Какво е новото
ПОД ЗАЩИТАТА НА ХРИСТОВАТА КРЪВ

. ПОД ЗАЩИТАТА НА ХРИСТОВАТА КРЪВ

Телеграм

Светлина за теб

*
Администратор
Потребител
Регистрация
25 Яну 2017
Съобщения
1,290
Оценка на реакциите
0
isndZ69f3nPv.png

Днес искам да се обърна преди всичко към онези, които са повярвали в Евангелието с цялото си сърце и са приели Исус Христос за свой личен Спасител.
Приятели, вие искрено вярвате в Бога, но сега са ви нападнали съмнения?
Вие не чувствате радостта, която сте изпитвали в началото и ви се струва, че не всичките ви грехове са простени?
Станали сте апатични, може би сте съгрешили и сте се покаяли, но не сте сигурни дали ви е простено? Ако сте отговорили положително на някой
от тези въпроси, искам да ви кажа -
не унивайте, ободрете се, вие не сте първите, които преживяват това.
Не трябва да изпадате в отчаяние и скръб, трябва да разберете, че всичко това е явно действие на врага на душите ни. Знаейки, че вече няма власт над нас, дяволът ще направи всичко възможно да ни измами, обвини, наклевети пред Бога и да ни лиши от радостта на спасението. Сатана винаги ще се опитва да внуши на човек чувството на страх - това е едно от най-мощните му оръжия срещу вярващите.


На страниците на Библията Господ много пъти ни призовава да не се страхуваме: „Дерзайте! Не бойте се! Аз съм с вас през всичките дни, до свършването на века.“ От момента, в който сме повярвали в Христос, получили опрощение на греховете и станали Божии деца, ние сме под защитата на изкупителната кръв на нашия Спасител! Дяволът няма да може да ни отвлече от това убежище, но ще направи всичко възможно да посее съмнения в душата ни, да ни изплаши и да ни накара да паднем духом, да роптаем. Скъпи приятели, трябва да се противопоставим на врага на нашите души с Божието Слово. Това е нашият духовен меч. Без него ще се провалим в духовния живот. Дайте отпор на Сатана, като си спомните как Христос някога му се противопостави в пустинята с думите на Писанието. За да се борим успешно с изкушенията, е необходимо да четем Божието Слово, да размишляваме върху него, особено онези стихове, които говорят за нашето спасение, че Христос лиши Сатана от власт чрез смъртта Си на кръста на Голгота (Евреи 2:14).

Помислете, ако Господ е извършил нашето избавление, ако със смъртта Си ни е осигурил пълна защита от дявола, ако под Неговата защита врагът не може да ни докосне, тогава защо сме толкова страхливи? Бог ни казва да се противопоставим на Сатана с вяра, която го кара да отстъпи от нас. Дяволът трепери, когато проявяваме вяра и хвалим Господ всякога, като по този начин показваме, че вярваме в суверенитета на Този, който контролира всички обстоятелства в живота ни.
Спомнете си как в нощта преди изхода на народа на Израил от Египет, ангелът на смъртта трябваше да мине през тази страна и да порази първородните във всяко семейство на египтяните.
Господ заповяда на израилтяните да помажат стълбовете на вратите на своите жилища с кръвта на заклано агне. Ангелът погубител няма да докосне такъв дом. Нека мислено посетим два дома, чиито стълбове на вратите бяха намазани с кръвта на агне в онази съдбовна нощ. Влизайки в един от тях, ще почувстваме особено напрегнато състояние на страх и ужас. Ако попитаме живеещите там: „От какво се страхувате?“, те ще отговорят:„Не сте ли чули?

През тази нощ един ангел ще мине през Египет и във всяко семейство първородният син ще бъде убит. Вярно, казват, че това няма да се случи за нас, защото кръвта на агнето е по стълбовете на нашите врати. Но как да сме сигурни, че първородният ни няма да загине? Чак на сутринта, ако е жив, ще разберем, че вече е в безопасност. Засега можем само да се надяваме на най-доброто.”
Посещавайки другия дом виждаме, че жителите му са в радостно, празнично настроение, няма страх и тревога, ние ще попитаме с известна изненада: „За какво се радвате? Нали първородният трябва да умре във всяка къща тази нощ?“ - „Да, но това няма нищо общо с нас“, ще кажат те, „тъй като стълбовете на нашите врати са помазани с кръвта на агне. Ние изпълняваме заповедта на Бог и знаем, че Той е верен на словото Си!” Какъв контраст! В първия дом хората, въпреки че са под закрилата на Бог, не се ръководят от Неговото Слово, а от своите съмнения, емоции и чувства.

Ето защо е толкова важно да знаем какво казва Бог. Божието Слово дава увереност и надежда за спасение. Това е нашата основа!
Ако сте дали живота си на Христос, ако сте измити от Неговата пречиста кръв и тя лежи на стълбовете на вратите на вашето сърце, тогава няма защо да се страхувате. Вярвайте в Божието Слово! Дяволът е безсилен да ви навреди. Кръвта на Исус Христос не само измива всеки грях, но е и единствената защита срещу ангела погубител. За съжаление има много страхливи вярващи. Някои от тях живеят в страх цял живот. И всичко това, защото слушат лъжите на дявола, неговите клевети и обвинения, вместо да слушат Бога. Тези хора се съмняват, че всичките им грехове са простени, когато Словото Божие казва: „Кръвта на Сина Му Исуса Христа ни очиства от всеки грях.“ „Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.“ (1Йоан 1:7,9)

Приятели, вие трябва да се противопоставите на дявола чрез вярата в силата на изкупителната кръв на Христос! Бъдете силни и смели! Вие сте под закрилата на Господа и можете да кажете на противника възоснова на Божието Слово: „Махни се от мен, Сатана, Христос те порази на кръста на Голгота! Сега нямаш власт над мен. Аз принадлежа на Христос и Неговата победа е моя победа!“
Апостол Петър пише:“Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля и търси кого да погълне, съпротивете му се стоейки твърдо във вярата...”
В известната си книга „Пътешественикът“, Джон Бъниан описва един епизод от духовния живот на християнина. Приближавайки се до Небесната страна, християнинът трябва да мине по тесен път, на който лежат два лъва. Като ги вижда, той се уплашва и спира в нерешителност, но изведнъж чува глас: “Нима вярата ти е толкова слаба? Не се страхувай от лъвовете, те са оковани." Човекът не виждал, че лъвовете са оковани, това било скрито от очите му, но като чува познатия глас на своя Спасител, продължава напред. Лъвовете ревяли, но не можели да докоснат християнина.
Исус Христос, проливайки кръвта Си на Голгота, лиши дявола от власт. Нашият враг е вързан с веригите на Христос. Дръжте се по средата на пътя и гледайте към Исус, „Начинателя и Усъвършителя на вярата ни.” (Евреи 12:2)
Когато дяволът започне да реве и да ви подлага на съмнение и униние, започнете да хвалите и благодарите на Господа!

Давид е бил наясно с тази истина: “Защо си отпаднала, душу моя? И защо се смущаваш дълбоко в мене? Надявай се на Бога, защото аз още ще Го славославя за помоща от лицето Му.“ (Пс 42:5)

Господ е нашето убежище, стойте под закрилата на Христовата кръв, само кръвта на Спасителя може да ни измие от всеки грях и да ни защити от дявола. Врагът може да е силен, но Господ е всесилен! Той е победителят! Стойте в истината! Амин.

Превод: Светлина за теб
 
Горна част Долу