Какво е новото

. ЗАКОНЪТ НА ГРЕХА И СМЪРТТА И ЗАКОНЪТ НА ЖИВОТВОРЯЩИЯ ДУХ

Телеграм

Светлина за теб

*
Администратор
Потребител
Регистрация
25 Яну 2017
Съобщения
1,290
Оценка на реакциите
0
photo_2020-07-04_15-24-49.jpg


Има два закона- един стар и един нов. Единият е Мойсеевият закон, другият е Христовия закон. Единият е законът за греха и смъртта, другият е законът на Духа на Живота. Единият беше даден като послание, като написана буква върху каменни плочи, другият - Самият Жив Бог, Любовта между нас! Законът на греха и смъртта - тоест законът на Мойсей ни дава ясно да разберем и видим, че всички сме съгрешили и сме лишени от Божията Слава, затова не можем да избегнем вечната смърт. Според закона на греха и смъртта никой не може да влезе в обещаната земя - т.е. да влезе в Небесното царство.
Според него ние всички сме престъпници, тъй като ръкописният закон, мъртвата буква не може да ни направи съвършени ни най-малко. Ако обичаме буквата на закона, тогава ние сме свършени, ние сме мъртви духовно.
Затова Господ каза:"Оставете мъртвите да погребват своите мъртъвци."
„А знаем, че каквото казва законът, казва го за онези, които са под закона, за да се затворят устата на всекиго, и цял свят да се доведе под съда на Бога. Защото нито една плът няма да се оправдае пред Него чрез дела, изисквани от закон, понеже чрез закона става само познаването на греха.“ (Римляни 3:19,20)

Какво прави законът на Духа на Живота?- Законът на Духа на живота е самият Дух на живота, той е самият Исус Христос сред нас и в нас. Той ни дава вяра, надежда, любов и желание за освещение. И ако живеем чрез вяра в живия Господ, ние ще бъдем живи чрез вярата, надеждата и любовта към Него и чрез Неговата любов ще бъдем възкресени.
„Всеки, който вярва, се оправдава чрез Него (Исус Христос, закона на Духа на живота) от всичко, от което не сте могли да се оправдаете чрез Мойсеевия закон (закона на греха и смъртта).“ (Д.А. 13:39)
„Защото законът на животворящия Дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и на смъртта.“ (Рим. 8:2)
Законът на греха и смъртта ни разкрива нашето неверие в Бога, нашия грях, нашата покварена вътрешна природа и затова той ни води към покаяние.
„Защото знаем, че законът е духовен, а пък аз съм от плът, продаден под греха.“ (Римляни 7:14)
„Тогава законът противен ли е на Божиите обещания? Да не бъде! Защото, ако беше даден закон, който може да оживотворява, то наистина правдата щеше да бъде от закон. Но Писанието затвори всичко под грях, та обещанието, изпълняемо чрез вяра в Исуса Христа, да се даде на тези, които вярват. А преди да дойде вярата, ние бяхме под стражата на закона, затворени до времето на вярата, която щеше да се открие. Така законът стана за нас детеводител - да ни доведе при Христа, за да се оправдаем чрез вяра.“ (Галатяни 3:21-24)
Другия закон - тоест самият Бог в нас, ни освобождава и освещава нашия духовен човек и накрая ще възкреси и нашата душа.

„Затова ние не се обезсърчаваме, но ако и да тлее външният наш човек, пак вътрешният всеки ден се обновява.“ (2Коринтяни 4:16)
„Защото аз чрез закона умрях спрямо закона, за да живея за Бога.“ (Галатяни 2:19)
Господ Исус Христос дойде, за да се справи с греха вътре в нас, греха в нас да умре, а ние да станем живи. Той е против греха, а не против човека извършващ грях. Господ дойде, за да ни освободи от робството на греха (от закона на греха и смъртта), да ни освети отвътре чрез живото Си слово, и ние да ходим в нов живот. Христос дойде, за да напише на плочите на сърцата ни Своя закон, законът на любовта. Нашето старо естество беше разпнато с Него и ние не робуваме вече на греха. В които хора действа Христовия кръст, плътското умира и възкресенският живот действа, Светлината ги освещава.
„Понеже това е Божията воля-вашето освещение.“ (1Солунци 4:3)
Хората, които искат да се оправдаят чрез закона „са се отлъчили от Христа и са отпаднали от благодатта.“ (Галатяни 5:4) - „Понеже в Христа Исуса нито обрязването има някаква сила, нито необрязването, а вярата, която действа чрез любов.“ (Галатяни 5:6)
Знаем кои са святите, хората живеещи по закона на животворящия Дух- това са онези, които са осветени, които се отричат от себе си, носят своя кръст и следват Господа. А нашите добри дела са ни длъжност, те са резултат от вътрешната ни промяна, не защото е писано, а поради любовта ни към Господа.
„Защото сме Негово творение, създадени в Христа Исуса за добри дела, каквито Бог отнапред е определил да вършим.“ (Ефесяни 2:10)

Бог прекрасно е наредил всичко. Божиите постановления са толкова съвършени и те обхващат всички сфери на битието - има закони за звездите (слънцето, луната), има закони за морето (да не излиза от пределите си), законите на термодинамиката, гравитацията, има както физичен закон за сеитбата и жътвата, така и духовен такъв и т. н. Бог е проектирал всичко за човешкия живот, за наше щастие и добро. Божиите закони не могат да бъдат променени. Човека има право на избор, има свободна воля. Всичко което му се случва е последствие на неговите действия. Ако сърцето на човека напълно принадлежи на Бога, неговият живот е скрит в Бога, т.е. Божият закон е написан на сърцето на човека и дяволът не може да пристъпи там. Но когато човек съзнателно или не пристъпи Божия закон, той излиза от територията на Бога, излиза от Неговата защита и се намира на територията на врага, който може да го докосне. Тогава човек може да върши зло под негова директива и ако той не разбира това, може много да изгуби. В такива случаи е нужно бързо осъзнаване на състоянието на нещата и връщане при Светлината чрез покаяние, за да бъде отново възстановен в живота на Духа. Доколкото сме посветени на Бога, до толкова сме под Неговата защита и врага няма власт над нас.
Ако закона на животворящия Дух действа в нас, той ще произвежда плодовете Си в нас, ще ни променя по образа на Христос и ще ни води към Небето.„Защото плодът на Духът се състои във всичко, което е благо, право и истинно.“ (Ефесяни 5:9)

Колко е превъзходно богатството на тази тайна-„Христос в нас, надеждата на славата.“ (Колосяни 1:27

Защото „Христос изпълнява целта на закона, за да се оправдае всеки, който вярва.“ (Римляни 10:4)
Превод: Светлина за теб
 

Прикачени файлове

  • ЗАКОНЪТ НА ГРЕХА И СМЪРТТА И ЗАКОНЪТ НА ЖИВОТВОРЯЩИЯ ДУХ.pdf
    1.5 МБ · Преглеждания: 212
Горна част Долу