Какво е новото

. ПАЗЕТЕ СЕ ДА НЕ ВИ ЗАБЛУДИ НЯКОЙ

Телеграм

Светлина за теб

*
Администратор
Потребител
Регистрация
25 Яну 2017
Съобщения
1,290
Оценка на реакциите
0
Без названия.jpg


Господ Исус ни предупреждава, че в последните дни ще се появят много лъжепророци, които ще правят големи чудеса, ще се опитат да объркат и заблудят дори избраните. Те вече съществуват, както е казал апостол Йоан, че вече са се появили много антихристи. Бог има Своите пророци, и врагът има своите. Ние трябва да разбираме как пророкуват сатанинските пророци, като Ванга например, Нострадамус, Келси и много други. Дяволът е крадец, той краде истинските пророчества от Божиите пророци и ги дава на „своите прорицатели“ и тези предсказания се сбъдват, което оставя много неутвърдени християни в недоумение. По този начин той утвърждава авторитета на своите „пророци“ и обърква вярващите. Това повдига въпроса, как Сатана може да се доближи до Бог, за да чуе тези пророчества. Примерно по този начин:

„А един ден, когато дойдоха Божиите ангели да се представят пред Господа, между тях дойде и Сатана.“
(Йов 1:6)

Много е важно да разбираме от какъв източник идва пророчеството, как трябва да реагираме на него и какъв дух слушаме. Апостол Йоан ни насърчава да изпитаме духовете дали са от Бога или не. (1Йоан 4:1-3) Ние чуваме различни гласове и трябва да познаваме гласа на Бога, за да Го различаваме от лъжливите. Святият Дух ни помага в това. Да разгледаме следния пример:


„И един ден, когато отивахме на молитвеното място, срещна ни една слугиня, която имаше предсказвателен дух и чрез врачуването си докарваше голяма печалба на господарите си. тя вървеше след Павел и нас и викаше, казвайки:Тези човеци са слуги на Всевишния Бог, които ви проповядват път за спасение. Това тя правеше много дни наред. И понеже твърде дотегна на Павел, той се обърна и рече на духа:Заповядвам ти в името на Исуса Христа да излезеш от нея. И излезе в същия час.“
(Д.А. 16:16-18)


Тази слугиня е говорила чистата истина, Павел и неговите другари са точно това, което тя ги наричала, но апостолът се възмутил и изгонил този дух, защото хората не се нуждаят да чуят истината от нечист източник. И ние не бива да се основаваме на знанието, което идва от сатанинските дълбини.
Защо Павел изгонил нечистия дух?
Защото Всемогъщият Господ Бог абсолютно не се нуждае от помощта на дявола. Сатана е искал чрез хитрост да се утвърди в умовете на хората, защото всички знаели и чували какво тя крещяла. Ако Павел не беше изгонил този дух от нея, тогава след напускането на апостолите той щеше да се утвърди в града и спокойно да отклонява учениците. Защо? Защото, оставяйки го на мира, Павел щеше да се съгласи с него и неговите действия и духът щеше да започне да казва нови „истинни неща“ и хората биха възприемали това като глас на Бога.

Слушайки нечист дух, дори той да говори чистата истина, ние лесно можем да се заблудим и отбием от Пътя. Ако изведнъж чуем истината от нечисти източници (Ванга, Нострадамус и др.), ние не бива да се съгласяваме с нея и да я приемаме. Защото по този начин ние се съгласяваме с методите на работа на Сатана и навлизаме на негова територия. Бог има Свои истински пророци, на които Той разкрива тайните, а ние имаме вярното пророческо Слово и Святия Дух, Който ни известява за идните неща. (Йоан 16:13) Нострадамус и други подобни предскзатели са просто хора, водени от нечист дух, сатанински фалшификат прикрит под истината. Не сме наясно с намеренията му:

„И не е чудно, защото сам Сатана се преправя на светъл ангел, тъй че не е голямо нещо, ако и неговите служители се преправят на служители на правдата. Но техният край ще бъде според делата им.“ (2Коринтяни 11:14,15)

Трябва да се научим да различаваме лъжепророците от истинските пророци. Как да го направим? - „По плодовете им ще ги познаете.“ (Матей 7:15-23) Това просто правило беше оставено от Христос за нас, за да можем да разпознаваме лъжепророците. Ние трябва да бъдем подготвени за това, за да не се увлечем от измамата на беззаконниците.
По какъв начин? - Приближавайки се до Бога, укрепявайки връзката си с Него, опознавайки Го и също така, четейки и изучавайки Христовото учение.
„Христовото слово да се вселява във вас богато, с пълна мъдрост учете се...“ (Колосяни 3:16), „И така, пророческото словоповече се потвърждава за нас, и вие добре правите, че внимавате на него, като на светило, което свети в тъмно място, докато се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви.“ (2Петър 1:19)

Доколкото Божието Слово живее в нас, дотолкова ние сме подготвени за бъдещите събития. Последствията от съживлението в Уелс, което е било истинското дело на Бог, разкрило маса от „честни души“, които били смазани под краката на свръхестествените сили, и които не можели да ги различат от истинската Божия работа. И по-късно, след уелското пробуждане, е имало различни „движения“ и голям брой честни Божии служители са били измамени чрез уловката на лъжливи духове, имитиращи Божиите дела. Всички такива души, финно заблудени от коварния враг, някои от които вървят към още по-голяма измама, въпреки честността и искреността си, ако не се покаят, „за да познаят истината и да изтрезнеят“ (2Тимотей 2:25,26), няма да се избавят от примката на дявола.

За Божиите деца е нужно да знаят, че трябва да бъдат истинни в мотивите си, за верните на Светлината не е достатъчно да се пазят от заблудата, и също така, не е безопасно за тях да уповават на своята „искреност“ като гаранция за защита от измамата на врага, вместо да внимават на Христовото учение и да полагат живота си на основата на Неговата истина, доверявайки се на Словото му като на Истина, и да бъдат бдителни воини на кръста отричайки се от себе си, бодрастващи в молитва. Християните могат да бъдат измамени от Сатана и неговите лъжливи духове поради следните причини:

1. Когато човек става Божие дете чрез възраждащата сила на Духа, Който му дава живот, когато повярва в изкупителната жертва на Христос, той все още не получава пълнотата на знанието за Бога, за себе си и за Сатана.

2. Разумът, който по природа е помрачен (Ефесяни 4:18) и е под завесата на Сатана (2Коринтяни 4:4), е само обновен и завесата е разрушена дотолкова, доколкото светлината на Истината прониква през нея, и според мярката на това до колко човек е способен да я разбира.

3.
Заблудата става в ума на човека и това означава погрешна мисъл, приета от ума под измамата, че това е истина. Тъй като заблудата се основава на невежество, а не на морална основа, християнинът е отворен за нея в областта, където той е невеж за замислите на дявола и какво той може да прави. Така че, християнинът е склонен да бъде измамен поради своето невежество.

4. Идеята, че Бог ще защити вярващия от заблуда, защото е верен и истински, е сама по себе си заблуда, защото отслабва себеопазването на човека и пренебрегва факта, че има условия за вярващия, които той трябва да спазва, за да се осъществява Божията работа в него. Бог няма да направи нищо вместо човека, но го прави във взаимодействие с него, и няма да предприеме нищо за човешкото невежество, когато Той му е предоставил знанието за това, как да се предпази от заблудата.

5. Христос не би предупредил учениците Си по този начин: „Внимавайте, да не би някой да ви заблуди“, ако нямаше опасност от заблуда, или ако Бог ги предпазваше от заблуда, значи че те самите трябва да се пазят, знаейки за такава опасност. Всичко това се случва поради причината, че пътят на ученика е целият негов живот и битката в тази война завършва само с прехода му във вечното Небесно царство, но мнозина не искат да вървят по Пътя и да се учат, така че те стават достъпна цел за заблудителя:“Поради невежество Моите хора погиват.“ (
Разбирането на това, че съществува голяма вероятност човек да бъде заблуден пази умът открит като ум на търсещ човек, ученик на Истината и Светлината, и е едно от основните условия за запазванеТО на Божията сила в човека. Когато умът е затворен за Светлината и Истината, пасивен и не търсещ Истината, това е определена гаранция за измамата на Сатана, която той няма да изпусне да извърши и при най-малката възможност. Резултатът от това е, че дори сърцето да е изпълнено с любов, духът да е пълен със светлина и радост, езикът да е посветен на свидетелство, дълбоко в човека може да се крие фанатичен дух, или финият дух на гордост или самовъзвеличение, който се конкурира с чистите плодове на Духа, които несъмнено са Божии. Това е почвата, върху която измамникът работи, за да засее там собственото си семе и да изпълни плановете си, и в много случаи той успява да залови дори и посветени вярващи в мрежата си. И тогава сърцето на човека се превръща в камък и жизнените му интереси се снижават на ниво егоистичност.
Нека Бог да ни опази от хитростите на лукавия и да пазим себе си чрез Неговата сила, утвърждавайки се в Неговата Истина и Светлина! Амин.Превод: Светлина за теб
 

Прикачени файлове

  • ПАЗЕТЕ СЕ ДА НЕ ВИ ЗАБЛУДИ НЯКОЙ.pdf
    108.5 КБ · Преглеждания: 193
Горна част Долу