Что нового?
  • От Светлина за теб: Поради причини независещи от нас някои от филмите и видеата не могат да се гледат или изтеглят. Ако забележите това ще ви бъдем благодарни ако ни уведомите на svetlinazateb@ya.ru или на Контакт за да можем да коригираме нещата с течение на времето. Бъдете благословени за помоща ви.

Християнството и Живота

photo_2019-09-24_19-20-54.jpg

Исус не дойде в света, за да донесе християнство. Той дойде, за да донесе живот, (Той самият е Живата). Господ не е искал ние да бъдем християни, Той е искал ние да оживеем. Кризата на традиционното християнство се състои в това, че сме забравили какви и кои сме и защо Бог ни е довел на Земята. И не става дума за служение или евангелизъм. Стигнали сме дотам, че спорим с представители на други религии, опитвайки се да защитим християнските си убеждения. Но проблемът е в това, че този, който доказва нещо, най-вероятно сам го няма. Ако вие сте щастливи - защо трябва да го доказвате? Ако вие сами имате това, за което упорито убеждавате другите, бихте се държали по различен начин. Радостта се предава. Не е нужно да убеждавате никого, че сте радостни. Това е жива атмосфера, а не теология. И ако любовта, радостта, мира и другите плодове на Духа са само ваше богословие, а не опит, то най-вероятно сте в опасно положение и вашето християнство скоро ще свърши. Християнството е органична структура. Тъй като Христос е лозата, а ние сме клоните, който пребъдва в Христос и Той пребъдва в него и принася много плод, защото без Господ не можем да сторим нищо. (Йоан 15:5) Затова растежът в християнството не се основава на добро лидерство или нови знания. Растежът възниква само защото ние получаваме Живот, който прораства в нас плодовете на Духа. Божественият растеж не се основава на аритметиката, той се основава на силата на Живота. Колкото и да расте дадена църковна организация по брой на хората в нея, те имат ли растеж в Божието царство? Божието царство не расте в зависимост от личните качества на водача в нея. То расте от Живота, който се проявява в плодовете на Духа - любов, мир, радост и т.н. Щом Исус казва, че Той е лозата, а ние сме клоните, това означава, че ние не правим нищо сами. Как расте дървото?-Органичният живот прониква през корена, тече през ствола и прониква в клоните. Жизнената сила вътре в клона става толкова силна, че този живот разширява клона отвътре и от него възниква нов клон. Така и ако сокът на живота от Христос, (Който сам е живота) не попадне в нас, ние просто ще изсъхнем. Броят на новите клони не зависи от нашите лидерски качества. Клоните са прикрепени към Лозата, а не към други клони. Тях ги оживява Лозата, а не който и да е човек. Задачата на клона не е да се грижи за плодовете, а да позволи на Живота да тече през него. Именно изобилието на Живота в клоните поражда растежа. Клонът не дава своят живот и не отнема от себе си - той просто се предава, като в същото време сам се насища. С други думи, клонът не може да даде нещо, което сам не е получил. Това е принципът на органичното християнство - първо Бог прави нещо за вас, а след това, когато ви насити с него, Той ще го даде чрез вас и на другите. Затова Христос е казал, че е дошъл за да имаме живот, и то изобилен живот. Бог благославя даден човек, а след това благославя и други хора чрез него. Защото от сухи и слаби клони не могат да прорастат други здрави и силни такива. Разпространението на християнството не се основава на предаването на знания. Християнството е предаване на опит, а не знание. (1Йоан 1:1) Опитът е това, което ние сами сме преживяли, а не което сме чули някъде. Дяволът няма нищо против някой някъде сухо да учи, че Бог е любов. Той е против това ние лично да преживеем Любовта. Дяволът не се страхува от знанието, той се страхува от духовния ни опит. Духовната битка не се води заради разпространяването на знанието. Врагът се бори за това, обещанията на Бог да не бъдат изпълнени лично за вас. Вие можете да правите неща денонощно за Бога, но ако Живота не е преминал през вас, вие нямате опита, който да предадете на другите хора (от клона да прорастат други здрави и силни клони). Ако не можете да кажете как Бог лично се грижи за вас в момента, вие нямате християнство. А дяволът това го устройва. Ако вие не сте преживяли Божията любов, ако Божият Живот не е преминал през вас и не ви е преобразил, вие нямате нищо и не можете да дадете нищо на другите хора. Знанието няма да ни е в никаква полза, ако не притежаваме Живота вътре в нас (спомнете си за седемте сина на свещеника Скева-Д.А.19:14,15). Традиционното християнство е изпълнено с хора, които имат много информация за Бога, но в тях няма никакъв Живот. И ако това, което знаем за Бога днес, не ни носи радост и удовлетворение, означава, че просто имаме суха информация, която не дава плода на Духа и Живота не е в нас. Синовете на Скева говорели и правели всичко както трябва. Те имали правилните знания, но в тях самите е липсвал Живата и не са имали опит. И дяволът може да види това, което не е наше, когато го декларираме като такова. Християнството не е покана за знание, а за преживяване на Живота. За личен опит с Него. Исус не ни е призовал да разпространяваме информация за Него. Той иска да разпространява Себе Си чрез нас. Христос иска ние да станем с Него едно цяло, един организъм, и тогава Той сам ще расте чрез нас. На хората е нужен лично Той, а не само информация за Него. Ние не се борим за убеждения, ние се борим реалността на Живота да расте в нас и чрез нас. Не просто да водим хората в някоя църковна общност, а да ги свързваме с Лозата. Тогава само Нейният живот ще протече през тях и ще произведе изобилно плод. Да говориш за Христос не е предаване на знания, информация, или убеждения, но това е нова форма на органичен Живот. Само истинският Живот може да дава плод, плод който трае за вечността!
photo_2019-09-24_19-20-48.jpg


Превод: Светлина за теб
 

Вложения

  • Християнството и Живота.pdf
    316.1 KB · Просмотры: 69

Similar threads

Сверху