Что нового?
  • От Светлина за теб: Поради причини независещи от нас някои от филмите и видеата не могат да се гледат или изтеглят. Ако забележите това ще ви бъдем благодарни ако ни уведомите на svetlinazateb@ya.ru или на Контакт за да можем да коригираме нещата с течение на времето. Бъдете благословени за помоща ви.

РЕЗУЛТАТА НА ПОКАЯНИЕТОЕвангелието е единственото мерило, чрез което всеки човек, който вярва в Исус Христос, винаги може да провери дали е истинският християнин, който Бог иска да бъде. Това е най-важният въпрос в живота ни, защото отговорът му показва къде ще прекараме вечността. От Библията научаваме, че правилният резултат от истинското покаяние пред Бога и вярата в Господ Исус Христос е радостта и мирът в човешкото сърце.

Това състояние на ума е познато на всички, които са преживели новорождението, и чиито грехове са простени, благодарение на изкупителната жертва на Христос.

Четейки за първите християни в книгата Деяния на апостолите, виждаме, че хората, които внимавали на проповядването на Божието Слово и се покайвали за греховете си и обръщали към Господа, винаги са искали да кажат на другите за своя Спасител, Исус Христос.

Те прекарвали много време в молитва и общение помежду си, и това, което ги отличавало най-много от другите е, че искрено, от цялото си сърце, се радвали на спасението си.

Ако някой от външните хора би искал да проникне в тяхната среда и да се прилепи към тях, печелейки доверието им, то с подходяща подготовка, той вероятно ще се научи да им подражава в много неща.


Единственото нещо, което никой не може да имитира, е радостта от спасението. Защото това не е обикновената човешка радост, която зависи от настроението, от обстоятелствата, от условията на живот и е много краткотрайна. Това е вечната радост, която Бог дава само на тези, които са станали нови създания в Христос.

Дяволът отлично знае как да се преструва, може дори да се появи като ангел на Светлината, но не е способен да фалшифицира радостта, която Господ дава на Своите изкупени деца. Христос казва на учениците Си:

„Това ви говорих, за да бъде Моята радост във вас,
и вашата радост да стане пълна.“ (Йоан 15:11)


Радостта, която идва от Бога, е пълна и съвършена. Само спасената душа може да я изпита и искрено да хвали Господа. Тази истина е била актуална в старозаветните времена. Цар Давид, покайвайки се за извършения от него грях, казва на Бога тези думи:

„Дай ми да чуя радост и веселие, за да се зарадват костите,
които Си строшил...Върни ми радостта на спасението Си
и освобождаващият Дух нека ме подкрепи.“ (Псалм 51:8-12)

Давид моли Господа да му върне радостта от спасението, която той загубил, когато извършил грях в живота си. Всеки човек, съгрешавайки, губи радостта от Бога. Спомнете си как вкусвайки забранения плод, Адам и Ева незабавно загубили връзка с Бога и страхът изпълнил сърцата им. Те живеели в Едемската градина в прекрасна връзка със Създателя си, но от момента на съгрешението им, тя им се струвала ужасно място, където трябвало да се скрият, страхувайки се от гнева Му. Това са последствията от греха за всеки от нас. Но винаги трябва да помним, че нашият Бог е милостив и щом грешникът дойде при Него с искрено покаяние, Той отново възстановява радостта в сърцето му. Осъзнавайки това, цар Давид се моли на Господ за прошка:

„Помилвай ме, Боже...Защото престъплението си аз признавам
и грехът ми е винаги пред мене. Пред Тебе, само пред Тебе,
съгреших, и пред Тебе сторих това зло, тъй че Ти си прав,
когато говориш, и чист, когато съдиш.“ (Псалм 51:1-3,4)

Давид повтаря думата "беззаконие" няколко пъти. Той е нарушил Божия закон, съгрешил срещу Бога, който не само го е избрал за спасение, но и предназначил за него ролята на водач на Своя народ. При тези обстоятелства Давид може да счита себе си за най-големия грешник в света и дори да не смее да се надява, че Господ ще чуе молитвата му и ще му отговори. Но за щастие, той е знаел за голямата милост на Бога и е уповавал на нея.

Слава и благодарение на нашия Господ, че Той приема, прощава и дава радостта на спасението на всеки, който идва при Него с искрено смирение и покаяние, с вяра в Божия Син, Исус Христос, Който принесе Себе Си в жертва за нашите грехове.

В Библията се казва:

„Чрез Него се проповядва на вас опрощение на греховете
и всеки, който вярва се оправдава чрез Него.“ (Д. А. 13:38,39)


Това е благата вест и чудото на Божията милост. Бог може да издигне и най-окаяният грешник от дълбините на греха и злото до висините на неизразимата радост, която човек чувства, като е уверен, че греховете му са простени и е намерил вечния живот.

Скъпи приятелю, дори и да си паднал в дълбините на греха, не се отчайвай. Кръвта на Исус Христос може да измие от теб всеки грях и нечистота. Иди при Господа с покаяние в сърце и ще намериш невероятна радост, която само Той може да даде! И ти ще можеш да я изразиш, прославяйки Него. Именно за това някога е просел покайващия се Давид:

„Господи, отвори устните ми, и устата ми
ще разгласят Твоята хвала.“ (Псалм 51:15)

Човека, помилван от Бог, винаги иска да живее така, че със своя живот да прослави Създателя и да разкаже на всички наоколо за Него.Превод: Светлина за теб
 

Вложения

  • РЕЗУЛТАТА НА ПОКАЯНИЕТО.pdf
    309.7 KB · Просмотры: 82

Similar threads

Сверху