Что нового?
  • От Светлина за теб: Поради причини независещи от нас някои от филмите и видеата не могат да се гледат или изтеглят. Ако забележите това ще ви бъдем благодарни ако ни уведомите на svetlinazateb@ya.ru или на Контакт за да можем да коригираме нещата с течение на времето. Бъдете благословени за помоща ви.

НОМИНАЛНИТЕ ХРИСТИЯНИ Врагове на Христовия кръст

photo_2019-11-20_18-13-07.jpg„Врагове на кръста“. Павел използва тези думи в писмото си до църквата във Филипи. За кого говори той? Може би за „кучетата“ - религиозните фарисеи от онези дни, които искали да видят Христос, висящ на дървото на Голгота? Или може би за невярващите? Или за номиналните християни?


„Братя, подражавайте ми и гледайте тези, които живеят така, както ние ви дадохме за пример. Защото мнозина, за които много пъти съм ви казал, а сега и с плач ви казвам, живеят като врагове на Христовия кръст, чиято сетнина е погибел, чиито бог е коремът и чието хвалене е в това, което е срамно, които отдавот ума си на земните неща. Защото нашето гражданство е на Небесата, откъдето и очакваме Спасител, Господа Исуса Христа.“ (Филипяни 3:17-20)


Кои и какви са тези враговена Христовия кръст? „Враг“ е доста силно заявление. Гръцката дума, използвана в даденото значение е "Ehtros". Тя означава „враждебен, мразещ и воюващ“ и „вражда на човека с Бога чрез греха“, според превода на Библията на крал Джеймс. Това също означава „противопоставяне в ума (на Бога). “


Един от новите преводи на Библията се фокусира върху някои аспекти на тези стихове, които могат да хвърлят светлина върху това, което Павел е имал предвид:по-точно-омраза към себеотричането.


„Мои възлюбени приятели, подражавайте ходенето ми с Бога и следвайте тези, които следват пътя, който ние ви показахме. Защото мнозина живеят според различни стандарти. Както ви предупреждавах много пъти (със сълзи), те са врагове на кръста на Помазаника и ги очаква гибел. Техният бог ги е завладял и ги е направил неми. Те се хвалят със срамния си начин на живот, а разумът им е омърсен. Но ние сме небесна „колония” на Земята, само ако се държим здраво за нашия източник на живот, Господа Исуса Христа. ”(Фил. 3:17-20)


Но кои са тези врагове? В коментарите към Библията, написани от Доналд Спенс-Джоунс, се казва:„Павел говори за тях така, когато е бил във Филипи, сега, в негово отсъствие, злото се е увеличило и той повтаря предупреждението си със сълзи. Павел плаче, казва Златоуст, за онези, на които другите се смеят, толкова искрено е състраданието му, толкова дълбока е грижата му за всички. Изглежда, че той не говори тук за юдеите, а за номиналните християни, които използват своята свобода за прикритие на разпуснатоста си. Това са враговете на кръста. Те мразят себеотричането и няма да вдигнат своя кръст, за да го носят. Със своя порочен живот те опозоряват кръста Христов.


Но каква е опасността от номиналното християнство? Кой е номинален християнин?- Най-просто казано, християнин само на име, на думи. Номиналните християни нямат реална връзка с Бога. Те не четат Библията. Номиналните християни живеят в греха, без да чувстват осъждение. Те обичат този свят.


Яков пише: „Прелюбодейци! Не знаете ли, че приятелството със света е вражда срещу Бога? И така, който иска да бъде приятел на света, той става враг на Бога. ”(Яков 4: 4)


Йоан също каза това:


„Не любете света, нито каквото е на света. Ако люби някой света, любовта на Отца не е в него.Защото нищо, което е в света-страстта на плътта, пожеланието на очите и тщеславието на живота, не е от Отца, но е от света.“ (1Йоан 2:15,16)


Номиналните християни са лъжливи християни.


Не е изненадващо, че днес ние виждаме нарастващ брой лъжеапостоли, лъжепророци, лъжеучители и лъжехристи. Номиналните християни са врагове на кръста, защото пренебрегват жертвата на Христос на кръста и формират отстъпническо, либерално християнство с евтина благодат. Те обезценяват страданията на на нашия Спасител.


Павел ни е оставил и тези думи, в които ние трябва да се вслушаме днес, в ерата на номинализма:


„Изпитайте себе си, дали сте във вярата, опитвайте себе си. Или не съзнавате, че Исус Христос е във вас-освен ако сте неодобрени?“ (2Коринтяни 13:5)


Днес, промените и събитията в света се случват толкова бързо, че ние сме се втурнали презглава към най-голямата криза, която светът никога не е виждал досега. Днес ние живеем в дните на Ной, живеем в Лотовото време. Днес, църковните общности са пълни с погиващи хора. Пълни са с хора, които знаят за Христос, но не Го познават. Но ние сме предупредени за всичко, предупредени сме и как можем да бъдем избавени от идващото зло на Земята. Знаем, че само истинските християни, само онези, които наистина са преживяли обръщение, покаяние и са вдигнали кръста си да последват Христос, те ще бъдат избавени.


Нашият Господ Исус Христос е казал:


“Ученикът не е по-горен от учителя си, нито слугата по-горен от господаря си.“ (Матей 10:24)


„Който не вземе кръста си и не върви след Мене, не е достоен за Мене.“ (Матей 10:38)


„Не всеки, който Ми казава:Господи! Господи! ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата.“ (Матей 7:21) и :


„Ако пребъдете в Моето учение, наистина сте Мои ученици.“ (Йоан 8:31)


Никой няма да се оправдае пред Него, ако е бил християнин само на думи. Така че, скъпи приятели-изпитайте себе си дали сте във вярата! Направете го докато все още е днес, защото утре може да е късно. Докато още Христовата благодат е тук при нас.

Превод: Светлина за теб
 

Вложения

  • НОМИНАЛНИТЕ ХРИСТИЯНИ Врагове на Христовия кръст.pdf
    178.5 KB · Просмотры: 60
Сверху