Какво е новото
БЪДЕТЕ МЪЖЕСТВЕНИ И УСТОЯВАЙТЕ В ГОСПОДА!

. БЪДЕТЕ МЪЖЕСТВЕНИ И УСТОЯВАЙТЕ В ГОСПОДА!

Телеграм

Светлина за теб

*
Администратор
Потребител
photo_2020-05-06_14-53-01.jpgБЪДЕТЕ МЪЖЕСТВЕНИ И УСТОЯВАЙТЕ В ГОСПОДА!


Бог извел народа Си от Египет, извършвайки велики чудеса и показвайки знамения. Всичко, което израиляните видели, говорело за могъществото, величието и специалната благодат, която Бог показвал към тях. Всички зоабикалящи ги народи треперели в ужас, виждайки какво вършела ръката Божия.
Израиляните побеждавали във всички битки, с изключение на тези, в които влизали по собствена инициатива, не питайки за Божията воля.
Когато ние позволяваме на Господа да бъде наш водач и да върви пред нас, гарантирано е, че живота ни ще бъде изпълнен със свръхестествена сила и с мъдростта от Всевишния. Господ ще ни дава победа в духовните битки и на дявола ще му се налага да бяга от тяхното поле с празни ръце. Преминавайки през трудностите и проблемите, ние няма да загубваме радостта и ще можем да гледаме с надежда в бъдещето. Но главното в това е да не вървим пред Бога, а да чакаме Неговото водителство и упътване. Винаги да помним, че Той никога не закъснява, но и не бърза. Неговата помощ винаги идва навреме. Ако Господ ни каже да вървим, нужно е веднага да се изправим и без страх, съмнение и недоволство да вървим натам, където Той ни казва и да правим това, което Той ни казва. Ако се налага да чакаме, то с благодарение и радост трябва да се запасим с дълготърпение и да не позволим на плътта и амбициите й да управляват живота ни, а да дочакаме Божието позволение и само по Негова команда отново да се задвижим по пътя. Тогава с духовните си очи ще можем да видим, че както по времето на Мойсей „облачния стълб“ ще ни направлява през деня, а „огнения“ ще осветява пътя ни през ноща.
Колко велика е верността на Господа Христа към онези, които Той е избрал! Когато погледнем към историята на израилския народ, виждаме колко пъти той е проявявал непокорство и бунт, изпадал е в идолопоклонство и го е отхвърлял като Бог, но всеки път верноста на Бога се е оказвала по-голяма от неговата неверност и милостта Му е била над съда. Бог никога не е нарушавал завета Си и е бил твърд в изпълнението на Своите обещания. Днес това важи и за нас повече от всякога, защото имаме велик Ходатай.

В посланието към евреите, Исус Христос е наречен наш първосвещеник пред Бога. Той ходатайства за нас пред Отца. Ние винаги можем да идем при Него за помощ и да получим прощение, утешение, подкрепа и сила.
Но твърде често ние забравяме това и ставаме недостъпни за Господа, нямаме време за Него, или пък със съмненията си или отчаяние, или страх, недоволство и какво ли не още, ние издигаме стена между Господ и себе си. Но Господ е винаги верен и открит, за да ни приеме и възобнови живота ни. Неговата вярност е основанието за нас, за да Му доверим всичко в живота си. Затова, когато изпитанията, изкушенията или пък греха влязат в живота ни, ние трябва да обърнем погледа си към Господа и да викаме към Него с всичката си сила и с цялото си сърце така, сякаш се давим и всеки момент ще потънем, и да не позволяваме на дявола да ни лъже, че Господ се е отвърнал от нас и ни е оставил. Дяволът идва да съблазни дори избраните, внасяйки им най-страшните мисли за самообвинение, осъждение, безполезност и собствена незначителност. И тогава не им остава нищо друго, освен да вървят в кръг и да останат в робството на собствените си крепости и ограничения. Каквото и да ви лъже Сатана, колкото и да се опитва да ви повали на земята и да ви задуши, слушайте нежния глас на Святия Дух! Христос е винаги верен и ни чака да отидем при Него с искрено, чистосърдечно покаяние, „за да ни очисти от всяка неправда.“ (1Йоан 1:9) Гласът на Духа звучи в унисон с ангелския призив към Гедеон: „Господ е с тебе, мъжо силни и храбри.“ А Гидеон виждал себе си като нищожен и слаб, нищо неможещ да върши човек.
Когато в живота ни дойдат изпитанията, не трябва да се оплакваме или да казваме „защо на мен“, а винаги трябва да помним, че в Него имаме силата за преодоляване на всичко. Ние никога няма да завладеем своето духовно наследство без сражения, знойни пустини, или отчаяна борба, която понякога е белязана със сълзи и кръв. Дявола, врагът на нашите души, дръзко ще крачи насреща ни, за да ни доведе в ужас и да ни донесе разочарование и болка, и накрая да ни обърне в бягство. Но Господ не ни е създал за живот в защитени от опасности детски ясли, където постоянно да се намираме в топли условия, избягвайки трудностите. Той ни извежда на простор, където лице в лице се сблъскваме с трудности, изкушения и проблеми.
Защото преминавайки през всички тези жизнени изпитания, ние придобиваме сила. Разбира се - ако устояваме и винаги помним, че във всички тях ние не сме сами, с нас е могъщия Святи Дух,
Който ни направлява стъпките, бди за душите ни и ходатайства за нас по волята на Отца дори чрез неизговоримите ни стенания!
Ние не трябва да се боим от нищо! Божиите чада притежават истинска смелост, която се основава на страха от Бога! Този, които наистина се бои от Бога, не се страхува вече от нищо! Той се бои единствено от това, да не наскърби Бога с нещо.

Днес грехът e обезличил мнозина успешни, силни и благословени хора. Те са загубили способността да виждат себе си като Божие творение и бързо са се съгласили с образите и виртуалните представи, които царството на мрака налага.
В това време сега, когато греха проява себе си по дързък и безсрамен начин, Божиите чада нямат право да бъдат крепост на робство, страх и униние! Нека знаем, че не е достатъчно просто да вярваме, необходимо е да приемем от Бога благодат и да прибавим към вярата си мъжество (смелост). За разлика от смелоста, която е присъща на мнозина в света и е инстинктивна, безразсъдна и своеволна, смелоста на Божиите чада е добродетел, която не се хвали със себе си, а се обляга на Божието слово, способна е да бъде благоразумна, далновидна, смирена и разсъдителна. Активната смелост води до смели дела и подвизи, тя подбужда към действие, насочва всички сили за премахване или намаляване на злото. Тогава човекът е в състояние, подобно на Исус Навиев да завладее нови територии или като Давид да победи Голиат. Нека видим и примера за поведението на Йосиф в дома на Петефрий и в египетския затвор. Виждаме, че смелоста не позволява да има страх в сърцето му по време на опасност и страдание, но го насърчава да бъде постоянен и твърд, безкомпромисен по отношение на греха, помага му да запази самообладание сред всички сътресения и незгоди в живота му.
Трябва да знаем и помним, че дяволът винаги ще „пръска дим“ в света, за да не дава на човешките очи да виждат ясно истинската картина на ставащото. Но ние „имаме ум Христов.“ Ние сме светлината на света! В нас не трябва да има страх и униние! Страхът и унинието са дяволски оръжия! Страхът атакува високите ни цели, а унинието свръзва желанието ни да се трудим, дори да не виждаме резултати.
Нека постоянстваме в Господа. Нека се държим здраво за Неговото учение и за молитвата. Дяволът, тайно действащ в сърцето, невероятно се страхува от внимателната и искрена молитва, защото знае, че чрез това всичките му трикове се разкриват пред човешкия ум. Когато човек все повече и все по-силно се държи към молитвата и не се пуска от нея и от името на Господа и учението Му, той се убеждава, че е невъзможно да се живее без това, иначе мислите на врага незабавно ще превземат ума му и страстите ще го поробят.
Нека не се боим от нищо, което се случва в света около нас!
Нека помним, че Бог знае бъдещето! Той вече е бил в него. Нека всичко, което подлежи на гниене да дими, но ние да кажем смело: „Решението ми е, че вярата ми няма да дими, а ще гори за Господа! Моята задача е да наблюдавам за действието на Божия Дух, а не за димящите новини на света.“


Понеже Бог, Който е казал на светлината
да изгрее из тъмнината,
Той е, Който е огрял в сърцата ни,
за да се просвети светът с познаването
на Божията слава в лицето на Исуса Христа.
2 Коринтяни 4:6Пазете мирът Божий в своето сърце, доверявайки се на Бог, че всичко е под Неговия контрол. Продължавайте да вървите към Божиите цели. Продължавайте да работите за Неговата слава! Продължавайте да се доверявате на своя Господ и Спасител, че Той ще ви преведе през всички обстоятелства на живота!
Не гледайте на тях и нека разположението на сърцето ви бъде: Вярвам! Надявам се! Обичам Те! Имайте победоносен живот! Чакайте Господа за всичко и Го следвайте! Амин.


ПОМНЕТЕ:


Блажен онзи човек, който издържа изпитание,
защото, като бъде одобрен,
ще приеме за венец живота,
който Господ е обещал на онези, които Го любят.
Яков 1:12


Нека държим непоколебимо надеждата,
която изповядваме, защото е верен Онзи,
Който се е обещал.
Евреи 10:23Превод: Светлина за тебphoto_2020-05-06_14-53-10.jpg


 
Последна редакция:
Горна част