Какво е новото
ЛЮБОВТА ПОБЕЖДАВА

. ЛЮБОВТА ПОБЕЖДАВА

Телеграм

Светлина за теб

*
Администратор
Потребител
Без име.png


Има реки, които не можем да преплуваме. Има планини, които не можем да преодолеем. Има ветрове, които могат да ни отнесат. Има изгарящ огън, има и страх, има и смърт. Трябва да продължим да вървим без значение на нищо. Никой не може да премине сам през реки и планини, огън и вятър. Но има една ръка, толкова силна и добра, която ни държи здраво винаги и навсякъде. Тя няма да ни остави да паднем в дълбока пропаст, но ще ни спаси, когато сме в бурни води, огъваме се под вятъра, или пламъкът ни изгаря. Когато ние вървим, хванати за тази ръка, високите планини ще станат по-ниски от хълмовете, реките ще станат по-малки, огънят ще угасне и духането на ветровете ще стане нежно. И страхът ще изчезне, и сянката на смъртта.Ние знаем чия е тази добра ръка, която ни води и пази всеки ден - Господ е до нас. Пътят тогава става лесен. Дори огънят да се гневи и ветровете да стенат, дори да бушуват реките и планините да са стена, Божията ръка е толкова силна и добра! Господ е винаги с нас. Не пускайте ръката на Господа, дръжте се здраво за Бога!Днес, ние живеем в ужасни времена. Страхуваме се да не счупим, или да надраскаме телефона си, но да нагаждаме Словото заради някой, ние сякаш не се страхуваме.Господ е говорил за тежките времена, казал ни е предварително, че хората ще бъдат зли и с гнили сърца. Съвременният грешен свят претендира за човешкото сърце, но то принадлежи на Този, който е платил откупа за него. Сърце, отдадено на света, е изпълнено с грижа, скръб и разбити надежди, то е измамно и покварено. Да дадем най-добрите си чувства на света, когато те принадлежат на Бог, е равносилно на най-унизителна кражба. Пилейки силите си, най-добрите си чувства във вихъра от светски удоволствия, ние не печелим нищо, а само губим.Само Светлината на Бога, даваща живот, която осветява целия ни мрак, поглъща тъмнината. Учението на Христос формира образа Божий в нас. Нека бъдем осветени в него и тогава характерът на Христос в нас, ще се прояви напълно. Няма да живеем в егоизъм, но с вяра ще действаме по Божия начин и воля. Няма да се боим да запалим светлина в тъмнината и да вършим добро, няма да се боим злото да не угаси вярата ни. Няма да се боим да носим да истината за спасението, няма да се боим да имаме различно мнение, и няма да се боим да вървим нагоре по тясната пътека.Божии възлюбени, не се страхувайте да постарадате заради правдата. Не се страхувайте от скръб и болка в живота. Не се страхувайте да се разделите с нетрайното без съжаление. Не се страхувайте да бъдете първи в примиряването. Не се страхувайте да постъпвате с другите така, както искате с вас да постъпват. Не се страхувайте да търсите мир. Не се страхувайте искрено да прощавате на обиждащите ви. Не се страхувайте да бъдете по-смирени отколкото преди. Не се страхувайте да видите слабостите в човека. Не се страхувайте да отдадете земното с щедрост, по-благословено е да даваш, отколкото да получаваш. Не се страхувайте да хвърляте зърното с вяра - ще пожънем някога, ако сеем с надежда. Тъмнината не може да обхване силата на Господа! Не се страхувайте да търсите Царството Божие - всичко останало, Бог с милост ще ви приложи.Не се бойте да търсите милост от Господа! Не се страхувайте да чукате ревностно и да търсите, и да искате небесните неща! Не се страхувайте да вземете Божията благодат -Той ще даде добри неща на тези, които искат, а не камък.Господ Исус Христос ни учи искрено да обичаме Бога. А в чистотата на любовта към Бога не може да има място за страх! Понеже който е в Любовта, той е в Бога и Бог е в него, защото Бог е самата Любов. Любовта заличава всички страхове на този живот. Животът е смъртен, той е прах. Бог е вечен. Който е в Бога, няма от какво земно да се страхува. Исус учи хората да бъдат братя и сестри, да обичат ближните си. Той заличи границите на разделенията и ариманската йерархия между хората. Не е задължително да вършим големи неща. Можем да вършим и малки, но с голяма любов. Бог не ни е обещал дни без болка, смях без сълзи, слънце без дъжд. Но Той е обещал сила за всеки ден, утеха в скръбта ни, светлина за пътя ни. Знайте, че всичко преминава, но само любовта остава. Тя е вечния победител! Прегърнете я и я дръжте здраво! Амин.
Превод: Светлина за теб
 
Горна част