Какво е новото
ХРИСТИЯНИТЕ през погледа на ХРИСТОС

ХРИСТИЯНИТЕ през погледа на ХРИСТОС 2024-03-12

Светлина за теб

*
Администратор
Потребител
IMG_20191008_204526_018.jpg


Книгата “Християните през погледа на Христос” предлага аналитичен разрез на християнството такова, каквото е било в миналото и каквото е днес. Тя ще Ви мотивира да размишлявате относно качеството на Вашия личен християнски живот, като същевременно Ви дава за сравнение тук посочения и единствено верен ориентир - Библията. Авторът дава точна преценка на състоянието на днешното християнство, а също така предлага изходен път за излизане от съвременното религиозно блато. Книгата поставя читателя пред избор - да бъде или да не бъде такъв християнин, какъвто Христос иска. А изборът на всеки отделен християнин предопределя и участта на християнството като цяло. В този смисъл книгата има глобално и уникално значение.
Авторът успява да задържи докрай вниманието на читателя с увлекателно, разбираемо и ясно представяне на вечните и съдбоносни християнски истини, които стават лесно усвоими за всеки, който ги чете с отворени очи и непредубеден ум.
Книгата не обременява вниманието на читателя с догматически тълкувания, поради което не го поставя пред ненужната дилема да се ориентира между вечно спорещите помежду си християнски деноминации.
Книгата “Християните през погледа на Христос” ще предизвика размисли, противоречия, отхвърляне, недоволство и вражда. Но със сигурност ще предизвика и желание за самокритичност, разумен анализ, покаяние и завръщане към първообразното християнство. И защо всичко това? Защото, четейки, сте застанали под погледа на Христос. А Той не иска Неговата църква да остане на ниско ниво, на което сега се намира. В този смисъл книгата е огледало в ръцете на читателя-християнин. Така авторът е постигнал най-голямата от си цели - да сътрудничи на Господ Исус Христос в освещаването и усъвършенстването на Неговата Църква, за да бъде тя “църква славна, без петно или бръчка... свята и непорочна” (Ефесяни 5:27).
Високото достойнство на книгата се състои и в това, че читателят бива сам извисен като един, чието християнство би могло да повлияе и на други хора, на които да им се помогне да видят качеството на тяхното християнство.
Горещо и от сърце препоръчвам всекиму да поеме в ръцете си, да прочете докрай и да приеме с ума и сърцето си книгата на проф. д-р Дечко Свиленов “Християните през погледа на Христос”.
 
Горна част