Какво е новото

ПАРТНЬОРСТВОТО (Поглед зад тъмната страна на нещата)

photo_2019-12-11_19-05-24.jpg


За слугата няма значение дали Господ го изпраща да купи нещо евтино или нещо най-скъпо. За Божият слуга е важно да изпълнява Божията воля. Ако Господ го изпраща, тогава Господ му дава всичко необходимо за изпълнението на Неговата задача, Неговата воля, Неговата работа. Но радва ли се Господ, ако слугата Му пропилява за своето, за своите дела, а след това проси за "Божието дело" и призовава хората да станат негови партньори, а не Божии? Ако Господ лично не ни е казал нищо, за да призовем хората да си сътрудничат с нас и с нашето служение, и ние го направим произволно, защото другите правят това, Господ ще хареса ли такива наши „дела”?

„Горко на непокорните чада-казва Господ,- които се съветват, но не с Мене, и които сключват договори, но не чрез Моя Дух, та прибавят грях на грях.“ (Исая 30:1)

„Говорят празни думи, като се кълнат лъжливо, когато сключват завет, затова осъждението пониква като отровен плевел в браздите на нивата.“ (Осия 10:4)

Исус Христос никога не е призовавал хората да бъдат Негови партньори, още повече във финансите. Господ ни е дал право да бъдем Негови деца. Него Го боли да чува виковете ни за партньорство на всеки ъгъл. Нечестивите просят и все не им е достатъчно, а праведните се надяват на Господ и Господ Сам, когато е необходимо, подбужда хората да ги благославят.

Християните дори не са забелязали как са станали бизнесмени, търгуващи с името на Исус Христос и в Името на Исус Христос.
ТЕХНИТЕ последователи ги гледат и смятат, че Господ Бог е същия просител като тях. Нека Господ да ни прости за партньорството ни с хората. Да ни научи да Го следваме по Неговия тесен път.

„Млад бях, ето, остарях, но не съм видял праведния оставен, нито потомството му да проси хляб.“ (Псалм 37:25)

Праведните се доверяват на Господа, а други тичат пред Господа и „просят“ на всеки ъгъл. Днес е станало много модерно в църквите да се крият зад Господ Исус Христос, сякаш и Исус върши същите неща. Самите хора обичат да бъдат хранени със сладки лъжи. Но така името на Господа се опозорява.

„Пророците пророкуват лъжливо и свещениците господстват чрез тях. И Моят народ обича това.“ (Еремия 5:31)

В църквите има маркетинг. Това е финансова пирамида, изобретението на звяра, който обича да търгува С ВСИЧКО. (Езекиил 28:16-18)

Много християни са се оплели в мрежата на маркетинговата пирамида и не разбират, че това е мрежа на дявола. Само Господ може да им отвори очите, за да видят цялата лъжа и опасността от тази пирамида. Повечето от тях са от елита в християнството, който е върхът на тези пирамиди, и те организират конференции и произнасят всякакви клетви и молитви за поклонение пред този, който оглавява тези финансови пирамиди, разбира се, без да го осъзнават, макар че има и такива, които много добре знаят какво вършат.

Партньорството, което е толкова популярно в църквите, където енориашите се „подбуждат“ да се съгласяват устно (с клетва, обещание) или да подпишат различни анкети за споразумение за партньорство с конкретно служение за определено време, е същата финансова пирамида, имаща вид на лъжливо благочестие. И за всички, участващи в това нещо, и рекламиращи своето служение (ако сам Господ не е говорил лично за това), е желателно да прекратят това състезание, да спрат да превръщат дома за молитва в свърталище на разбойници, в свой бизнес център, в дом за обмяна и продажба, и те трябва да се покаят за делата си.

Трябва да помним винаги, че ние не сме нищо повече от едни слуги, ние сме Божии съработници и нашата сила не е наша, но ни е дадена от Бога за изпълнението на Неговото поръчение.

Успехът на нашето служение никога не е въпрос на случайност или съдба, той е резултат от собственото Божие провидение, награда за вярата и благоразумието, добродетелта и упоритите усилия на Божия слуга. Бог иска да използваме всеки дар, и ако правим това, Той ни дава все повече и повече. Той не ни дава свръхестествени качества, които ние не притежаваме, но когато използваме това, което имаме, тогава самият Бог работи с нас, увеличавайки всички възможности, с които разполагаме.

В пламенното, безкористно служение на Господ, нашата сила расте. Когато се предаваме на делото на Светия Дух, превръщайки се в Негов инструмент, Божията благодат действа в нас, за да елиминира предишните наши подбуди от душите ни, да победи вкоренените ни склонности и да изгради нови, здравословни навици. Попадайки под такова благотворно влияние на Духа, сърцата ни стават все по-проникнати от Неговата сила и това ни позволява да вършим работата си още по-добре. Смиреният работник, послушно отговарящ на Божия призив, може да бъде сигурен, че ще получи Божията помощ. Удивително е колко сила придобива дори слабият човек чрез вярата си в силата на Бога, колко решаващи стават неговите усилия и колко изобилни и значителни резултати носят те. Колкото повече се стреми да излъчи светлината, която се е изляла върху него, толкова повече светлина ще му се дава отново и отново.

Всяко усилие, което полагаме за Христос, води до благословение. Ако ние използваме всичките си възможности, за да утвърждаваме Божията слава, Бог ни дава такива още повече.
Когато се стремим да привлечем другите към Христос, като се грижим за душите в молитвите си, собствените ни сърца започват да бият по-силно под въздействието на Божията благодат, собствените ни чувства започват да светят с Божествена страст, целият ни християнски живот придобива по-голяма реалност, става по-ревностен, по-молитвен. Бог е създал човека, така че всяка негова способност да бъде отражение на Божествения ум и Той постоянно се стреми да приведе човешкия ум в хармония с Божественото. Той ни предлага благословената възможност да си сътрудничим с Христос при разкриването на Неговата благодат пред света, за да можем в това свято дело да увеличим познанията си за Небето.

Големите истини трябва да осветяват дори нашите най-малки дела. Най-голямото достойнство и истинско величие на всеки човек е способността му да се подчинява напълно и безусловно на Словото Господне. Господ точно измерва всяка възможност, която имаме за служение. Ако ние се предадем изцяло на Бога и следваме Неговите инструкции в нашата работа, Той прави Себе Си отговорен за изпълнението на това, което ни е възложил. Той не иска да се тревожим с догадки относно успеха на нашите ревностни начинания. Никога не трябва да мислим за провал. Ние си сътрудничим с Този, Който не познава поражението!Превод: Светлина за теб
 

Прикачени файлове

  • ПАРТНЬОРСТВОТО.pdf
    829.1 КБ · Преглеждания: 80

Similar threads

Горна част