Какво е новото

. МНОГОТО ЦЪРКВИ- БЕЛЕГ НА ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ

Телеграм

Светлина за теб

*
Администратор
Потребител
Регистрация
25 Яну 2017
Съобщения
1,290
Оценка на реакциите
0
0_2172f2_f457f24d_origМНОГОТО ЦЪРКВИ- БЕЛЕГ НА ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ
Йордан Манев, Стара Загора


"Небесното Царство прилича на синапово зърно, което човек взе,
та го посея на нивата си, което наистина е по-малко от всичките семена, но когато порасте, е по-голямо от злаковете, и става дърво, така щото небесните птици дохождат и се подсланят по клончетата му." (Матей 13:31-32)

Притчите за "Царството небесно" изречени от Господ Исус Христос,
остават една тайна за мнозина, затова те се четат без особен интерес и за мнозина не са нищо повече от едни древноизточни мъдрости. Но те обаче, както и цялата Библия, са Божието Слово, което се открива на ония, които са приели в сърцата си Христос.
В притчите за царството небесно Исус рисува развитието на видимата църква.
Едно грешно тълкуване на притчата за синаповото зърно е,
че тя означава разширяване на църквата, докато тя добие всемирно върховенство и настъпи милениума.
Синаповото дърво представлява видимата църква, съставена от всички, тъй наречени, християнски църкви.Дълбоко вярвам, че още първите християни с подчертан интерес са следяли изпълнението на Христовите притчи.
За нас обаче, християните на последното време, те представляват
още по-голям интерес.Исус ни е предупредил ясно:
"Погледнете смоковницата и всичките дървета.Когато вече покарат, вие като видите това, сами знаете, че лятото е вече близо." Дърветата са вече не само покарали, но те се развиват буйно.
Синаповият храст е станал дърво. Клоните му са толкова много, щото човеците от този свят, които търсят почивка за душите си, не знаят към кой клон да се ориентират и да се приютят.
От всеки клон виси табела с примамващ надпис, рекламиращ името на Бога.
Всъщност, Бог е нуждата на хората, но под кой клон те биха Го намерили?
Толкова много клони! И нека знаем-те ще стават още повече.
Колкото по-горещо става, синаповото дърво ще расте все по-буйно.
Това е Словото на Бог, така казва Исус. Тепърва ние ще видим откриването на нови и нови християнски общества. Те всички ще носят името църкви, без да имат нищо общо с Невястата Христова-истинската църква, защото тя е невидима. Тя не е един от клоните на синаповото дърво, нито пък е неговият ствол. Христовата църква са повиканите от Бога, избраните от Исус, които не познават никой друг, освен своя възлюбен Изкупител и не поглеждат към никой друг, освен към своя Младоженец, Тоя, Когото прободоха на кръста. Христовата църква са онези, които не притежават нищо друго, освен Христовата любов в сърцата си!
Дяволът е заинтересован синаповото дърво да има много клони.
Неговите две политически системи, с които ще управлява света в последните дни, ще бъдат диктатура и демокрация.Това ни представя и последната част от Данаиловия образ-нозете, които са съставени от глина и желязо.
Две световни политически системи, разнородни по своето съдържание, но еднакво нужни на Сатана, защото той ще ги насочи срещу църквата.
Диктатурата е старо, изпитано оръжие на дявола за гонение на църквата и той не ще се откаже от този механизъм за преследване и физическо унищожение на небесните посланици.
Демокрацията обаче,е усъвършенстваното ядрено оръжие на Сатана за разложение на църквата отвътре.Той ще дестабилизира християнските общества.
Освободили се от страха отвън, много християни ще решат, че здравата библейска, църковна дисциплина е само гнет за тях, и че е настъпило времето за създаване на нови общества, изградени по техен вкус и тяхната свободна интерпретация на библейските доктрини.
Обърканост в искрено следващите Бога, дезориентация в търсещите спасение човешки души, объркан свят, объркани църкви.
Ето каква е крайната цел, преследвана от дявола.


Демокрацията отвън ще бъде новият стимулатор за нови клони на синаповото дърво.
Нови клони...много клони, сплетени в омраза и вражди. Клони,
неставащи за нищо друго, освен за свиване на гнезда от птиците небесни.
Синаповият злак вече е дърво, "така щото небесните птици идват и се подслоняват по клоните му."
Клони и клончета...Църкви, църквички, групи, групировки и групички...
Сам Исус изтълкува в притчата за "сеяча", какво символизират птиците.
Те са тези, които елиминириаха и най-малката възможност на семето да поникне.
Те просто "изкълваха зърната, паднали на пътя". Следователно,
това са агентите на дявола, които ще свият гнезда по клоните на синаповото дърво, за да следят зорко и да елиминират и най-малката проява на истинския богопосветен живот.Ако има човеци, които са готови да се противопоставят на Божията наредба и да следват делата на плътта, сеейки раздори и разцепления, човеци, готови да сътрудничат в Сатанинската институция за създаване на нови клони по синаповото дърво, чудно ли е тогава, че по тези клони има гнезда, приютили небесни птици.
Колко малко беше синаповото дърво в далечното минало.То беше все още злак, а по клоните му вече се бяха подслонили "небесните птици"-Ананий и Сапфира, Симон Магьосникът, Имений и Филет, както и други сатанински агенти.
Днес, синаповият злак е вече дърво. Неговите клони ще се множат.
Ще се множат и гнездата и птиците в тях.
Това са сатанинските агенти вътре в църквата.Те ще вдигат невъобразим шум, който ще пропъжда хората, които търсят почивка за душите си.
Зловонието от техните мърсотии, обсипали гнездата и клоните,
ще направи човеците да се погнусят от синаповото дърво.
То ще се извиси величествено, с много клони.
Видимата църква ще добие небивало влияние и бляскавост,
докато се качи на гърба на "звяра". Тя е "блудницата, която седи на много води, с която блудстваха земните царе и земните жители се опиха от виното на нейното блудстване".
ХРИСТЯНИ, БДЕТЕ!
Черната сянка на Антихрист се промъква на Земята. На гърба си въплътеният дявол носи видимата църква с всичката и бляскавост, за да измами народите с нейното красноречие и учение за фалшиво милосърдие. Сатанинската политика за унищожение на човечеството е последователна:Първо, той и подмамените от него народи ще направят "блудницата" пуста и гола, ще изядат месата й, а нея ще изгорят в огън. След това ще се устреми да унищожи и целият човешки род.
Словото ни предупреждава, че "земните жители се опиха от виното на блудстването й" (развратена църква).
Докато вършим делата на плътта, ние ще бъдем част от земните жители и нас ни грози опасността да се опием от "виното на нейното блудстване" и да споделим накрая и нейната участ.
Няма никакво значение на кой клон стоиш, дори и да е най-новият.
На клон ли си от синаповото дърво, ти можеш да бъдеш и птица, свила гнездо.
ХРИСТИЯНИ, ПОВДИГНЕТЕ ГЛАВИТЕ СИ НАГОРЕ! НАШЕТО ИЗБАВЛЕНИЕ Е ОТГОРЕ, ОТ НЕБЕТО! Спасителят Исус казва:"Вие не сте от този свят", т. е. вие не сте земни жители!. Ние не сме от клоните. Нашите корени не са вплетени в земята, както тия на синаповото дърво. Земна власт и земни слова не са соковете, които подържат нашия живот. НИЕ СМЕ ГРАЖДАНИ НА НЕБЕСНИЯ ЕРУСАЛИМ!
НИЕ СМЕ ОТ НЕБЕТО! Исус е тръгнал вече за нас, за да ни заведе при Неговия и наш Отец.
ТОЙ ЩЕ НИ ВЗЕМЕ, ПРЕДИ ГРОЗНАТА СЯНКА НА АНТИХРИСТ ДА ПОКРИЕ ЗЕМЯТА, АКО НЕ СМЕ СВИЛИ ГНЕЗДА НА НЯКОЙ КЛОН!
Исус ни предупреждава:"А когато почне да става това,
изправете се и повдигнете главите, защото изкуплението ви наближава."(Лука 21:28)
"Но бдете всякога и се молете, за да сполучите да избегнете всичко, което предстои да стане, и да стоите пред Човешкия Син."(Лука 21:36)
ХРИСТИЯНИ, БДЕТЕ!
 

Прикачени файлове

  • МНОГОТО ЦЪРКВИ- БЕЛЕГ НА ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ_.pdf
    191.5 КБ · Преглеждания: 299
Горна част Долу