Какво е новото

ХРИСТОС Е НАДЕЖДНА ОСНОВА ЗА ТЕЗИ, КОИТО ВЯРВАТ В НЕГО

632

“Затова ви казвам, че Божието царство ще се отнеме от вас и ще се даде на народ, който принася плодовете му. И който падне върху този камък, ще се смаже, а върху когото падне, ще го пръсне.“ (Матей 21:43,44)

Да паднеш върху Камъка и да се смажеш, означава да спреш да се смяташ за праведник и да дойдеш при Христос със смирението на дете, каейки се за греховете си и вярвайки в Неговата прощаваща любов. Така с вяра и покорство, ние строим на Христос като на основа. На този жив Камък могат да строят и юдеите, и езичниците. Това е единствената основа, на която можем да градим уверено. Тя е толкова широка, че има достатъчно място за всички и толкова силна, че ще издържи тежестта и бремето на целия свят. Имайки връзка с Христос - с живия Камък, всеки, който гради на тази основа, сам става жив камък.

Много хора със свои усилия дялкат, полират и украсяват себе си, но не могат да станат живи камъни, защото нямат връзка с Христос.
Без тази връзка никой не може да бъде спасен. Ако Христос не живее в нас, ние не можем да устоим на бурите и изкушенията. Нашата безопасност във вечността зависи от това дали градим на правилната основа. Мнозина днес градят на основи, които не са били тествани. Когато завали дъжд, развихри се буря и дойде наводнение, къщата им ще падне, защото не се основава на вечната Канара, основният крайъгълен камък - Исус Христос.

“...А върху когото падне, ще го пръсне.“ Хората, които отхвърлиха Христос в древността, скоро видяха, че градът им е разрушен, а народа им разпръснат. Славата се отне от тях и разпръсна като прах на вятъра. Кое погуби юдеите? - Същият Камък, който можеше да бъде тяхната надеждна основа, ако те бяха градили върху Него. Те презряха Божията доброта, отхвърлиха правдността и пренебрегнаха милостта. Хората сами се разбунтуваха срущу Бога и това, което можеше да им послужи за спасение, се превърна в тяхна погибел. Всичко, което Бог им предназначи за живот, им послужи за смърт. Юдеите разпънаха Христос и това стана причина за разрушението на Ерусалим. Кръвта, пролята на Голгота, ги погуби както за този живот, така и за бъдещия (вечен) живот. Така ще бъде и в последните дни, когато Божият съд ще се излее и ще постигне онези, които отхвърлят Неговата благодат.

Христос, „камъкът им на съблазън“, ще бъде за тях планина на отмъщение. Славата на Неговото лице, даряваща живот на праведните, за грешниците ще бъде „огън пояждащ“. Те ще бъдат унищожени, защото са отхвърлили любовта Му и пренебрегнали благодатта Му (градили са на грешна основа).

„Защото никой не може да положи друга основа, освен положената, която е Исус Христос.“ (1Коринтяни 3:11)

Всички, които вярват в Христос и Го следват,няма да се посрамят. За тях Той е твърда и непоклатима основа, на която те стоят и домът им няма да рухне, когато дойде буря.

Те виждат своето бъдеще и своят истински дом не тук, а в Небесното царство с Христос. Те са живите камъни, които са съградени в духовен дом и са святото свещенство, принасящо духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исуса Христа. (1Петър 2:5) Те са людете, които Бог е придобил, за да възвестяват превъзходствата на Този, Който ги е призовал от тъмнината в Своята чудесна светлина. (1Петър 2:9) Те са „съграждани на светиите и членове на Божието семейство, понеже са съградени върху основата на апостолите и пророците, като крайъгълен камък е Сам Христос, в Когото цялото здание, сглобявано расте за свят храм на Господа, в Когото се вграждат заедно в Духа за Божие обиталище.“ (Ефесяни 2:19,22)

„Ето, полагам в Сион крайъгълен Камък, отбран, скъпоценен, и който вярва в Него, не ще се посрами.“ (1Петър 2:6)

За всички, които вярват в Христос, Той е надеждна основа и за тях именно е скъпоценността Му!Превод: Светлина за теб
 

Прикачени файлове

  • ХРИСТОС Е НАДЕЖДНА ОСНОВА ЗА ТЕЗИ,.pdf
    402.6 КБ · Преглеждания: 112

Similar threads

Горна част