Какво е новото
ВИЕ СТЕ СОЛТА НА ЗЕМЯТА ВИЕ СТЕ ВИДЕЛИНАТА НА СВЕТА

. ВИЕ СТЕ СОЛТА НА ЗЕМЯТА ВИЕ СТЕ ВИДЕЛИНАТА НА СВЕТА

Телеграм

Светлина за теб

*
Администратор
Потребител
maxresdefault.jpgТези думи на Господ Исус Христос са казани и за нас, живеещите днес на Земята Негови последователи. Разбира се, те се отнасят за всички, които действително са свързани с Божия Дух, които наистина са част от Неговото тяло- хората, които са последвали Господ по тесния път и са се уподобили на Него. Те са Христовото тяло, те са част от Невястата Му, те са солта и виделината на света.

Знаем, че света лежи в лукавия, в който няма светлина, така че целия святе в тъмнина (разбирайте го духовно). Христос е казал, че тези, които Го следват няма да ходят в тъмнината, но ще имат светлината на живота. Знаем още, че самият Христос е светлината и живота, но Той е казал за нас, че ние сме светлината на света, защото който Го следва, той има Светлината на Живота. Също така е казал и, че ние сме солта на Земята. Ние трябва да разбираме каква отговорност е това за нас, защото, Господ е прибавил още нещо към тези Свои думи-че ако солта обезсолее, тя не става за нищо и се изхвърля да я тъпчат, и че светилото трябва да свети на всички, а не да се слага под шиника (да се крие).

Ние не само сме получили светлина,но самите ние сме светлина в Господа.(Ефесяни5:8) Тук се съдържа удивителното учение за тайнствения съюз между Църквата и Христос. Приемайки природата на Господ, уподобявайки се на Него чрез Святия Дух, ние, в определен смисъл, ставаме тези, в които се явява Той самият, ние „имаме ум Христов“. Важно е никога да не забравяме за това: Ние сме Христови представители! Светлината влиза в нашия живот и ние започваме да я отразяваме.Следователно, най-важния фактор за силната ни светлина е нашата близка връзка с Христос,чрез която ние се уподобяваме на Него, и Святия Дух в нас, Който да осъществява това. Ако Святия Дух ни остави поради непокорност, ние ще изгубим способността да бъдем не само сол, но и светлина на този свят, защото сами по себе си ние не можем да бъдем източник на светлината.

Когато хората, които като покорни слуги на Господа изпълняват Неговата воля, вършейки труда, който им е възложен от Него, тогава те са наистина сол и светлина на света. Светлината разпръсва тъмнината и показва нещата такива, каквито са. Независимо дали ни харесва или не, но главния свидетел за нашата вяра трябва да бъде живота ни, и ако устата ни говори повече, отколкото живота ни, тогава няма да има много полза нито от нас, нито за нас. Тогава ние не сме нито сол, нито светлина.

Днес, света е като театър, в който хората се приготвят да изиграят своята роля в последната му голяма драма. Като цяло, в човечеството няма единство, освен в това на хората, обединени в различни съюзи, заради постигането на техните егоистични цели. Но Бог вижда всичко това и Той ще приведе в изпълнение Своите намерения спрямо всички, които Му се противопоставят. Света не е в ръцете на хората, нито под техен контрол, макар че Бог е допускал и допуска елементи на смущение и безпорядък да владеят известно време.

В настоящото време, злите сили работят, за да осигурят възможността за изиграването на последната голяма сцена в драмата на вековете Сатана да се появи въплътен в човека на греха като Антихрист (ЛъжеХристос), и да действа с всякаква заблуда сред тези, които са обикнали лъжата и мразят истината. Всички те и хората, които се увличат по различни съюзи, (в които Христос не присъства) съдействат на плановете на врага. След причината ще последва следствието. Или както Библията казва-каквото сееш, това ще пожънеш. Беззаконието вече почти е достигнало своя връх. Света е във все по силно объркване и скоро голям ужас ще постигне хората на Земята.

Тъмнината все повече покрива света, навсякъде цари зло. Дявола е впрегнал всичките си сили да погубва човешките души, християните не са изключение.
Сред тях има толкова много заблуди. Днес, ние сме свидетели на това, за което Словото ни предупреждава от преди толкова много време.

Сред християните е пълно с хора, които искат да са лидери, искат известност, слава за себе си, търсят просперитет и не желаят да ходят по тесния път. И ако християните са такива само на име, те са подобни на сол, загубила своето свойство, те са по-лоши от невярващите, защото изопачават представата за Бога. Тяхната участ ще бъде заедно с нечестивите хора, защото вместо да бъдат светлина и сол, те са допринесли за сгъстяване на тъмнината.

„И това е осъждението:светлината дойде на света, и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли.“ (Йоан 3:19)

Онези, на които Бог е връчил съкровищата на Своята истина, трябва да бъдат светлина сред тази нравствена и духовна тъмнина. Спасението на човешките души е най-голямата цел в живота ни. Всеки Христов ученик има цел и мисия в живота си, поверена му от Бога. Всеки, който има светлината, дарена му от Бога, я носи на другите хора, защото той има благодат, която Бог му е дал, има Светлина, която го е озарила, понеже красотата и силата на Истината са му се открили. Всеки, който има светлината, трябва да осветява пътя на другите, които се лутат по пътищата. Докато Христос дойде. Или докато Той не го вземе при Себе Си. Истинският християнин е солта на Земята, той живее като изявява Божията любов, която подобно на сол съхранява света от разлагане. Все още, но не за дълго.Скоро Бог ще вдигне последната останала светлина в този свят при Себе Си и тъмнината ще го покрие напълно. Но краят на злото е предвиден от Бога и той е много близък. Всички хора, познаващи Истината, виждат белезите на последното време, но те не се страхуват, а се приготвят за най-великото събитие за тях-мигът, в който те ще преживеят най-голямата радост срещата със своя Господ, срещата на Невястата с Младоженеца. Но докато Той дойде за тях, те ще бъдат солта и светлината на този свят.
Превод: Светлина за теб
 
Последна редакция:
Горна част