телеграм

Светлина за теб

*
Администратор
Потребител
Регистрация
25 Яну 2017
Съобщения
1,290
Оценка на реакциите
0

photo_2020-10-11_17-03-03.jpg


Нека си спомним историята за богатия млад човек, който дошъл при Исус с интересен въпрос. (Матей 19:16-30)​

Целият проблем в общоприетото разбиране на тази история е в това, че се налага тълкование, което противоречи на реалния исторически контекст.​

„Учителю, какво добро да сторя, за да имам вечен живот?“ (Матей 19:16)​

1. Младежът не пита как може да получи спасение чрез собствените си дела. Съвременната библейска наука знае, че няма исторически или действителни библейски доказателства, че израиляните са получавали спасение чрез собствените си дела. Всъщност всичко е било много по- различно, доколкото израиляните през 1 век са се интересували от въпроса - "Какво трябва да направя, за да бъда истински израилянин?" С други думи: „Как да бъда верен на Завета, как да спазвам правилно заповедите на Тората, така че Господ да ме обяви за праведен, когато Божието царство дойде и да ме пусне в него?“ А това не е едно и също.​

(Трябва да се отбележи, че в резултат на търсенето на отговора на този въпрос се появяват всички съвременни школи на Исус с различни интерпретации на Тората - като на фарисеите, садукеите и есеите.)​

2. Вечният живот-това е животът на идващия век. Първото е съкратена форма на второто, буквално тези думи означават „животът на века“. Важно е да се разбере, че израиляните не са мислили като древногръцкия философ Платон, който е учил за вечен живот извън тялото в небесни сфери. Те очаквали идващият век (синоним на Царството Божие) на Земята, какъвто е на Небето. С други думи, богатият младеж не пита Исус как да стигне до Небето след смъртта си, а как да стане участник във възкресението от мъртвите (ако не доживее до този момент, когато Господ победи злото и установи Своето Царство на Земята.)​

„Ако искаш да влезеш в живота, спазвай заповедите.“ (Матей 19:17)​

3. Исус насърчава неговото желание да бъде верен на Бога. Мнозина бързат да наложат на тази история модел на конфронтация между „вяра и дела“, но Исус не казва на този човек - „Ти просто вярвай, спри да се спасяваш чрез дела!“ Исус винаги насърчавал желанието на човека да бъде верен на Бога и Той цитира заповедите от Изход 20: 12-16 - част от десетте заповеди, както и Левит 19:18.​

Младежът Го пита „Кои?“, а Исус му отговаря:“Тия:Не убивай, не прелюбодействай, не кради, не лъжесвидетелствай, почитай баща си и майка си, и обичай ближния си както себе си.“(Матей 19:18,19)​

4. Основният проблем на богатия млад човек е бил в това, че той е обичал имота си, парите си. Исус постепенно го е водел към разбирането на това. Отначало Той отговаря на младия мъж, като обикновен равин от онова време, изброявайки част от 10-те заповеди, но е интересно, че Исус не се докосва до първите четири заповеди (Изход 20: 1-11), които регулират отношенията на човека с Бога, по-специално, предупреждават срещу идолопоклонството. След това, когато младият мъж предсказуемо отговаря, че той спазва всичко това, Исус му казва следното:“Ако искаш да бъдеш съвършен, иди продай имота си и дай на сиромасите, и ще имаш съкровище на Небесата, и ела, та Ме следвай.“ (Матей 19:21)​

Тук Спасителят директно посочва неговия проблем - този човек твърде много обичал своето богатство, толкова много, че дори животът на идващия век бледнеел на неговия фон. Затова той се разстроил и си тръгнал. Освен това, Исус ясно дава да се разбере, че единствената възможност да бъдеш верен израилянин е да станеш Негов ученик, само по този начин този човек може да влезе в Царството, което е чакал.​

Същността на тази история не е, че спасението чрез дела се сменя чрез спасението чрез вяра, а че човек трябва да се раздели с всичко, което стои като непробиваема стена между него и Бога. Царството Божие вече се е явило в нашия свят на болка и страдание, но няма да влезем в него, ако не се покоряваме на учението на Исус и не го признаваме за свой Господ (Господар) през целия си живот. Не на думи, но на дело. Ако това не ни достига, когато застанем пред Него, ние ще се срамуваме много и ще съжаляваме за пропуснатия си шанс и пропиления си живот. Колко малко, но всъщност, това е всичко, което е истински важното за нас.​

Превод: Светлина за теб

 

Прикачени файлове

  • КАКВО ОЩЕ НЕ МИ ДОСТИГА.pdf
    1.2 МБ · Преглеждания: 206
Горна част Долу