Какво е новото
ТАЙНАТА НА ПАСХАЛНАТА ЧАША

. ТАЙНАТА НА ПАСХАЛНАТА ЧАША

Телеграм

Светлина за теб

*
Администратор
Потребител
photo_2024-05-29_08-41-44.jpg


Пасхалната чаша е един от ключовите символи за нашето изкупление. Въпреки това, в историята за Пасха, няма нито едно споменаване на чашата. Единственото й споменаване се намира в Новия завет. Когато Исус празнува Пасха със своите ученици, Той два пъти е използвал чаша по време на вечерята, за да направи важни изявления за Себе Си. (Лука 22: 17,20)
Какво е значението на чашата, която Исус вдига, спазвайки традициите на Пасха?
В Библията чашата често се използва като символ на Божия съд. Например, Старият Завет споменава чашата на гнева, чашата на съда, чашата на треперенето и чашата на ужаса и скръбта. Ние също виждаме как псалмистът Давид възкликва: "Ще взема чашата на спасението и ще призова името Господне" (Псалм 116: 13).
Виждаме, че чашата може да символизира много неща, като гняв, осъждение, освобождение и благословение. Но на нито едно място в Словото не се говори за Пасха.

И все пак в историята за Пасха по прекрасен начин са преплетени темата за съда и темата за спасението.
Бог изявява Своя съд над египтяните, но съхранява израиляните, които Му се покорили и помазали стълбовете на вратите си с кръвта на агнето.
Всяка година израилските семейства преразказват тези събития по време на Седер - традиционна вечеря, посветена на Пасха. Но независимо от това, начинът, по който чашата става символ на Пасха, остава загадка. Знаем със сигурност, че по времето на Исус вдигането на чашата е официална част от пасхалната традиция. Също така, от древният равински източник Мишна се знае, че по време на Седер, трябва да се пие четири пъти от чашата. Тази традиция продължава и до днес. Всеки път, когато чашата се пълни, тя получава ново име.
Има различни мнения за това, какво символизират тези чаши.
Повечето са съгласни, че първата чаша е kiddush, което означава освещение. С нея започва Седер. Втората се нарича чаша на наказанието. Третата се нарича или чаша на изкуплението, или чаша на благословението. Четвъртата често се нарича "халел", което означава хваление, но в някои традиции я наричат чаша на приемането, докато други използват името "чашата на Илия", в който случай, втората чаша (наказанието), е свързана с чашата на хвалението, защото израиляните хвалят Бога за наказанията, които Той е използвал, за да ги изведе от Египет.
Израилските традиции не ни говорят нищо повече за чашите, освен това, че те трябва да бъдат пълни с червено вино, за да ни напомнят за кръвта на пасхалното агне. В Новия завет се споменава една от чашите, която се вдига след вечерята, по традиция третата чаша. Христос я обявява като „новият завет в Моята кръв, която за вас се пролива.“ (Лука 22:20)
Апостол Павел я нарича "благословената чаша, която ние благославяме", както и Господнята чаша“ (1 Коринтяни 10:16,21)
Христос и Павел взимат нещо от израилските традиции, за да дадат откровение, което не е било известно досега.
Наричайки чашата "нов завет в кръвта Ми", Исус прави директна препратка към обещанието в Еремия 31:32.
Нарушението на завета с Бога е трябвало да доведе до Неговия гняв и съд - ужасна чаша!

Но вместо това, Бог обещава нов завет на милост и спасение. Исус заявява, че този нов завет ще дойде чрез чашата на спасението в Неговата кръв. Чашата на изкуплението символизира много повече от излизането на израилския народ от Египет. Тя символизира плана и целта на Бога за всички бъдещи векове. Съда и спасението, гневът и изкуплението се събират в тайната на една чаша, значението на която Месията обяснява в онази вечер. Исус не говори за чашата като нещо чисто символично. Той описва събитията, които скоро ще се случат в живота Му. По-късно в тази вечер, в страданието Си, Той извика към Бога в молитва: "Отче, ако искаш, отмини Ме с тази чаша, обаче не Моята воля, но Твоята да бъде.“ (Лука 22:42)
Бидейки в човешка плът, Исус е можел да желае, тази чаша на съда, която всички хора заслужават заради нарушаването на завета с Бога, да Го отмине.
Но въпреки това, бидейки и покорен Божий Син, Исус е знаел, че чашата на благословението може да се излее за спасението на мнозина, само ако първо е пил от чашата на Божия съд над цялото човечество (чашата на наказанието). Въпреки болката, заради отделянето от Отца, нашият Господ е искал да пие от тази чаша, да понесе това наказание, да преживее болката и смъртта, за да можем да бъдем освободени и опростени.
Не е чудно, че апостол Павел нарича тази чаша благословена.
Какво може да бъде по-голямо благословение от това, което Христос донесе чрез смъртта и възкресението Си? Павел ни насочва към силната връзка между Пасха и преломяването на хляба. Корените на това тайнство отиват дълбоко във вечния план на Бога, разкриващ се в страниците на Библията, както и в традициите на Божия избран народ.
Тази чаша е въплъщение на съда на Бога, наказанието Му и обещанието Му за изкупление.
Тя напомня за една друга чаша. Помните ли историята за Йосиф и неговите братя? След като те го предават и го продават в робство в Египет, Бог издига Йосиф в голяма власт.
После, по време на глада, братята му отиват в Египет, за да купят зърно и не го разпознават, но Йосиф ги разпознава и измисля план. Той скрива сребърната си чаша в чувала на брат си Вениамин, когато те се връщат за втори път у дома.

Тази чаша става обвинение за Вениамин и символ на съд и наказание, сигурна смърт, както братята на Йосиф мислели.
Йосиф накрая им се разкрива, прегръща и приема с любов, макар че е имал право да ги съди заради това, което сторили с него. Чашата, която ги връща в Египет, била за тях символ на осъждане, наказание и смърт. Тя обаче ги довела до момента на изкуплението и опрощението.
Един ден, в края на определеното за човечеството време, израилския народ ще намери изкуплението, изцелението и прощението в чашата на Новия Завет чрез Месията- Исус Христос, Божия Син. Тайната на тази „благословена чаша, която ние благославяме", ще се разкрие пред очите на останалите от израиляните и те ще погледнат към Него, Когото прободоха, и ще скърбят горчиво в покаяние, заради греха си.
Бог ще ги очисти и ще ги научи на пътищата Си, и те ще бъдат Негов народ завинаги. Тогава всички ще призовават името Господно и ще Му служат единодушно. Ерусалим ще се нарича Град на истината и хълмът на Господа на силите- Святият Хълм. За всички, които се боят от името Му, ще изгрее Слънцето на Правдата с изцеление в крилата Си!
И Господ ще бъде Цар на цялата Земя! Амин.


Превод: Светлина за теб
 
Горна част