Какво е новото
НАБЛЮДАТЕЛИ И ДЕЙСТВАЩИ

. НАБЛЮДАТЕЛИ И ДЕЙСТВАЩИ

Телеграм

Светлина за теб

*
Администратор
Потребител
photo_2024-05-29_12-23-48.jpg


Удивително е, но хората днес са повече привлечени от чудесата и знаменията, даровете и помазанието, отколкото от Истината. Това касае най-вече християните, които са обхванати от религиозния дух. Както и преди 2000г хората крещят: „Покажи ни знамение и ние ще повярваме!“
Тълпите следваха Христос, виждайки чудесата, изцеленията и проявленията на свръхестественото. Но опасността е в това, че дяволът също прави чудеса и знамения.
Мойсей стоеше пред Фараона и демонстрираше чудесата от Бога, магьосниците също демонстрираха чудеса, но от Сатана. Сърцето на Фараон се ожесточи, сърцата на религиозните хора също се ожесточиха, когато виждаха изцеленията, изгонването на бесовете и силата, излизаща от Господа. Чудесата не променят човека, той може да се промени само от Истината.
Христос е казал:“Ако пребъдете в Моето учение, наистина сте Мои ученици, и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни.“ (Йоан 8:31,32)
Но Истината си има тежест, това е цената на кръвта Христова, пролята заради нас на Голгота.
Писано е: “Законът беше даден чрез Моисей, но благодатта и истината дойдоха чрез Исус Христос.“ Също така, Христос казва:“Аз съм Пътят, Истината и Животът.“ Забележете, че думата Истина, стои между Пътят и Животът, защото само Истината ще ни заведе в истинският Живот!
Христос казва също, че никой не идва при Отца, освен чрез Него. И ако Истината не обитава в сърцето ни, тогава ние ставаме идолопоклонници.
Или сме с Христос, или не сме.

Истината се заключва в това, че Христос победи света, победи греха и смъртта, победи Сатана и ни отвори пътя за Небето, даде ни право да влезем в Небесния Ерусалим. Чрез вярата в Исуса Христа, ние сме Божии синове, съграждани на светиите и членове на Божието семейство.
А Христос ни нарича приятели!
Истината ни казва за Божията любов, че тя е като монета, състояща се от две страни: милостта и строгостта Божия. Но Сатана е лъжец, той е бащата на лъжата и в него не може да има истина. Когато говори лъжи, говори своето си. Той много обича да премълчава истината или да я смесва с лъжите си. Заблудил е много хора с т. н. „сладко евангелие“.
Сатана предлага на хората вяра без носене на кръста всеки ден, пее им сладката песен, че Бог е любов и ги разбира и им прощава, като „забравя“ да им говори за „другата страна на монетата“- Божията справедлива строгост. Той им предлага също и много от своите „чудеса“, които те наивно приемат за Божии, без да ги проверят.
Мнозина християни в миналото не са виждали чудеса, нито проявленията на даровете, но са пазели Истината в сърцата си и са били преследвани от света заради нея. Бог е приготвил за тях венеца на живота. Но има един друг вид християни, можем да ги наречем „наблюдатели“. Те са като израиляните, които излязоха от Египет, вървяха през пустинята и Бог им даваше Своите знамения, хранеше ги с Небесна манна, даваше им Своята Истина, а те роптаеха и съжаляваха за живота си в Египет. Когато Бог слезе на Синайската планина, те се оттеглиха надалеч, като наблюдаваха от там. Бог говореше с Мойсей, а всички освен Исус Навиев бяха надалеч. Тези хора стигнаха до там, че понеже бяха бездейни, пренебрегнаха Истината и си направиха златен телец, на който да се покланят.
В наше време нищо не се е променило. Истината се пренебрегва, а шоуто е на почит. Златният Телец привлича повече поклонници, отколкото Бог. Но и днес, също така, има хора, жадни и гладни за истината. Те я приемат с цялото си сърце и понасят еднакво и тежестта й, и благодатта й. Такива хора не се държат за материалните неща и принципите на този загиващ свят, и не гледат като израиляните в тила на Мойсей, влизащ в Божията слава. Те следват навсякъде Христос, без значение на цената, те винаги вървят обратно на мнозинството.
Тези хора са Невястата Му без петно и недостатък, влюбена в Него и вярна докрай.
Докато другите, „обикновени“ християни, „наблюдателите“, гледат отстрани на всичко и чакат някой друг да ги води и „храни“, докато те наблюдават безучастно всичко ставащо, страхуващи се да не би да сбъркат и Бог да ги накаже, християните последвали ХристосХристовите люде, принасят плод за Небесното царство. Защото те са пропити от Истината, Святият Дух ги изпълва и помазва, учи ги и води.
Христовите люде са действащи люде и не стоят с празни ръце.
А наблюдателите са хора, които няма да се помръднат да сторят нещо, ако някой друг не ги поведе, не ги накара.

Те са пасивни, неуверени в Господа и не могат да носят отговорност за нищо. За тях е по-добре да стоят отзад и да не ги закачат, те не искат да им се нарушава спокойствието.
Такива бяха много хора сред мнозинството, присъстващо на разпването на Христа на Голгота. Те отдалеч наблюдаваха със страх ставащото и не смееха да се намесят. Но тези хора още не бяха приели силата на Духа, а много християни днес, кръстени с Него, са безучастни наблюдатели на всичко. Те искат тихо да си живеят някъде отзад, необезпокоявани и не носещи отговорност за нищо, а само да се радват и да пеят песнички за Господа. С една дума-не искат да бъдат гонени заради Него.
Но такива ли иска Христос да са Неговите последователи? Не ни ли каза Той: Дерзайте! И не сме ли ние на война в този свят? За какво ни е Божието всеоръжие-да си стоим тихо в окопа и да не воюваме с него?
Не сме ли ние светлината на този свят? Тя може ли да се укрие?
В храма на Духа всички прибори са пропити с елей. Там не съществува себеправедност, няма религиозен квас. Няма никакви идоли. Няма страх. Няма безучастност. Бог придобива Своя народ чрез Истината, той е очистен и осветен от нея, без никакви примеси. Божият народ не може да стои и само да наблюдава от далеч, той е ревностен за Истината и стои за нея, издига високо светлината й и разгласява словата й. Той я следва докрай, защото я познава. Той е действащ и смело влиза в шатъра за срещане с Божията слава. И когато излиза от там, от него струи светлина, носеща на другите хора Истината!


Превод: Светлина за теб
 
Горна част