Какво е новото

. ХОДЕНЕ В ИСТИНАТА: „И ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни.“

Телеграм

Светлина за теб

*
Администратор
Потребител
Регистрация
25 Яну 2017
Съобщения
1,290
Оценка на реакциите
0
photo_2020-05-16_17-36-46.jpg

В света непрекъснато бушуват бунтове. Бедността, безработицата, несправедливостта, нечестивите владетели предизвикват раздразнение и възмущение у хората. Те търсят отговори на своите проблеми, за да намерят изход от тази ситуация. Кой ще отговори? Какво е решението на въпроса?
Много революционери гордо обещават да разрешат всички проблеми в този ужасен свят. Капитализмът, комунизмът, хуманизмът, науката - всички твърдят, че са в състояние да помогнат на човека в нуждите му. Но всички те са безсилни и ние се убеждаваме в това постоянно. Кръвопролитията, несправедливостта, насилието, бедността, гладът и разрухата продължават на Земята ... и колкото времето върви, толкова повече.
Скъпи приятели, вашата основна нужда не е храна, подслон, дрехи, работа и т.н. Всичко това преминава и то много бързо. Най-важното е да осъзнаем, че човек се нуждае от вечността с Бога, а не от временните ценности на земния живот.

Може да не сте бедни и да имате всичко, което душата ви желае, но ако не сте изпитали освобождение от греха, от пагубни навици, от привързаността към нечистотата и неправдата, вие все още сте нещастни и зависими роби на греха. Словото Божие казва:

„Не знаете ли, че на когото предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на онзи, на когото се покорявате, било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, което докарва правда?...И освободени от греха, станахте слуги на правдата.“ (Римляни 6:16,18)

Исус Христос умря на Голгота за нашето освобождение от греха. Дори най-бедният, гладен и бос човек, който живее от милостиня и под игото на чужда власт, дори той, като се покае за греховете си и се обърна към Исус Христос с вяра, ще стане истински освободен и богат. Да, такъв човек ще бъде по-свободен и по-богат от тези, които живеят в „свободна страна“ под властта на греха и управлението на Сатана.

„Ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни.“ (Йоан 8:36)
„И ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни.“ (Йоан 8:32)

Политици, социални и научни изследователи могат да ни обещават комфорт, мир и сигурност. Тези неща са временни и ние добре знаем това. Отново и отново над хората царува хаос от война, мъки от бедност, болка от загуби. Хората НЕ МОГАТ да дават живот и свобода в пълнота. Всички те живеят в греховна зависимост и не са в състояние да дадат истинска свобода и живот. Животът се дава само от Този, Който го притежава в пълнота. Царствата на този свят са обречени на осъждение. Бог е праведен Съдия. Цялата сила на Небето и на Земята е предадена от Небесния Отец на Христос и Той ще съди този свят, всички правителства и всички народи. Който чрез покаяние и вяра подчини живота си на Него, той никога няма да се посрами. Исус е казал: „Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда, и всичко това (земни неща) ще ви се прибави.“ (Матей 6:33) Хората са предимно склонни да търсят физическо и материално богатство.

Но ако търсим Господа и Неговата истина, нуждите на тялото ще бъдат в ръцете на Създателя, Който владее и управлява всичко в Своето творение.
Божиите обещания са валидни не само за този временен живот, но и за вечността! „Благочестието е за всичко полезно, понеже има обещанието и за сегашния и за бъдещия живот.“ (1 Тимотей 4:8) Тези обещания са дадени на онези, които са осъзнали своето гибелно греховно състояние, които са се покаяли и променили своя начин на мислене и живот. Тези обещания са дадени на онези, които с вяра гледат към Исус и се подчиняват на Неговото Слово. Никоя земна сила не може да спаси душата ви и да ви даде вечен покой, сигурност, щастие и мир. Това може да направи само Господ Исус, Когото Бог Отец е поставил за Спасител на цялото човечество. „И чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име, дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим.“ (Д.А. 4:12)

Да ходим в истината, в светлината, е много повече от това, което можем да си представим на пръв поглед. Основният източник на нашето ходене в истината е Бог. Ние зависим от Него и благодатта, дадена от Него. Благодатта прави достъпна за нас истината, от която се нуждаем, за да бъдем освободени от изопачената реалност. Нуждаем се от виждането на истинското състояние на нещата не от гледна точка на света, а от гледна точка на Господа, които неща са много различни. Именно това как ние се отнасяме към истината, изпратена в нашия живот, ще бъде от решаващо значение за нашата връзка с Господа, ще бъде ли полезно за нас или не. Ние започваме да виждаме, когато Неговият Дух отваря сърцето ни за приемане на истината. След покаянието и новорождението, ние придобиваме способността да виждаме и приемаме истината на по-високо ниво. Плътският ум или плътското зрение все още могат да бъдат препятствие за нас, което ще скрива от нас истинското състояние на нещата. Господ не ни избавя напълно от това, така че да идваме при Него и да растем в зависимост от Него. Покаянието е един от компонентите на християнския живот.

Ако ние отказваме да признаем вината си дори когато сме виновни, с това отказваме помоща на Господа в онези области на живота ни, които трябва да бъдат коригирани.

Една от основните характеристики на децата е способността им да се учат. Това е и едно от важните условия за ходенето в истината. Обикновено с възрастта хората губят тази способност поради натрупания житейски опит, обикновено стават зокостенели и затворени за всичко ново. Но в християнството нещата трябва да са различни. Докато натрупваме опит, фокусът на нашето обучение постепенно се измества от самите нас към другите хора, за да се усъвършенстваме в служението към ближния. От време на време Господ може да коригира това, което вече сме научили и приели от Него. Но ако станем затворени за обучение и не сме се научили да сме чувствителни към Неговия Дух, тогава с времето способността ни да бъдем използвани от Господа ще намалява. Вярата, надеждата и любовта, тези три неща до голяма степен зависят от нашето решение и оказват най-голямо влияние върху отношенията ни с Бога и другите хора. Изгубвайки дори едно от тях, ние губим способността да се движим след Бога. Вярата е в основата на връзката ни с Бога и това да Му угаждаме. Изпращайки слово в нашия живот, Той преди всичко възрастява вярата ни, която става движеща сила във всичко останало. Надеждата е това, което е необходимо за нашата душа, тя като котвата за кораба ни държи в стабилно положение сред бурните води на този свят. Ние трябва да се вкопчим за нея при всяка възможност, особено когато тя ни е достъпна чрез истината, зад която стои най-висшият авторитет на Бог, че тя (надеждата) ще бъде изпълнена и това, което Той е казал, ще се случи. Любовта е връхната точка на съвършенство, която сме призовани да достигнем. Без нея всичко, което правим за Господа, ще загуби своята стойност и влияние върху вечността, която ние искаме. И вярата, и надеждата и любовта могат да растат непрекъснато през целия ни живот.

Способността ни да се обучаваме е ограничена, не можем да научим всичко и веднага, следователно, процесът на обучение е разтегнат и зависи от времето, което предоставяме за това и от нашето предаване на Господа. Господ вижда цялата картина на случващото се и Той е в състояние да изпрати точно това, от което наистина се нуждаем в момента.
Изпратеното от Него слово носи видение и надежда, отрезвяване, разширяване на съществуващите хоризонти. От нас е нужно само да имаме предадено сърце с любов и вяра в Господа Христа.
За да може нашата способност да ходим в истината да възрастява и по този начин да възрастява и връзката ни с Господа, ние трябва да се научим да познаваме истината по духа, който стои зад нея. Основният въпрос е: какво е истина и в кого е? Доста голям брой хора са тръгнали в търсене на истината, без да осъзнават, че самата Истина вече им се е разкрила сама. Исус Христос - Всемогъщият Бог и Цар ни разкри, че Той е истината! „Аз съм пътят, истината и животът.“ (Йоан 14: 6) Отговорът за това коя е истината се намира в Библията. Лично Исус каза, че Той е истината. Само Той е Този, Който може да ни освободи, защото е писано:„И ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни.“ (Йоан 8:32) Чрез внимателно четене на Библията научаваме, че Исус е истината, както е казал за Себе Си, и Той освобождава, защото Той е истината. „Ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни.“ (Йоан 8:36) Така че -само Христос, Който Сам е истината може да освобождава!
Какво още ни казва Библията за истината? -„Освети ги чрез истината, Твоето слово е истина.“ (Йоан 17:17) Научаваме, че истината е и Словото на Всемогъщия Бог. Не просто Словото, но живото слово на Бога. Какво е Божието слово за нас? Е, разбира се, Библията. Самата Библия казва, че Словото Божие е истина. Така че тази истина може да ни освободи.

В Откровение 19:13 четем кой има това име-сам Исус Христос. Той е Истината, Той е Божието Слово, Той е Царят на царете и Господ на господарите. Истината е в Него, Той-истината, може да освобождава човека!
Още: В 1Йоан 5:6 четем: “Това е Исус Христос, Който е дошъл чрез вода и кръв, не само чрез водата, но чрез водата и чрез кръвтта, и Духът е, Който свидетелства, понеже Духът е истината.“ Библията ни показва какво и коя е истината: Бог, Исус Христос, Божието Слово, Святия Дух. Това е истината. Духът, Който е истина, свидетелства Кой е истината. Забележете - истината винаги свидетелства за истината. Бог чудно е сътворил всичко! След грехопадението Бог изпраща Истината - Исус на Земята за нашето изкупление, а Исус от своя страна е действал в силата на Духа, както казва Библията (Лука 4:14). И след възнесението на Исус, същият Дух на истината живее в нас. Той обръща специално внимание на факта, че Духът ще пребъдва в нас, точно както пребъдва в Него. Исус нарече Святия Дух, Духа на истината. И само този Дух може да ви насочи към Истината. Този Дух на истината ще ви насочва към всяка истина. Без Святия Дух на Земята не можем да съществуваме като християни. Защото именно този Дух ни насърчава да се покаем, да вършим добро, този Дух ни учи на всичко, което е писано в Библията, този Дух ни разкрива Библията, чрез този Дух получаваме от Бога това, от което се нуждаем. Следователно като християни ние не можем да съществуваме на Земята без Него. Но за действието на Духа е необходимо храна - Божието Слово, в което се намира истината. Четейки Божието Слово, ще вникваме в него, и Духа на истината, Който Исус ни изпрати, ще оживи това Слово в живота ни и ще действа така, както Бог иска! Както Бог е планирал за нас, а Той е приготвил за нас най-доброто, което е имал!
Само истината ни води към спасението. И само чрез истината разпознаваме лъжата.
И така, отговорът на въпроса, какво и коя е истината, се намира в Библията - в истината, която Всемогъщият Бог е оставил за нас - Той е Истината. „В началото бе Словото, и Словото беше у Бога, и Словото бе Бог. То в началото беше у Бога. Всичко чрез Него стана и без Него не стана нищо от това, което е станало. В Него бе животът, и животът бе светлината на човеците...И Словото стана плът и живя между нас, и видяхме славата му, слава като на Единородния от Отца, че беше пълно с благодат и истина.“ (Йоан 1:1-4, 14)
Това е едно от местата в писанията, които за пореден път доказват, че истината е в Исус, и че Той Самият е истината.
В този стих може да се отбележи още един критерий за истината - просвещението. Истината е светлина. Всеки човек, който идва при истината, ще бъде свободен. Но за да стане свободен, първо трябва да бъде осветен и да разбере какво има вътре в него. Истината осветлява човека, пояснява му кое не е правилно, кое е фалшиво и тогава истината го освобождава. Христос казва на Пилат:“Аз за това се родих и за това дойдох на света, да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша Моя глас.“ (Йоан 18:37)

Истината никога не противоречи на себе си. Исус Христос беше и е тази истина, която може да освобождава. И тези, които са истински родени от Истината, ще слушат гласа на Христос, защото: 1. Самият Исус е истината. 2. Всичко, което казва Исус, е истина. Истината винаги ще сочи към истината. Следователно тези, които са наистина от Истината, ще различават истината от лъжата. Те ще различават гласа на истината, гласа на Христос, и гласа на духа на съблазнителя. Това различаване ще им бъде дадено от самия Дух на истината. Истината -Христос, пребъдва в нас! И Той ще говори с нас! Ако истината пребъдва в нас, ние ще разпознаваме гласът на Христос, гласът на истината. Само истината води до истинско познание на Бога! И истината води всеки човек към спасението. Бог ни казва да стъпим във вярата и да ходим с Него: в истината, в светлината, в Духа, в любовта и послушанието. Истината трябва да е в сърцето ни, тя трябва да се вкорени в сърцето и едва тогава тя ще стане нашата същност, част от нас. Тогава въпросът е: как да разберем дали сме от Истината или не? В 1Йоан 3:18,19 четем:“Дечица, да не любим с дума или с език, а с дело и в действителност. От това ще познаем, че сме от истината.“ Йоан ясно показва, че ако сме от Истината, тогава ще обичаме не само на думи, но и с дела и истински - само чрез това може да се принесе плода на истината, което и ще докаже, че ние наистина сме родени от Истината. Когато Бог лично се разкрива пред човека, това откровение не може да бъде откраднато от него, защото той е получил от Бога лично познание за Него!
Истината винаги ще ви покаже правилния път и в крайна сметка ще ви отведе към Небето. Защото самият Исус е пътят и истината. Следователно, за да намерите истината, търсете Бога, и за да намерите Бог, търсете Исус Христос, нашия Спасител и Господ!
Неговата истина ни предпазва от фалшиви учения, от онова, което не идва от Бога. Тя защитава душата ни от лъжите на дявола. Ако ние не познаваме Истината лично, малко вероятно е тя да ни бъде „щит и ограда.“ Ако истината пребъдва в сърцето ни, ако се задълбочим в нея, само тогава ще бъдем защитени от огнените стрели на дявола, който е баща на лъжата. Запомнете - истината винаги ще ни покаже правилния път и в крайна сметка ще ни отведе на Небето. И тази истина е в Бога, в Исус Христос, в Святия Дух и в Словото на Живия Бог!
Бъдете благословени с Истината! Амин.Превод: Светлина за теб

 

Прикачени файлове

  • ХОДЕНЕ В ИСТИНАТА.pdf
    828.6 КБ · Преглеждания: 311
Горна част Долу