Какво е новото

. КАКТО В ДНИТЕ НА НОЙ И В ДНИТЕ НА ЛОТ

Телеграм

Светлина за теб

*
Администратор
Потребител
Регистрация
25 Яну 2017
Съобщения
1,280
Оценка на реакциите
0
photo_2020-06-15_18-06-04.jpg


„И както стана в Ноевите дни, така ще бъде
и в дните на Човешкия Син, ядяха, пиеха, женеха се
и се омъжваха до деня, когато Ной влезе в ковчега,
и дойде потопът, и ги погуби всички. Така също,
както стана в Лотовите дни, ядяха, пиеха, купуваха,
продаваха, садяха и градяха, а в деня, когато Лот
излезе от Содом, огън и сяра наваляха от небето
и ги погубиха всички, подобно на това ще бъде
и в деня, когато Човешкият Син ще се яви.“
(Лука 17:26-30)​


По отношение на този пасаж трябва да обърнем внимание на три неща. Първо, двете много важни илюстрации, дадени от Исус - потопът в дните на Ной, както и дъждът от огън и сяра, излял се върху град Содом. Второ- последните думи в стих 27: "и ги погуби всички." Сега погледнете стих 30: „подобно на това ще бъде и в деня, когато Човешкият Син ще се яви.“ Това се отнася до Второто пришествие на Христос, Който ще извърши съд върху този невярващ свят.
Хората по времето на Ной били покварени твърде много и затова всички били изтребени.
Хората по времето на Лот също били така покварени и те също били изтребени. Ядене, пиене, сключване на брак - всичко това само по себе си не е нещо нередно, но това е било всичко, от което тези хора се интересували! Те не искали да се променят и да живеят според Божията наредба, и затова били изтребени.
Библията ни казва, че Бог често пъти е изливал Своя съд върху хората. Знаем, че днес хората не мислят така. Често те казват: „Не вярвам в Бог, Който съди“. Но всъщност няма значение в какво вярват. Бог не е просто плод на нашето въображение. Бог съществува извън нас. Той съществува независимо дали вярваме в Него или не. И това, че хората не вярват в Бог, Който съди, няма никакво значение. Тъй като съществуването на Бог не зависи от това, в което вярваме, мислите ни не променят нищо! Да предположим, че някой казва: „Не вярвам, че има трамваи в София.“ Това ще накара ли всички трамваи на този град да изчезнат?- Разбира се, че не! Така е и с Бога. Ако някой каже: „Не вярвам в Бог, Който съди“, това не променя нищо. Дали хората вярват в това или не, Бог съществува извън тяхното мислене и Той е Бог, Който извършва съд, и Който се гневи на греха. И понеже хората по времето на Ной и на Лот не са мислели, че това е така, затова Бог ги погубил всички.

„Подобно на това ще бъде и в деня, когато Човешкият Син ще се яви.“- днес, ние живеем в това време. Никой не знае деня или часа, когато Божият съд ще падне върху този грешен човешки род. Но се вижда, че всички знаци показват, че сега живеем много близо до края на този свят. Християнското съгласие, което някога е преобладавало в западната култура, сега е разбито на парчета и едва ли ще бъде възстановено. Вече е затънало в плаващите пясъци на секуларизма, релативизма и мистиката. Също така, повиха се много лъжеучители и лъжепророци. В момента са създадени всички условия за появата на финалните знаци на последното време. Промените и развитието стават толкова бързо, че се движим главоломно към най-голямата криза в света. Всеки обрат на събитията ни напомня, че „нещо голямо“ може да стои точно зад ъгъла.
Готови ли сте да срещнете Бога? Готови ли сте за идването на Христос и края на този свят?

Учениците попитали Исус:“Кажи ни кога ще бъде това и какъв ще бъде белегът за Твоето пришествие и за свършекът на света?“ (Матей 24:3) Той не ги упрекнал, а им представил много знаци, които могат да покажат на хората, че времето е близо. Ние вече живеем в това време. Както вече споменахме, Исус е казал, че ще бъде също както по времето на Ной и на Лот. Нямаме оправдание за неведение относно знаците за Христовото идване. Можем бързо да прочетем описанието на това време. Има много общо между дните на Ной и дните на Лот. Това е било време на голямо изобилие. Исус казва, че са яли и пили, това предполага ояждане и пиянство. Днес ние виждаме повторението на онова време, защото повече от всеки друг път от тогава до сега, тези дни са дни на "лакомия, ояждане и пиянство".

Следващото нещо,
което Исус споменава по отношение на дните на Ной и дните на Лот, е злоупотребата с половите взаимоотношения. Видяхме как само в едно поколение свещената институция на семейството се срина много повече отколкото за всички векове в историята, на аморалността се гледа през пръсти, а броят на разводите се удвои, утрои и дори много повече само за едно поколение. Грехът на всеобщата безнравственост стана причина за Божия съд върху Содом, точно както незаконното съжителство на Божиите синове и човешките дъщери в дните преди потопа. Христос казва, че и върху това отхвърлящо Го безбожно поколение ще падне ужасен съд:“Защото тогава ще има голяма скръб, небивала от началото на свете досега...“ (Матей 24:21)

Библията ни говори за това как Бог ще излее седем чаши на гняв върху света, когато дойде това време на скръб. (Откровение 16 гл) Но ще се покаят ли човеците? - Не. За тях ще бъде вече късно за покаяние. И само истинските християни, онези, които са преживели истинско обръщение, имат надеждата да бъдат грабнати преди настъпването на тези ужасни събития. Но повечето от така наречените „християни“ ще бъдат оставени. Христос ще им каже: „Не ви познавам.“ (Матей 25:12) И ако преди се е проповядвало по този въпрос, колкото и да е странно, през последните години се наблюдава мълчание по него.

Днес липсват проповедниците, които да говорят онази истина с онзи огън, които да свалят хората в покаяние пред Бога.
Днешните проповедници не им говорят за идващия Божий съд, нито за огнения ад. Ако все пак се намери някой, му казват че е старомоден, динозавър, и че трябва да говори по- спокойно и да окуражава хората, а не да ги плаши. Но за тях са думите на апостол Павел към Тимотей:“Проповядвай Словото, настоявай навреме и без време, изобличавай, порицавай, увещавай, с пълно търпение и непрестанно поучаване. Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение, но понеже желаят да слушат новости,ще си съберат учители по своите страсти, за да им гъделичкат слуха, и като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните.“ (2Тимотей 4:2-4)

Не е чудно, че в днешните църкви е пълно с неспасени хора. Пасторите им се боят да им говорят истината, както са го правели някога Божиите люде в миналото. Или пък имат други причини за това.
И така, сега ние живеем в Лотовите дни и е както по времето на Ной. Какво трябва да правим, за да избегнем идващия Божий съд? Бог ни казва:“Излезте изсред тях и отделете се, Аз ще ви приема и ще ви бъда Отец.“ (2Коринтяни 6:17)

Излезте от този грешен свят, който лежи в лукавия, отделете се от онези, които са в греха и живейте свято и угодно на Бога. Идете при Христос и се скрийте в Него! Той е Ковчегът, Който ще ни спаси от идващия съд! Влезте в Него! Само тогава ще бъдете на сигурно място, защитени и опазени от злото! Не слушайте лъжепророците, които ласкаят ушите на невежите хора, че „ще бъде мир и безопасност.“ Божият Дух както преди, така и днес призовава: Идете при Христос, изпълнете се с Неговия живот, склонете глава пред Него, за да изцели и очисти от всяко петно и недъг сърцето ви! Не си играйте с Божието слово! Не си играйте на християнство! Последвайте наистина Христос с цялата си душа, цялата си сила и цялото си сърце! Не се крийте от истината!
Изработвайте спасението си със страх и трепет. Господните думи носят само живот.


Господните думи са бялото облекло, този сватбен, прекрасен и чист висон, с който облечени можем да бъдем на сватбената вечеря на Агнето! Покорете се на Господа от сърце и Той ще отвори обятията Си за вас! Вярвайте в Него, въпреки ураганите, които се надигат. Вярвайте, дори когато посипват сол върху раните ви. Вярвайте, когато всичките ви планове се сринат, когато мечтите ви се топят. Вярвайте, когато ви боли непоносимо, когато всички ви отминават, незабелязвайки тъгата ви. Вярвайте дори когато е невъзможно да се вярва, когато светът се е обърнал с главата надолу, вярвайте, когато всичко наоколо е безбожно и всеки е прегърнал идол. Вярвайте в Божиите обещания, но помнете, че те не са ни дадени, за да разчитаме безотговорно на тяхната защита, когато безразсъдно бързаме да се изправим пред опасност, нарушавайки Божия закон, законите на природата, пренебрегвайки благоразумието и разумността, които ни е дал Бог. Спазете от своя страна условията на Бога и Той ще спази обещанията Си към вас. Вярвайте и чукайте само на една врата - Христос, вярвайте, побеждавайки чрез вяра страха, вярвайте до края, докато се намерим в Небето, при Него! Бдете и пазете дрехите си чисти, бдете и се молете да устоите докрай, „защото не знаете ни деня, ни часа, в който Човешкият Син ще дойде.“ Амин.


Превод: Светлина за теб

 

Прикачени файлове

  • КАКТО В ДНИТЕ НА НОЙ И В ДНИТЕ НА ЛОТ.pdf
    395.5 КБ · Преглеждания: 261
Горна част Долу