Какво е новото
ВРАГЪТ, С КОЙТО НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРИМИРЯВАМЕ

. ВРАГЪТ, С КОЙТО НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРИМИРЯВАМЕ

Телеграм

Светлина за теб

*
Администратор
Потребител
photo_2024-05-29_12-52-40.jpg
Войната ... Никой от нас не иска да говори, а още помалко да бъде свидетел на военни действия.
Това винаги е болезнена тема. Но въпреки това, ние не веднъж чуваме новини за война и за последиците от нея. Ние не бихме искали това да се случи в нашата държава. Това е естествено желание на всеки от нас. Още повече, че Бог ни призовава към мир, а не към вражда. Безсмисленото кръвопролитие не е нашия дял, нашето наследство.
Но има война, към която самият Господ призовава всеки, който Го е последвал.
Това не е битка срещу хората, срещу човешката плът и кръв, това е битка срещу тъмнината, срещу крепостите, поставени от врага, срещу злите намерения и помисли. Това е война в нашите глави, война, невидима за физическите очи, но много по-реална, отколкото си мислим.
Това е духовна война!
За съжаление, ние много често позволяваме на врага да спечели. Първо му даваме малко място в своя ум, малко контрол над нашите желания, малко контрол над действията ни, а после това "малко" ни поставя „между чука и наковалнята“ и ние вече не виждаме начин как да променим нещо. Ние губим и ставаме роби на греха. Защо се случва това?
Защото ние подценяваме влиянието на греха в живота си, ние сме твърде толерантни към това, което ни унищожава, често "заспиваме" в следването на Исус, забравяйки, че в това време врагът действа. Ние правим компромиси с плътта си, удоволствайки се в мимолетните й желания.
Сменяме привилегията да се наричаме Божие дете с моментното плътско удовлетворение във времето, когато трябва да излезем иззад нашите барикади и да стоим в пролома за близките си, за Божиите цели.

Да стоим за Божието Слово, издигайки Божията светлина.
Християните, които не са истински такива (не са предали живота си напълно на Христос) винаги се подчинават на своите греховни желания. Хората погълнати от своите плътски желания, нежелаещи да се борят с греха и да воюват с врага, в крайна сметка ще се окажат без Христос. Затова, Господ не трябва да бъде за нас само Спасител, а Той трябва да е нашето Съкровище! Само тогава ние можем да умираме за себе си-за своите греховни желания и за всичко останало земно в нас, и да отдаваме слава на Него, Който я заслужава!
Не позволявайте на греха като водовъртеж да ви увлича след себе си!
Божият ред за получаване на милост е непроменен: трябва да изоставим греха и тогава ще дойде милостта Божия. Ако някои милости ни се дават без никакви условия, други получаваме само по причина на нашето покорство на Божията воля и Богобоязливият ни живот. Престъпно е от наша страна да пренебрегваме Божието търпение и милостта Му.
Колкото и голяма да е Божията любов, тя никога няма да назове черното бяло и да оправдае греха, унизявайки Божия закон, който го забранява.
Христос премахва греха, но само ако се покаем за него истински.
В затрудненията на живота ние сме изкушени да покажем недоверие в Бога и да Го обвиняваме за нашия грях! Но вината на греха напълно пада върху раменете на всеки, който го извършва. Изкушението, свързано с греха, е вътрешната борба на всеки вярващ.
Грешите желания завладяват човек, защото обещават радост и удоволствие.
Не всеки съгрешава, когато се изкушава, но всеки вярващ се изкушава.
Към всеки вярващ идват греховни мисли, всеки бива атакуван от греховни желания, макар че те не са еднакви за всички. Всеки има своите слабости и изкушения. Въпреки че грешните желания (изкушенията) на всички ни може да са различни, механизмът на падането в греха започва да работи еднакво за всички. Той е подобен на капан. Примамката изглежда много привлекателно, но когато се „лапне“, капанът щраква и се затваря.
Да, всичко е много по-сериозно, отколкото мислим. Това е духовна война!
И докато има грях, ще има и битки. Но ние можем да спечелим! Не е важно колко е мощна артилерията на врага, приятели, вземете си Божието всеоръжие и тогава ще успеете да се изправите срещу хитростите на дявола и преодолявайки всичко, да устоите. (Ефесяни 6:13,17) Вярвайте в Божията сила,
уповавайте на Бога твърдо и най-важното нещо-категорично обърнете гръб на греха в живота си, скъсайте с него и не правете компромиси! Това е вашата част, вашето участие в битката с врага! Всичко останало е в Божиите ръце, които няма да ви изпуснат и няма да отслабнат. Само по този начин можем да победим! Само с Бога и само под Неговото знаме!

Ние не трябва да крием дълбоко в нас това, от което ни е срам, защото колкото по-дълбоко се мъчим да го скрием, толкова повече ще ни е срам от него, когато Господ го изкара на повърхността, защото Той неминуемо ще го направи. Ние трябва да се избавим от него! Господ има милост за всички, които се надяват на Него! Той никога няма да остави да се посрамят онези, които Го търсят, които се надяват на Него и се стараят да живеят в Неговата съвършена воля. Господната ръка е винаги над тях, за да ги пази и води. Но ние трябва да бъдем искрени с Господ, защото Той вижда и знае всичко, Той познава сърцата ни и няма нищо скрито за Него.
Знайте, че колкото повече се очистваме, толкова повече Господ ще ни изпълва със Себе Си, със Своята светлина, със Своето дихание и със Своя огън.
Най-важното за нас е да имаме чисто сърце, защото „от него са изворите на живота“. Силата и живота на Господа идват в нас не чрез знанието на ума, но чрез близостта с Неговото сърце! Бог се прославя в нас и чрез нас, когато сме удовлетворени в Него, а не в земното и плътското.
Ние трябва да се откажем от някои „наслаждения“ сега, за да имаме пълноценна радост във вечността! Бог иска ние да бъдем граждани на Небето, а не роби на плътта и греха, но оставя избора за това в нашите ръце.
Ако сега сте изтощени от борбата, ако искате да хвърлите всичко и да вдигнете белия флаг, не забравяйте, че на ваша страна е Господ на Силите, Господ на Небесното войнство, Той върви отпред и ще се бие за вас! Разбира се, само ако вие решите да Му се доверите и повярвате, че не вие, а Той води битката, и че победата е Негова! Хванете се здраво за ръката Му и Го следвайте с непоколебимо сърце! Счетете всичко за измет, само Него, Христос да придобиете! Не се предавайте, не се обръщайте назад! Имате всичко необходимо, за да продължите борбата и да победите! И един ден, когато застанете пред лицето на Господа, ще разберете, че си е заслужавало!Превод: Светлина за теб
 
Горна част