Какво е новото

. ПАСХА - ОТКРАДНАТАТА ИСТИНА

Телеграм

Светлина за теб

*
Администратор
Потребител
Регистрация
25 Яну 2017
Съобщения
1,280
Оценка на реакциите
0
photo_2020-04-20_19-37-31.jpg

Днес хората вярват в много невероятни неща. Ако някой каже, че е видял извънземни, ще има хора, които ще му се присмеят, хора, които няма да повярват, но което е по-удивителното-ще има и хора, които ще му повярват на това. Дори може да се намерят и хора, които ще го заснемат и той ще стане „звезда“ в ЮТУ, Инстаграм и т. н. Може да публикуват историята му в някой вестник и тя да стане известна. Да, има много невероятни неща, в които хората вярват, но те не са намерили никакво потвърждение за тях, нито научно, нито някакво друго, но си продължават да вярват в тях. Затова, на фона на всичко това, най-странното нещо, в което хората не вярват е, че Исус Христос някога е умрял и възкръснал. Интересното е, че дори хора, които вярват в най-различни неща, истината за възкресението на Христос им звучи невероятно. Това е защото още от онова време, в което са се случили тези събития, са били приложени големи усилия, за да може тази истина да остане скрита.
В евангелието от Матей, 28:11-15 ние четем:

„Докато те отиваха, ето, някои от стражите дойдоха в града и известиха на главните свещеници всичко, което бе станало. И те, като се събраха със старейшините и се съвещаваха, дадоха на войниците доста пари и рекоха:Кажете, че учениците Му са дошли през ноща и са Го откраднали, докато ние сме спели. И ако слух за това стигне до управителя, ние ще го убедим, а вас ще избавим от грижа. И тъй, те взеха парите и постъпиха както бяха научени. И това, което те казаха, се разнесе между юдеите, и продължава даже и до днес.“

Какво се случва в тази история? Ние виждаме, че стражите, пазещи гроба на Христос, отишли в града и разказали на първосвещениците това, което станало- че тялото на Христос е изчезнало. И какво правят те? Вместо да повярват в това чудо, дават пари на стражите и им казват да кажат, че са спали. Те толкова дълбоко са спели, че когато са дошли учениците на Христос и са отмахнали огромния камък, затварящ входа на гробницата и изнесли тялото Му, те изобщо не са чули! Толкова здрав сън са имали! Звучи доста невероятно това, как професионалисти воини, обучени стражи, които пазят така, че и комар не може да префръкне покрай носа им без да го видят и чуят, но няколко човека са провели до тях такава тиха, безшумна операция за изнасянето на тялото на Христос от гробницата, и това е станало без те да го разберат!!!

Разбира се, когато някои искат да скрият истината, те измислят толкова неправдоподобни неща, че понякога се изумяваш. Но въпросът, който е важен е този-защо това е станало? Защо първосвещениците са били заинтересовани да скрият важното събитие от народа? - ЗАЩОТО МЪРТВИЯТ ХРИСТОС Е МНОГО ПО-УДОБЕН ОТ ЖИВИЯ ХРИСТОС! Защото живият Христос носи много неудобства. Ако човек „види“ живият Христос, той разбира, че всичко, което Той говори е истина и в този момент е невъзможно да нечуе Неговите думи. Но когато Христос е мъртав, много от това, което Той е говорил, човека може да не се опасява от него, защото Той е мъртав и това, за което е говорил не може да го касае.

И днес, във времето в което ние живеем, мъртвия Христос е много по-удобен от живия! Защото щом Христос е жив, то трябва да имаме взаимоотношение с Него, Той трябва да бъде почитан, да бъде признат като Господ и Спасител! Но когато Христос е мъртав, когато вярата в Него се свежда само до това да се каже на Пасха „Христос възкръсна“, и през всички останали дни Той остава за човек нежив, мъртав, това е много удобно, приятели! Днес повече от всякога дяволът иска Христос да остане мъртав в нашите сърца, Христос да не възкръсне в сърцата ни!
В 1Коринтяни 15:14, апостол Павел казва:

„Ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра.“

Ако Христос не е възкръснал в нашия живот, то това, в което вярваме става неактуално, става ненужно. Когато Христос умря, Той умря, за да бъдем избавени от тежеста на вината за греха и от възмездието, което трябваше всеки да понесе заради него, а ние знаем от Библията, че възмездието за греха е смърт. Със смъртта на Христос, всеки който е повярвал, че Той е умрял за него и е приел този факт в своя живот чрез вяра, смъртта на Христос го изкупва от всеки грях в живота му до този момент. И сега както пише в 2Коринтяни 5:17 - „ако е някой в Христа, той е ново създание, старото премина, ето, всичко стана ново.“

Но защо трябваше да възкръсне Христос? - За да покаже, че има още един нов живот, нова реалност, която следва онези, които приемат Христос като Господ и Спасител.
И ако човек е умрял с Христос, умрял за греха, той възкръсва с него за вечен живот, за вечната обител, която Той е приготвил за всички, които Го обичат. Това е много скъпоценна истина, която ние имаме! Но още по-важната и още по-голямата истина е тази, че Христос е възкръснал! Възкръснал е за всеки от нас! За да може всеки, който повярва, да възкръсне за вечен живот заедно с Него! Да бъде ново създание в Христа Исуса, да живее по нови правила-по новия закон, който го дава Той, и който един ден ще царува завинаги. А ние вярваме, че Христос ще се върне и ще сложи край на всяко зло, на всяка болка и скръб, и смъртта и ада ще бъдат погълнати. Ще настъпи царството на Христос на Земята. Но за да стане това, днес ние трябва да вярваме в Неговото възкресение и тогава, това ново царство, което Христос ще установи, ще бъдем аз и ти!

Тогава защо продължаваме да живеем така, сякаш Христос всяка година умира и възкръсва отново и отново?! Не е ли възкръснал Той един път завинаги и не трябва ли точно Той, възкръсналият Христос да живее всеки миг, всеки ден в сърцата ни и да изявява Своя живот чрез нас?
Не трябва ли нашата жива вяра да бъде златната нишка, блестяща дори в изпълнението на най-ежедневните ни задължения? Не трябва ли великата истина за възкресението да озарява и най-малките ни дела? Чрез благодатта на Бога на нас ни е дадено необходимото, за да изявим на света, че ние живеем за изпълнението на по- велик план, от този, за който той живее. Да изявим на дело превъзходството на Този, в Когото вярваме! Достойнството на човека се определя на Небесата съобразно със способността на сърцето му да познава Бога. Това познание е източник, от който произлиза силата му. Бог е създал човека така, че всяка негова способност да може да отразява Божественият разум и Той през цялото време се стреми да приведе човешкия разум в съгласие с Божествения разум. Взирайки се в Христос, ние получаваме по- ярко, по-ясно и определено разбиране за Бога и съзерцанието на Него ни променя. Когато възрастяваме в Негово подобие, ние развиваме способността си да познаваме Бога. Взаимоотношенията ни с Небесният свят стават все по-добри и по-дълбоки, а мъдростта, която Бог ни дава се увеличава.

Човешките пътища са безкрайно много и всички те са в духовна тъмнина. Христос е казал:“АЗ съм пътят, истината и животът.“ Духовно невежите души не различават истинската Божия светлина от изкуствените огньове на света, представящи се за нея. Само Христос е Пътят, който води към Небето при Отца. Той е самата Истина, Той е самият Живот! Но когато очите са затворени и ушите са глухи, те не виждат непрогледната нощ, която ги обкръжава и не чуват викът на Истината-„АЗ съм Светлината на света.“ Не е удивително, че църквите днес са пълни с мъртви хора, хора, които не са дори новородени, и че в тях не се проповядва здравото учение, а се „пеят приспивни песни“ на душите на хората. Евангелието е единственото мерило, според което човек може да провери дали е наистина християнин, истински вярващ в Христос.

Исус Христос не е в гроба, той е празен, Господ е възкръснал! Тази радостна вест ние трябва да изявяваме всеки ден, а не само веднъж в годината на Пасха.
Христос е жив, затова ние можем да идем при Бога чрез Него по всяко време, с всякаква нужда. В света има многобройно множество хора, търсещи Бога и спасението на душите си, но уви, колко много от тях, в резултат на търсенето си са се намерили пред „празната гробница“. „Защо търсите живият между мъртвите?-казали ангелите. Христос не присъства в ритуалите, обредите, символите и красивите храмове, живият Христос няма да Го намерите там. Бог търси истински поклонници, които Му се покланят в дух и истина. Със смъртта и възкресението Си, Христос откри свободен вход към Божия престол, изпразвайки веднъж завинаги обрядното поклонение!

Приятелю, не търси възкръсналият Христос в „гроба“ на твоето неновородено сърце! Там няма да Го намериш! Не Го търси и в „гроба“ на външните обреди и човешки предания, там също Го няма! Той е възкръснал! Обърни се към живия и възкръснал Христос с цялото си сърце и тогава ще Го намериш и ще имаш радост и мир в душата си. Истинскотото християнство не е религия, а обновен живот с Христос в Святия Дух. Само тогава ние можем да сме сигурни, че след като приключи земният ни живот, ще живеем с Господа във вечността.

Днес дяволът иска да открадне тази истина от сърцата на хората. Иска те да не знаят, че Христос е възкръснал за всеки, който повярва, за да живее заедно с Него във вечността още тук и сега, а после на Небето. Христос е умрял, за да покрие всяко наше беззаконие и е възкръснал, за да бъдем с Него във вечността, когато се върне, за да ни вземе в Своята Небесна обител. Нека тази светла надежда съпровожда всеки вярващ през целия му живот! И каквото и да се случва, каквито и трудности и изпитания да дойдат на жизнения ни път, помнете едно - възкръсналият Христос е с вас, Той е умрял заради вас и е възкръснал заради вас! Скоро Той ще сложи край на всичко тук, ставащо на Земята и ще настъпи Неговото царство. Той ще бъде Цар, а ние ще сме щастливи да го съзерцаваме.
Живеете ли всеки ден с възкръсналият Христос? Изявявате ли всеки ден Неговият възкресенски живот чрез своя?

Готови ли сте за срещата си с Христос? Разпознавате ли белезите за Неговото идване и чакате ли Го? Имате ли масло в светилниците си? Нямаме никакво оправдание за неведение относно белезите за Христовото идване за нас. Отваряйки Библията, ние можем да прочетем за кратко време всички места, които ни ги описват. Възкръсналият Христос скоро ще дойде за всеки, който с дух и истина Му се кланя, за всеки, който Го очаква и копнее за Небесния си дом, защото тук, на Земята не е неговия истински дом и не е неговото гражданство.


Бъдете благословени да бъдете заедно с Него във вечността!

Превод: Светлина за теб


 

Прикачени файлове

  • ПАСХА - ОТКРАДНАТАТА ИСТИНА.pdf
    351.8 КБ · Преглеждания: 195
Горна част Долу