Какво е новото
ТЪРСЕТЕ БОГА С ЦЯЛОТО СИ СЪРЦЕ

. ТЪРСЕТЕ БОГА С ЦЯЛОТО СИ СЪРЦЕ

Телеграм

Светлина за теб

*
Администратор
Потребител
Регистрация
25 Яну 2017
Съобщения
1,282
Оценка на реакциите
0
photo_2022-06-14_18-59-31.jpg


Ние трябва да се научим да се хванем и да се държим здраво за богатите обещания на Христос. Господ Исус знае, че не можем да устоим на многото изкушения на Сатана, освен ако нямаме силата, дадена ни от Бога. Той прекрасно знае, че ако разчитаме на собствените си сили, ние със сигурност ще се провалим. Затова Господ е направил всичко възможно, така че във всяка критична ситуация, във всяко изпитание да се устремяваме към нашата Крепост. Ние имаме обещание от устни, които не лъжат. Всеки от нас трябва да има вярата, че ще получи обещаното от Него. Бог ще бъде за нас всичко, което ние Му позволим да бъде.

Нашите половинчати, вяли молитви няма да ни донесат полезен за нас резултат от Небето. Ние трябва да бъдем настойчиви в молитвите си. Трябва да се молим с вяра и да чакаме да получим с вяра, радвайки се в надеждата, че „всеки, който иска, получава, който търси, намира, и на този, който хлопа, ще се отвори.“ (Матей 7:8) Трябва да бъдем сериозни в търсенето на Бога с цялото си сърце, разбирайки и помнейки, че Бог не дава както света дава. Хората от света влагат душата си с ревност и усърдие във всичко, което предприемат в земните си начинания, докато усилията им се увенчаят с успех.

С пълна сериозност трябва да се научим на изкуството да търсим изобилните Божии благословения, и прилагайки упорити и решителни усилия
ще получим Неговата светлина, Неговата истина и Неговата изобилна благодат.

Викайте искрено към Бога, чувствайки духовен глад. Борете се с небесните сили, докато не победите. Предайте цялото си Аз, своята душа, тяло и дух в ръцете на Господа, и вземете твърдо решение да станете Негов любящ посветен инструмент, движен от Неговата воля, подчинен на Неговия ум, изпълнен с Неговия Дух. Казвайте на Исус вашите нужди с искрено сърце. Не се изисква от вас да говорите дълго с Бога, обяснявайки Му се, но със сърце, скърбящо за греховете си, кажете: „Спаси ме, Господи, или ще загина“. За такива хора има надежда. Те ще искат и ще получат, ще търсят и ще намерят, ще чукат и ще им се отвори. Когато Господ Исус вдигне потискащото бреме на греха, те ще изпитат благословението на Неговия мир.

В Писанието са дадени скъпоценни обещания на тези, които уповават на Господа. Всички ние желаем незабавен отговор на нашите молитви и сме изкушени да се обезсърчим, ако те не получат незабавен отговор. Това е голяма грешка. Забавянето служи за нашето добро. Имаме възможността да изпробваме вярата си, за да видим дали тя е истинска, искрена или променлива като морските вълни. Ние трябва да вържем себе си на жертвеника със силни връзки на вяра и любов и да оставим търпението да извърши своята съвършена работа.
Вярата се укрепва от постоянното й проявяване. Трябва да се молим с повече вяра. Не да се молим и след това да бягаме, сякаш се страхуваме да не получим отговор. Бог няма да ни се подиграва. Той ще отговори, ако бодърстваме в молитвата, вярвайки, че ще получим исканото, оставайки търпеливо чакащи. Точно това е бодърстването в молитвата.

С очакване и надежда охраняваме молитвата с вяра. Ние трябва да я обградим със стена на увереност и да не бъдем невярващи, а вярващи.

Ревностната молитва на праведния никога няма да пропадне.
Отговорът може да не дойде, както ние очакваме, но той ще дойде, защото Божието Слово ни го обещава.

Ние трябва спокойно да се доверяваме на Бога. Това е спешна необходимост за нас. Не шумът и суматохата, които създаваме в света, определят нашата полезност. Вижте колко мълчаливо работи Бог! Тези, които искат да работят за Бога, се нуждаят от Неговия Дух всеки ден. Те трябва да живеят и работят в кротост и смирение в духа си, без да се стремят към някакви изключителни постижения, да бъдат доволни и съвестно да изпълняват поставената им от Бога работа. Може хората да не видят или оценят усилията им, но имената на тези верни Божии деца са написани на Небето заедно с тези на Неговите най-благородни работници, като на сеещи Неговото семе за славната жетва. Нека търсим Господа и да Го чакаме не с раздразнение и безпокойство, а с неустрашима вяра и непоколебимо доверие.

Нашата вяра произтича от това, което ние слушаме. Тя не произтича от фантазия или просто от желания. Слушайте Бога и изградете вяра само в Господа. Библията е единственият източник, на който се гради истинската вяра. Не вярвайте на това, което можете да видите, защото всичко може да се случи в живота. Не вярвайте на това, което можете да чуете, защото има много информация и лъжлива също. Не вярвайте на чувствата си, защото те могат да се колебаят и променят. Емоциите са различни и това не може да бъде основата на вярата, която Бог иска да развие в нас. Никога не правете хората или обстоятелствата своя опора, това е ненадеждно. Но ако ние се съсредоточим на Личността на Бог, никога няма да сгрешим. Божиите обещания са най-мощните оръжия на бойното поле в молитвения живот. Именно те са, които ни подкрепят, утешават, дават надежда, увереност, за да не изпаднем в отчаяние. Особено когато няма друга опора освен Бога. Или когато се задава въпроса къде е надеждата, когато дете е безнадеждно болно. Винаги има изход.

Призовавам ви да се доверявате само на Единствения Бог!

Да търсите само Него с цялото си сърце и да не се облягате нито на хората, нито на обстоятелствата, защото няма да намерите опора, само ще бъдете разочаровани. Цялата основа е само Бог, Неговите думи и Неговите обещания. За абсолютно всички житейски ситуации.

Ние не позволяваме на Бог да ни помогне напълно, забравяйки, че силата на Святия Дух трябва да бъде съчетана с усилията на човека. Светият Дух ни учи и просвещава. И най-мощното проповядване на Словото и четенето на Писанията не могат да преобразят характера и да спасят душата, ако Святият Дух не работи съвместно с човека. Нашите планове и постижения не трябва да привличат вниманието към нашето собствено „аз“. Божието Слово е меч в ръката на човека, но само Святият Дух има живата сила да запечата истината в сърцето.

Дадена ни е привилегията да знаем великата истина и затова можем със силата на Святия Дух да станем канали на небесната Светлина. Тогава ще можем да се приближим до престола на благодатта и да видим дъгата на обещанието, покланящи се със съкрушено сърце пред Бога и търсещи Небесното царство с духовна ревност, която няма да остане невъзнаградена. Тогава ще можем да го вземем със сила, както е направил Яков. Тогава нашето послание ще стане Божия сила за спасение. Нашите молитви ще бъдат изпълнени със свята ревност и съзнание за голямата ни нужда от Бога. Истината ще може да се разкрие в живота и характера ни, и устните ни ще бъдат докоснати с горещия въглен от Божия олтар. И тогава ще се разделим с нашето бедно, дребно „аз“, което така внимателно пазим. Ще се отървем от разяждащата сила на егоизма и ще въздадем хвала и благодарност на Бога. Ще възвеличим Господа, Бога на всяка благодат, Който е възвеличил Христос. И Той ще покаже силата Си, като ни направи остри сърпове за Своята жътва. Тогава ще сме не само потърсили, но и намерили Господа! Амин.Превод: Светлина за теб
 
Горна част Долу