Какво е новото

КРАСИВИТЕ ФАСАДИ

Светлина за теб

*
Администратор
Потребител
s800
„Имало е лъжливи пророци между людете, както и между вас ще има лъжливи учители, които ще въведат тайно гибелни ереси, като даже се отричат от Господаря, Който ги е изкупил, та ще навлекат на себе си бърза погибел. И мнозина ще последват техните похотливи дела, поради които човеци пътят на истината ще бъде похулен.

От лакомия те ще се възползват от вас с престорени думи, но тяхната присъда, отдавна приготвена, не се забавя, и тяхната погибел не дреме.“

(2Петър 2:1-3)

В посланията си, апостолите са ни предупредили чрез най-различни думи да внимаваме и да не се заблуждаваме от престорените думи на някои хора. Какви са тези „престорени думи“?
По природа ние сме привлечени от красивото, от хората с добри маниери, които правят впечатление, които са уверени в себе си и имат дарбата на красноречието. Но това, на което трябва да обръщаме внимание, са постъпките на тези хора, делата им, и духа който е в тях. Какво се случва зад кулисите? Какъв е животът на тези хора? Ходят ли в светлината, живеейки в учението на Христос, постъпвайки така, както Той е постъпвал?
Красивите думи не означават нищо, те могат да ослепят хората, без значение на греховете на проповядващия. Хората са свикнали да внимават на думите, които звучат красиво, но те нямат способността да различават истината. Има ли зад тези красиви думи живот с Христос? Има ли ги делата на вярата?


Не са ли точно това „престорените думи“ - красивите фасади на хората, „имащи вид на благочестие, но отричащи силата му“? (2Тимотей 3:5)

Защото знаем, че:

„Ако кажем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, лъжем и не действаме според истината.“ (1Йоан 1:6)

И още:

„Който казва, че пребъдва в Него, сам е длъжен да ходи,
както е ходил Христос.“ (1Йоан 2:6)

Хората могат да говорят толкова красноречиво и в същото време да продължават да си живеят в грях. Чували сме за проповедници и църковни лидери, които живеят в блудство, или пък присвояват парите, дарени от хората, а те по нищо не се досещат за това. До деня, в който то не се разкрие, защото:

„Няма нищо тайно, което да не стане явно, нито пък скрито, което да не стане известно и да не излезе наяве.“ (Лука 8:17)

Тогава хората, които прехласното са ги слушали, реагират с голям шок- „как може да бъде това, той е такъв проповедник, толкова хубаво говори, дори не бихме си помислили, че живее в грях.“
Но ако тези хора се намират в „духа на Истината“, за който Йоан ясно пише, те биха могли да разпознаят какъв дух се крие зад тази фасада.


Благовестието трябва да съответства на Божия Дух.

Някои духовни ръководители учат, че грехът не е толкова опасен, че нищо не може да се направи, ние сме грешници, живеем в плът и не можем да не съгрешаваме, но благодатта е достатъчна, за да получим прошка, понеже Бог ни гледа през кръвта на Христос. Други пък говорят, че Христос е страдал и умрял за нас, за да не страдаме ние, но да имаме „изобилен живот“, като под това разбират да сме богати или да имаме известност и слава в света.
Всичко това е казано с много приятни и красиви думи, защото ако те биха проповядвали истината, че трябва да постъпваме така, както е постъпвал Исус, че Той трябва да се изобрази в нас, тогава хората щяха да се отвърнат от тях. Тези учители се стремят към властта, те искат да са „лидери“, а не прости „слуги“ на Бога. На тях им харесва, че тълпи от хора ги обграждат, за да слушат това, което говорят. Те са зависими от това, жадуват да имат „име на пророк, учител, изцелител“ и т. н.
Това е духовно блудство. Служителят трябва да угажда на Бога, а не на човеците, той трябва да проповядва това, което учи Христос.
Самият той трябва да дава с живота си пример на другите.
Обаче хората обичат да слушат такива думи, защото не изискват от тях да носят своя кръст, не изискват никакви действия и старания от тяхна страна, понасяне на страдание или отвръщане от греха.
Затова тези, които проповядват в духа на антихриста, привличат към себе си с красиви, но празни думи огромни тълпи от хора.
Те казват това, което хората искат да чуят, а не това, от което те се нуждаят. Тогава Сатана е доволен, той е успял да отклони хората колкото се може по-далеч от евангелските истини за победата над греха.
И така, те продължават да вървят нататък в своята слепота, като игнорират истината. Защото по този начин те могат да продължат да живеят в удобния си живот, бидейки уверени в това, че Исус вече е направил всичко и те не трябва да правят нищо повече.
Нашето доверие трябва да бъде насочено към тези, които проповядват Божието Слово с цялата му острота и сила, към онези, които ходят в Светлината, и чийто живот не се страхува от светлината на Духа на Истината. Техните думи привеждат слушащите към живота в Христос, към изпълнението на Неговото учение.
Това е напълно противоположно на работата на дявола чрез такива учители, които които чрез своето лицемерие и извращение на Божието Слово не могат да доведат никого до нещо повече от това, да повярват в Христос като в Спасител на света, но да не Му предадат живота си и да си останат същите, като се занимават само с външното, изпитвайки приятни емоции.


„Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете
дали са от Бога.“ (1Йоан 4:1)


Не слушайте всичко, което звучи красиво. Учете се, както ни увещава апостол Йоан, да разпознавате духовете. Научете се да разбирате Духа на Истината! Тогава няма да бъдете измамени от духа на антихриста, който днес работи с такава сила чрез своите слуги и отвежда хората далеч от истината, която е в Бога- истината, която е сам Христос. Защото Той самият е казал: „Аз съм пътят и истината и животът.“
В днешно време, малцина проповядват Словото на Истината. Малцина са тези, които търсят Истината, и чиито очи са отворени за заблудата на външното, където Христовия живот го няма. Малцина са онези, които обичат Истината и я следват. Ако това, което хората слушат не ги довежда до промяна, до смирение, до стремеж към святост и облягане на Бога и Неговата благодат все повече и повече, то е безплодно и напразно.
Не се заблуждавайте от всички наглед правилини и красиви думи, но изследвайте всичко зад тази красива фасада и търсете духа, който стои зад нея! Изпитвайте всичко, дръжте доброто! Доброто, красивото благовестие, е благовестието против греха, благовестието за ходенето по тесния път в следването на Христос и уподобяването на Него!
Превод: Светлина за теб
 

Прикачени файлове

  • КРАСИВИТЕ ФАСАДИ.pdf
    538.6 КБ · Преглеждания: 193
Thread starterSimilar threadsForumRepliesDate
Светлина за теб ВИДЕО ПУБЛИКАЦИИ0

Similar threads

Горна част