Какво е новото
НЕ БОЙ СЕ!

. НЕ БОЙ СЕ!

Телеграм

Светлина за теб

*
Администратор
Потребител
photo_2020-03-29_20-41-42.jpg


Ако имате безпокойство, вие трябва да знаете кой съвет в Библията се среща по-често от други.

Мнозина смятат, че най-разпространените фрази в нея са тези като:“Не трябва, не върши това, обичайте се и т.н.“ Но всъщност, съвета, който най-често се повтаря и в Стария и в Новия завет е този: “Не бой се!“

Може би вие вече познавате някои стихове в Библията, в които се среща това любящо увещание, например, когато ангел Гавриил се явява на Мария, за да и каже, че тя ще бъде майката на Спасителя, Исус Христос: „И ангелът й каза: Не бой се, Марийо, защото си придобила Божието благоволение.“ (Лука 1:30)

Или Йосиф, когато чу от ангела, че трябва да стане земния баща на Исус: “Йосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария, защото заченатото в нея е от Святия Дух.“ (Матей 1:20)

Когато ангелът дойде да каже на Захария, че жена му ще зачене в старостта си дете, той се уплаши, но ангела му каза: “Не бой се, Захария, защото твоята молитва е чута и жена ти Елисавета ще ти роди син, когото ще наречеш Йоан.“ (Лука 1:12,13)

Когато Исус се преобрази пред учениците Си и чуха Божия глас от небето, те също се уплашиха, но Господ им каза: “Станете, не бойте се!“ (Матей 17:7)

Думите „Не бой се!“ се повтарят 365 пъти в Библията! Бог иска ние да имаме Неговия мир. Въпреки това, нашите ежедневни грижи, малки или големи, се въртят около страха пред мисълта какво ще стане. Тревогата отнема голяма част от нашата енергия: „Всичко ли ще е наред в това пътуване?
Ще мога ли да простя? Медицинските резултатите ще бъдат ли наред? Дали взимам правилното решение? Какво иска Бог от мен? Ще се спасят ли моите близки? и т.н.“
Безкрайните въпроси с вихър се носят в ума ни и в отговор на всеки от тях, Бог ни напомня да се обърнем към Него с молитва и да Му се доверим. Само трябва да си го спомним. Непрекъснато в Новия завет сме увещавани да не се боим. И ако наистина сме приели Святия Дух, тогава страхът не трябва да ни владее! Защо?

Защото „Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение.“ (2Тимотей 1:7) и още: „В любовта няма страх, но съвършената любов пропъжда страха.“ (1Йоан 4:18)

Скъпи приятели, скъпи деца на Бога, сега е времето да живеем тези думи! Да, трудно е, но не е невъзможно. Дяволът ще ни „обикаля, търсейки кого да погълне“, ще идва да ни всява страх, защото това е неговата работа, но пък нашата е „да му се съпротивим, стоейки твърдо във вярата.“ Ако ние наистина обичаме Бога, ако наистина сме Му предали живота си, ако наистина сме последвали Христос по тесния път, ЗАЩО ДА СЕ БОИМ? БОГ НИ Е КАЗАЛ, ЧЕ НЕ ЗАКОНОСЛУШАТЕЛИТЕ ЩЕ СЕ ОПРАВДАЯТ, А ЗАКОНОИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ! С ЕДНА ДУМА-СЛОВОТО МУ ТРЯБВА ДА СЕ ЖИВЕЕ! АКО ТО ОЩЕ НЕ Е СТАНАЛО ЖИВОТ В НАС, ТОГАВА НАКЪДЕ СМЕ СЕ ЗАПЪТИЛИ? ДАЛИ НЕБЕТО НАИСТИНА Е НАШИЯ ДОМ, ИЛИ СМЕ ЗДРАВО ЗАВЪРЗАНИ ЗА ЗЕМЯТА, ЗА ТУК И СЕГА?
НЕКА ВСЕКИ ДА ИЗПИТА СЕБЕ СИ! НЕКА ВСЕКИ ПОБЪРЗА ДА СЕ ПРЕДАДЕ НА БОГА БЕЗ ОСТАТЪК, ЗАЩОТО ИНАЧЕ РИСКУВА МНОГО. НЕ, НЕ БОЙТЕ СЕ! ВИЕ НЯМА ОТ КАКВО ДА СЕ БОИТЕ, ОСВЕН ОТ ТОВА, ДА НЕ БИ ДА НЕ СТЕ ПРЕДАЛИ ЖИВОТА СИ НА НЕГО. ЗАЩОТО ЖИВЕЕМ ИЛИ УМИРАМЕ- ГОСПОДНИ СМЕ! И АКО СЕГА НИ Е ТОЛКОВА СТРАХ, КАКВО БИ СТАНАЛО ПРИ ПО-ГОЛЯМА БУРЯ В СВЕТА ОКОЛО НАС? ЩЕ МОЖЕМ ЛИ ДА УСТОИМ, АКО НЕ СМЕ ПУСНАЛИ ДЪЛБОКО КОРЕН В ХРИСТОС, КОЙТО Е ЖИВОТА?

Христос ни казва: “Не продават ли се пет врабчета за два асария. Но на вас и космите на главата са ви преброени. Не бойте се, вие сте много по-скъпи от врабчетата!“ (Лука 12:6,7)

Нека твърдо да вярваме в това! Нека не се боим!

Да, може да преминем през какво ли не, но думите на нашия Спасител са актуални и днес за нас: „В света имате скръб, но дерзайте, Аз победих света.“

Дерзайте, значи бъдете смели, ако някой не знае, значи- не бойте се! Нека си припомним и псалм 27:1- „Господ е светлина моя и избавител мой, от кого ще се боя? Господ е сила на живота ми, от кого ще се уплаша?“

И още колко много пъти са казани тези думи в Библията! Потърсете ги сами в нея и ги „изяжте“, нека те ви пропият отвътре със себе си, повярвайте ги с цялото си сърце, всичкия си ум и ги пуснете да действат в живота ви!

Повярвайте в думите, написани в Библията „Не бой се!“ Повярвайте в думите, че: “Господ ще бъде прибежище на угнетените в скръбни времена.“ (Псалм 9:9)

Има още толкова много обещания! Но най-вече помнете, че „ако живеем, за Господа живеем, и ако умираме, за Господа умираме, и тъй, живеем ли, умираме ли - Господни сме.“

Господ ни призовава да отидем при Него и да се доверим на любовта Му към нас: „Мир ви оставям, Моя мир ви давам, Аз не ви давам, както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои.“ (Йоан 14:27)

Живейте Христовите думи! Бъдете насърчени с Божието Слово!

НЕ СЕ БОЙТЕ!

Превод и: Светлина за теб


Господ ще бъде прибежище на угнетените,
прибежище в скръбни времена.
Псалм 9:9

Спокойно ще легна и ще спя,
защото само Ти, Господи, ме правиш
да живея в безопасност.
Псалм 4:8

Защото Ти, Господи, ще благословиш праведния,
ще го покриеш с благоволение като с щит.
Псалм 5:12

Господ е светлина моя и избавител мой,
от кого ще се боя? Господ е сила на живота ми,
от кого ще се уплаша?
Псалм 27:1

Ако се опълчи против мене и войска,
сърцето ми няма да се уплаши,
ако се повдигне против мене война,
и тогава ще имам увереност.
Псалм 27:3

Наистина, никой който чака Тебе,
няма да се посрами.
Псалм 25:3

Аз съм възкресението и животът,
който вярва в Мене, ако и да умре, ще живее.
Йоан 11:25

Истина истина ви казвам:Който вярва в Мене,
има вечен живот.
Йоан 6:47
 
Последна редакция:
Горна част