Что нового?
  • От Светлина за теб: Поради причини независещи от нас някои от филмите и видеата не могат да се гледат или изтеглят. Ако забележите това ще ви бъдем благодарни ако ни уведомите на svetlinazateb@ya.ru или на Контакт за да можем да коригираме нещата с течение на времето. Бъдете благословени за помоща ви.

КУПИ СИ ОТ МЕНЕ ЗЛАТО, ПРЕЧИСТЕНО С ОГЪН (тълкуване на Откровение 3:15-18)


В книгата Откровение в глави 2 и 3 Исус дава добре познатите послания към Седемте църкви на територията на Азия.


Всеки, който е чел Новия Завет, има представа за съдържанието на тези послания. Нека да погледнем към едно от тях, отнасящо се към Лаодикийската църква. Знаем, че състоянието на тази църква е било доста лошо. Исус го описва така: „Зная делата ти, че не си нито студен, нито горещ. Де да беше ти студен или горещ! Така, понеже си хладък, нито горещ, нито студен, ще те избълвам от устата Си.“ (Откровение 3:15,16)

И после веднага виждаме, че гледната точка на църквата и на Христос относно нейното състояние, е напълно противоположна: „Понеже казваш: Богат съм, замогнах се и нямам нужда от нищо, и не знаеш, че ти си окаян, нещастен, беден, сляп и гол...“ (Откр. 3:17)

Следва нещо потресаващо - Христос предлага ИЗХОД на тази църква, която е в толкова печално и болно състояние, или ЛЕКАРСТВО, което е способно да възстанови и приведе общността в Богоугодно състояние. Факт е обаче, че „рецептата”, предложена от Исус, е написана на символичен или метафоричен език на Духа, а за да се приложи това лекарство, тя трябва първо да се разчете (изтълкува) правилно.

Исус предлага на Лаодикийската църква три ключа, които могат да помогнат на хората в такова състояние през всички времена:„Съветвам те да купиш от Мене злато, пречистено с огън, за да се обогатиш, и бели друхи, за да се облечеш, че да не се виждат срамотите на твоята голота, и благ мехлем, за да намажеш очите си, за да виждаш.“ (Откровение 3:18)

Така че, пред нас са три метафори, трите "ключа", които ние трябва да изтълкуваме. От верността на тълкуването зависи ефективността на прилагането и помощта на хората в състоянието на лаодикийската църква.

Три различни лекарства решават три проблема. Христос говори за:

1) Бедност- да купиш от Мене злато, за да се обогатиш.

2) Голота - да купиш от Мене бели друхи, за да се облечеш, че да не се виждат срамотите на твоята голота.

3) Слепота - да купиш от Мене благ мехлем, за да намажеш очите си, за да виждаш.

Трябва да разберем, че когато Исус говори тук за БЕДНОСТ, ГОЛОТА и СЛЕПОТА, Той няма впредвид буквалното определение за физическото състоянието на църквата. Става дума за духовни неща.

Например, към църквата в Смирна, Исус казва следното: „Зная твоите дела, твоята скръб и сиромашия (но пак си богат)...“ (Откровение 2:9) Тук има противопоставянето на материалното и духовното. Има нещо, което в очите на Исус прави църквата БОГАТА, и това е неговото ЗЛАТО! Очевидно е, че църквата в Смирна е имала това злато, което я е правела богата в очите на Исус, въпреки материалното й състояние. Това, което знаем със сигурност, е че каквото и да е Христовото злато, то е което принася обогатение. Смирненската църква го е имала, а на Лаодикийската църква й е предложено да си го купи от Господа.

Въпросът, на който трябва да отговорим, звучи по следния начин: Какво точно трябва да направи Лаодикийската църква, за да се върне в Богоугодно състояние? Правилното тълкуване ще ни даде ТРИ универсални ключа, които могат да помогнат на всеки човек по въпроса за бедността, голотата и слепотата. Пред нас са три метафори: злато, бяло облекло и очна маз.

При описанието на всяка от тях, Исус използва някои подробности, които са много важни за разгадаването им.

1. Да купиш от Мене злато, пречистено с огън, за да се обогатиш.

Ние разбираме, че Исус в действителност не търгува със злато, но думата "купи" означава ЗАПЛАТИ ЦЕНА! За да получим от Христос това, което Той нарича ЗЛАТО, Той очаква, че това ще струва нещо за нас, тъй като в Неговите очи ЗЛАТОТО МУ е ценно.

Следващата подробност е характеристиката на самото злато, то е било пречистено с огън. Това означава, че ЗЛАТОТО, което Исус предлага, е БЕЗ ПРИМЕСИ, защото пречистването на златото чрез огън премахва от него замърсяващите го примеси, правейки го чисто.

Нека видим и Захария 4:12-14. „Какви са тези две маслинени клончета, които през двете златни цеви изпразват от себе си маслото като злато?“...

„Те са двамата помазани, които стоят при Господаря на целия свят.“

„А на двамата Си свидетели ще дам да пророкуват...“ (Откр. 11:3)

Тези две маслини, които изливат от себе си злато, символизират двата пророка, които ще пророкуват и затова освобождават Божието Слово, излизащо от Божиите уста. В Притчи 8:6-8 мъдростта, която олицетворява Христос, казва тези думи: „Послушайте, защото ще говоря достойни неща, и ще отворя устните си да изрека правда. Защото езикът ми ще изговори истина, а нечестието е мерзост за устните ми. Всички слова на устата ми са справедливи, НЯМА в тях (БЕЗ ПРИМЕСИ) лъжа и коварство.“

Можем да стигнем до заключението, че ЗЛАТОТО, ПРЕЧИСТЕНО С ОГЪН, което Исус предлага на Лаодекийската църква да си КУПИ от Него, това е СЛОВОТО НА БОГА, което идва от устата Му. То прави човека богат! Този, който има слово от Бога за конкретна ситуация, е наистина богат, защото има мъдрост, водителство, яснота, посока и т.н. Така че, първата метафора означава - "Плати цена и получи от Мен слово!“ Цената може да бъде всичко, което Господ избере в дадена ситуация, може да е време, прекарано с Него, търпение в очакването Му, послушанието в нещо и т.н. „О, вие, които сте жадни, елате всички при водите, и вие, които нямате пари, елате, купете и яжте. Да! Елате, купете вино и мляко БЕЗ ПАРИ и без плата.“ (Исая 55:1)

2. Да купиш от Мене бели друхи, за да се облечеш, че да не се виждат срамотите на твоята голота. Много хора, докато четат тези редове, виждат в белите дрехи ПРАВЕДНОСТТА, но това не отговаря на действителността. Защото праведността е дар от Бога, а тук Исус предлага на Лаодикийската църква да плати специална цена, за да закупи тези БЕЛИ ДРЕХИ.

Следователно това определено не е праведност. Тази метафора също съдържа подробности: да се облечеш, че да не се виждат срамотите на твоята голота. Тези подробности също са предназначени да ни помогнат да изтълкуваме нещата.

Тук ще тръгнем от обратната страна. За да разберем какви са белите дрехи, трябва да разберем какво е това „срамотите на голотата“, която за Исус е било важно да се скрие под белите дрехи. Да видим следващият текст: „Ето, ида като крадец. Блажен онзи, който бди и пази дрехите си, за да не ходи гол, та да гледат срамотите му.“ (Откр. 16:15)

Едно нещо е сигурно, че дрехите не унищожават срама на голотата, а я скриват. Дрехите могат да се пазят, могат да се загубят, могат да се купят и отново да се скрият срамотите на голотата. Срамотите на голотата е пряко свързано с плътта и те символизират ДЕЛАТА НА ПЛЪТТА.

В Галатяни 5:19,21 се казва: „А делата на плътта са явни, и те са: блудство, нечистота, сладострастие, идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирувания и други подобни, за които ви предупреждавам, както ви и предупредих, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство.“ Така че, именно ПЛОДЪТ НА ДУХА е способен да “покрие” делата на плътта - „срамотите на голотата“. Или ходиш в Духа и имаш плода на Духа (бели дрехи), или ходиш в плътта и имаш делата на плътта (срамотите на голотата), а изборът да ходим в Духа винаги ще бъде това, което ЩЕ СТРУВА НЕЩО за нас! Ходи по Дух и имай плода на Духа! Плодът на Духа е ЧИСТ и ПРАВЕДЕН, затова е изобразен като БЯЛО ОБЛЕКЛО.

3. Да купиш от Мене благ мехлем, за да намажеш очите си, за да виждаш.

В тази метафора също има подробности. Този мехлем прави човек способен да ВИЖДА. Мехлемът, по дефиниция, е СЪСТАВ от няколко компонента, които придават на това съединение специфични свойства. В Стария Завет е имало един такъв състав от пет компонента, установени от Господа. Това е свещения елей на помазанието, с който Първосвещеникът и Скинията с всичките й принадлежности са били помазвани. Едно от значенията на думата „помазание“ е МАЗ.

В 1Йоан 2:27 се казва: „А колкото до вас, помазанието, което приехте от Него, пребъдва във вас и нямате нужда да ви учи някой, затова, както Неговото помазание ви учи на всичко и е истинно, а не лъжливо, пребъдвайте в Него, както и ви е научило да правите.“

Когато човек се учи нещо, тогава той започва повече ДА ВИЖДА. Да се учиш означава ДА ВИЖДАШ! Можем да интерпретираме тази метафора така: Започни да се учиш от Помазания! Когато Исус казва на Лаодикийската църква: „Да купиш от Мене благ мехлем, за да намажеш очите си, за да виждаш“, можем да разбираме думите Му така: Започни да се учиш от Помазания! Да се учим от Помазания е наш избор и ние сами трябва да помажем очите си с очната МАЗ. Помазанието, което символизира Святият Дух, учи тези, които доброволно се учат от Него.

В заключение, какво каза Исус на Лаодикийската църква, предлагайки й изход от нейното лошо състояние? Първото е- “Платете цената и получете от Мен слово”, второто е -“Ходете в Духа и имайте плода на Духа”, а третото е-“Започнете да учите от Помазаният”. Ако всеки, който е в състоянието на Лаодикийската църква се възползва от тези "ключове", със сигурност ще се върне в Богоугодното си състояние и ще бъде приятен на Неговите очи.

Ако той започне да прилага тези три препоръки на Исус в живота си, животът му няма да остане непроменен! ПОЛУЧИ ОТ МЕН СЛОВО, ХОДИ ПО ДУХ И ИМАЙ ПЛОДА НА ДУХА, И ЗАПОЧНИ ДА СЕ УЧИШ ОТ ПОМАЗАНИЯ!

Превод: Светлина за теб

 

Вложения

  • КУПИ СИ ОТ МЕНЕ ЗЛАТО, ПРЕЧИСТЕНО С ОГЪН.pdf
    243.5 KB · Просмотры: 101

Similar threads

Сверху