Какво е новото
ЖИВО ОТКРОВЕНИЕ Книга с отговори Част 5

. ЖИВО ОТКРОВЕНИЕ: Книга с отговори Част 5

Телеграм

Светлина за теб

*
Администратор
Потребител
photo_2022-12-08_17-56-13.jpg


Търсещите хора попитаха: Трябва ли да искаме духовните дарби и да молим Бог, нашия Небесен Баща, за тях? И отговори им се: Да, желайте искрено духовните дарби, желайте ги с цялото си сърце и ще получите най-добрите дарове за вас от Господа, ще познаете Неговия път за живота ви в цялата му пълнота. Не отхвърляйте Божиите дарове. Те са проявлението на Бог в нас, за нас и чрез нас, за усъвършенстването на Неговите светии и като свидетелство на света. Не отхвърляйте Божието: Неговото Слово, Неговите дарове, Неговите чудеса и Неговите служители. Който отхвърля Божието проявление, той отхвърля сам себе си. Който го приема, почита го и сам ще бъде почетен. Не вървете срещу Бога, не отхвърляйте това, което е от Него. Защото всеки, който върви срещу Бога, е Негов противник. Такива хора няма да наследят Царството Божие. Очаква ги погибел и вечен мрак.

Вярвайте в Бога, желайте Божието, молете се за Божието - и според вашата вяра ще ви бъде. Божията сила работи в онези и чрез онези, които очакват с вяра и приемат с благодарност тази сила. Бог разкрива Себе Си и Своята сила, когато и където пожелае. Няма бариери пред тази сила. Но най-вече Бог разкрива Себе Си и Своята сила там, където са отворени за Божието действие. Бог почита святостта, вярата и стремежа. Той ги благославя и им отговаря. Затова стремете се към Божието, вярвайте с цялото си сърце, живейте свято и не давайте място на дявола - и Божията сила и Неговите дарове ще бъдат с вас, във вас и чрез вас.

Градете вашия път, вашето служение и вашето благовестие не върху човешката мъдрост, а върху мъдростта отгоре, Божията мъдрост, проявлението на Неговата сила и чудеса, и вашият път със сигурност ще бъде успешен. Защото където е силата на Бог, Неговите дарове и чудеса, там е и самият Бог. И този, който искрено се стреми да познае Бога, не трябва да отхвърля това, което е от Него. Бъдете отворени за Божието действие, копнейте за Божието, бъдете ревностни да получите това, което е от Него - и ще ви бъде дадено според вашата вяра.

Не смятайте Божието благословение, сила, власт и дарби за нещо дребно и недостойно за внимание. Спомнете си за Яков и Исав. Яков желаеше благословението повече от всичко на света, а Исав го пренебрегна. Затова, Бог възлюби Яков, а Исав възневидя. И Яков стана Израил. И цял народ произлезе от него, защото той беше благословен. Така и вие желайте това, което нашият Небесен Отец предлага на всичките Си деца, бъдете отворени за Неговото Слово, сила, даровете и чудесата Му – и ще бъдете благословени. Бог, нашият Отец, желае да ни дари със Своите милости и дарове, за да можем да бъдем подготвени за всяко добро дело. И в това е Неговата любов и грижа. Не отхвърляйте Божието. Не отхвърляйте Божията любов и милост, този който ги отхвърля, оставя място за сатанинското, бесовското. Защото това, което не е изпълнено с Божието, не остава празно. То ще бъде изпълнено, но не с Божието. Така че приемете Божието и не давайте място на дявола.

Божиите дарове са ви дадени и се проявяват чрез вас, за да служите на другите. Това е Светлината, която прорязва мрака на този свят. Следователно, да искате духовните дарби не е егоизъм, ако не искате за себе си, а за да служите на другите. Само внимавайте сърцето ви да не се възгордее. Запомнете: това не са вашите дарове и не е вашата сила, а Божията. Затова мислете скромно за себе си и бъдете смирени и прости в мислите, думите и делата си. Силата, властта и духовните дарби са Божии, не са ваши. Затова цялата слава за всичко, без остатък, е само на Бога, а не на вас. Скромността и простотата са качествата на всеки истински служител на Бога. А където има гордост, свадливост, гняв, превъзнасяне – то не е от Бога. Пазете се от това. Истинският служител служи на другите и не търси на него да му служат. Истинският служител раздава на другите и не търси къде, как и от кого да вземе. Да, този който сее добро, заслужава своята награда. И той ще пожъне, ако не отслабне във вярата. Но първо трябва да се посее, а след това да се пожъне. Сейте изобилно, с пълна мяра, сейте с любов. И не търсете слава от хората. И ако някой ви величае, не го приемайте. Нека цялата слава е на Бога. И Бог ще благослови плода на вашите ръце, ако делата се извършват за Негова слава. Бъдете смирени, мирни и отдавайте славата на Бога във всичко, и Бог на мира ще бъде с вас, амин. Нека вашите мотиви и желания бъдат чисти и скромни, и Бог ще ги благослови. Но се радвайте и на това, което служи за Божията слава, дори ако идва от погрешни мотиви. Грешните мотиви и желания, чрез Божията милост могат да бъдат коригирани, но Божията слава ще остане и ще пребъдва завинаги. Но все пак е по-добре за вас и за всички около вас, ако веднага следвате правия път, а не се лутате като слепци и невежи. Изберете веднага правилните мотиви и желания - и веднага ще изберете праведния и верен Път.

Но и грешния път може да се коригира и изправи, ако се отречем от себе си и собствените си желания и амбиции, и започнем да търсим единствено Божиите неща и Божията слава. И Божията любов да бъде във всичко. Който обича много, в него Бог се проявява повече, защото Бог е Любов. Любовта е пълното съвършенство. Бъдете съвършени в любовта, точно както вашият Небесен Отец е съвършен в любовта. Всичко, което правите с любов, се изпълва с Божията любов. И където е Божията любов, там е и самият Бог. Следователно най-добрият, най-чистият и най-съвършеният мотив за всяко дело е любовта. Любовта е най-истинският и чист мотив. Където има любов, има чистота и святост. И където е любовта, там е и Бог, защото Самият Той е любов. А където няма любов, там Го няма и Бог. И където Го няма Бог, няма и истина и светлина. Затова желайте искрено духовните дарби, но желайте в любов и ще ви се даде според вашата вяра. И Сам Бог ще ви изпълни със Своята сила, за да нямате недостатък в който и да е дар.

На Него, Единия Премъдър Вечен Бог е славата за всичко и във всичко, во веки веков, амин.

Превод: Светлина за теб
 
Горна част