Какво е новото
ПРОРОЧЕСТВА ЗА ПРОДАН

. ПРОРОЧЕСТВА ЗА ПРОДАН

Телеграм

Светлина за теб

*
Администратор
Потребител
photo_2021-03-11_19-45-40.jpg

Преди много години имаше един крещящ проповедник от Ню Йорк, който беше много популярен, но в него имаше нещо наистина страховито. Той твърдеше, че е пророк и беше аплодиран за свръхестествената си способност да „чете чужда поща“. Този пророк крачеше арогантно по сцената, говореше грубо с подчинените си и прекарваше много време в приемане на приноси. След това той стартира уебсайт и насърчи последователите си да се регистрират за „месечни пророчества“. Хората можеха да закупят тези лични съобщения веднъж месечно или да платят 365 долара за цяла година пророчества. За всичко това - че хората му заплащат, за да чуят пророчество от Бога за тях, има доказателства. Кое ли е по-лошото - хитър свещеник, който може да бъде толкова покварен, или наивни християни, които наистина могат да се доверят на мошеник за божествени напътствия за себе си?

Мислите ли, че този вид харизматични машинации са приключили? Не, тревожната тенденция продължава и в ерата на PayPal. И днес има служения, които насърчават хората да отделят определена сума на месец за обикновено пророческо слово.
Да, Бог ни е казал да не презираме пророчествата, но е добавил веднага, че ние трябва да изпитваме всичко. (1Солунци 5:20,21) Има мощни пророчески послания, които носят насърчение, утеха и потвърждение на това, което Бог вече ни е казал. Но всеки добър дар има своят фалшификат и дяволът е зает с това, да предлага евтини заместители на помазанието на Светия Дух. Приятели, не се поддавайте на този трик! Има някои прости принципи, за да разпознаете чародейството на тези шарлатани.

1. Бог иска вие да чувате директно от Него.

Ако вие сте новородени християни, Святият Дух живее във вас и иска близко общение. Хората в древно време е трябвало да ходят при свещеника, за да получат Божиите напътствия, както и опрощаването на греховете си. Днес, поради това, което Исус е направил за нас, ние имаме пряк достъп до Бога. Всички ние сме свещеници. (1 Петър 2:9) Идолопоклонство е да поставите човек на Божието място и да очаквате той да ви покаже бъдещето или да му се доверите да ви води в живота. Разбира се, това не означава, че Господ понякога няма да използва човек, за да ни учи, наставлява, поправя или да ни даде Свое послание. Но ние никога не трябва да се покланяме на човешкия съд, който Бог използва. Вместо да гоните пророк за пророчество (или да му плащате да го направи), четете Библията и се молете, търсете истината в нея чрез очите на Духа. Очаквайте Бог да ви говори лично. Ако имате нужда от пророчество, Бог знае къде живеете и Той може да ви изпрати пратениците Си. А най-хубавото е, че това е безплатно!

2. Няма никаква библейска основа за взимане на заплата за пророчество.

В прощалното обръщение на пророк Самуил към Израил той напомня на хората, че никога не е заблуждавал никого - не е взел нищо от никой, не е онеправдал или притеснил никой и не е взел подкуп от никого. (1Царе 12:3) И хората потвърждават това. Апостол Павел казва същото на ефеските старейшини в прощалното си послание: “На никого среброто или златото, или облеклото не съм пожелал.“ (Д.А. 20:33) Самуил и Павел ни напомнят, че истинските християнски водачи са смирени слуги на Бога и те никога не експлоатират хората заради лична изгода. Когато апостолите и християните в първата църква проповядвали, изцелявали болни или пророкували, те го правили, без да очакват награда. Когато хората дават пожертвование от сърцето си за дадена нужда, това е угодно на Бога, но парите никога не се явяват като заплата за духовен дар. Кощунствено е да се предполага, че Божиите напътствия, изцеление или милост могат да бъдат закупени. Сетнината на хората, които вършат това ще бъде страшна, ако не се покаят.

3. Хората, които продават духовни дарове, имат лош характер.


След като Нееман бил изцелен след указанието на Елисей, Нееман се опитал да даде подарък на Елисей, но пророкът отказал да го приеме. Тогава слугата на Елисей, Гиези, отишъл при Нееман и го излъгал, казвайки, че Елисей искал да му даде сребро и дрехи уж за пророческите ученици. Гиези се върнал с даденият му подарък, като го скрил в дома си. Той мислел, че Бог не е видял деянието му, но Бог го осъдил за алчността му, като го наказал с проказата на Нееман. (4Царе:5:20-27)

Разбира се, Гиези сам не е имал духовен дар, но той се е възползвал от дара на друг човек, което нещо става и днес. Дори когато човек с Божий дар е честен и искрен отначало, той може лесно да се заблуди. Ако сърцето му не е очистено и той не се е обучил добре да разпознава доброто от злото, неусетно в него ще се промъкне желание за изява, за слава и за пари.
Поуката от тази история е проста: никога не се опитвайте да се възползвате от чудотворната сила на Господа! Когато магьосник на име Симон предложил да купи свръхестественото помазание на Бога, Петър строго го смъмрил, казвайки:“Парите ти с тебе заедно да погинат, защото си помислил да придобиеш Божия дар с пари.“ (Д. А. 8:20) Това е било преди повече от 2000 години, но все още имаме Симоновци и Гиезивци сред нас, които смятат, че могат да превърнат помазанието на Святия Дух в схема за бързо забогатяване. Без значение на това колко духовно звучат, ако те предлагат помазанието си за пари, стойте колкото се може по-далеч от тези шарлатани. Защо? - Господ ни предупреждава:“Пазете се от лъжливите пророци, които идват при вас с овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители. По плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репеи? Също така, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове...“ (Матей 7:15-17)
Това означава, че характерът на човека се познава в делата му.

photo_2021-03-11_19-51-41.jpg

4. Също така, трябва да се знае, че неминуемо става и отклоняване от простотата на евангелието.

Такива „пророци“ правят впечатление на хората и ги привличат, използвайки своя дар за да печелят и да властват. Така малко по малко, хората биват завладяни от лъжливия дух и ръководени от него.
По този начин, лъжливия дух в т. н. пророк започва да се вкоренява в сърцата им и да им говори изопачено Божието слово, да ги успокоява и да ги поощрява в това, което те обичат. Успеха проверява сърцето на човека много повече, отколкото провала, властта, парите и известноста съблазняват и привличат тъмните ъгълчета в неутвърдените в Истината хора.

photo_2021-03-11_19-52-50.jpg

Това означава, че ние трябва да имаме духовно разпознаване, за да не се заблудим и да приемем вълкът за овца. Без значение дали е явно изопачаване на Божието слово или са действия, които безусловно оправдават поведение, противоречащо на библейската доктрина, позволяването на това ще има страшни последици за хората, ако те го приемат в сърцата си.
Това не само уврежда репутацията на християните като цяло, но и причинява непоправима вреда на мнозина, които го приемат.


Приятели, изпитвайте всичко, дръжте доброто! А него ще знаете кое е, като изучавате Божието слово. Бъдете благословени с освещаването от Бога и нека се запазят непокътнати духът, душата и тялото ви без порок, до пришествието на нашия Господ Исус Христос! Онзи, Който ви е призовал е верен, и Той ще извърши това, ако Го следвате и Му се покланяте с дух и истина!

photo_2021-03-11_19-53-47.jpg


Превод: Светлина за теб
 
Последна редакция:
Горна част