Какво е новото
ЖИВО ОТКРОВЕНИЕ: Книга с отговори Част 7

. ЖИВО ОТКРОВЕНИЕ: Книга с отговори Част 7

Телеграм

Светлина за теб

*
Администратор
Потребител
TYTTT.jpg


Бъдете напълно отдадени на Бога и всичко, което е от Него: Неговото Слово, Неговата воля, Неговото служение. Търсете хора, посветени на Бога, общувайте с тях, служете на Господ заедно и бъдете предани един на друг в любов и истина дори до смърт. Предаността е по-висока от ума, тя е по-висока от красноречието и другите таланти. Затова Бог преди всичко избира не най-великите, най-мъдрите, не най-красноречивите, а тези, чиито сърца са изцяло предани на Него. Предайте сърцето си на Господа, предайте го изцяло, без остатък, и в замяна ще получите ново сърце, сърце, изпълнено с любов, вяра и надежда. Отстранете празното от сърцето: празни мечти, празни мисли и празни желания. Изпълнете сърцето си с Бог, изпълнете сърцето си с Божиите неща. Бъдете предани на Бог и всичко, което е от Него. Бъдете предани дори до смърт и ще получите венеца на Живота. Времето на изпитание е най-доброто време да покажете своята вяра и преданост. И Господ е верен на онези, които са Му напълно верни и предани. Не се съмнявайте в Бога. Той е Верен. И Той е с вас през всичките дни на живота ви.

И търсещите хора попитаха: "Всяко слово за Бога от Бога ли е?"
И отговори им се: Новото Слово от Бога (Неговото живо откровение) НИКОГА НЕ ПРОТИВОРЕЧИ на даденото преди това Божие Слово, а го разкрива и допълва. Така е било, така е и така ще бъде. И то се дава не за власт и не за корист, а за назидание, насърчение, утвърждаване в истината, наставление в чист живот за славата Господня. Ако то не е такова, значи не е от Бога, а е човешко, плътско, сатанинско. Така ще знаете истинския източник на всяка изречена дума, източника на всичко. Защото Божият източник НИКОГА няма да бъде мътен, но ВИНАГИ ще бъде чист и свят. И той носи светлина, истина, радост и правда в Святия Дух. Но където има различен дух и нечисти мотиви, и където има различно благовестие, то не е от Бога. Отстранявайте се от тези, които не носят Божието, тези лъжеслужители, лукави деятели или хора с увреден ум, които сами стъпват в пропаста и повличат и други със себе си. Не просто се отстранявяйте от такива хора, но дори не ги приемайте и не общувайте с тях и ако е необходимо, тогава ги изгонете заради всички истински Божии деца.

И попитаха търсещите хора друго:"Защо понякога няма напредък в делата, защо някои врати са затворени?" И отговори им се: „Докато във вас живее грехът, онзи грях, за който знаете, но от който не искате да се отървете, защото ви е на сърце или не му се съпротивлявате с всички сили, тогава по-нататъшният ви път е затворен, пътят, който води към Божиите висини и Божиите победи. Но вие, Божиите хора, тези, които сте напълно отдадени на Бога, устоявайте на дявола, отвърнете се от всеки грях, не го оправдавайте и не живейте в него. И който удържа с Божията помощ победата в малките неща - той е готов за по-силни битки и за нови победи. И на такива се дава повече. Защото който е верен в малкото, него Отец ще постави над многото. И затворените преди това врати ще се отворят, защото сам Господ ще ги отвори и ще ви предаде ключовете. И това, което Господ ще отвори, нищо и никой няма да затвори. Освен някой грях или противопоставяне на Истината, които ще възникнат във вас. Но където святостта и правдата са изразени чрез вяра във вашите дела, там е и Господ. И където е Господ, там е победата. Защото с Господ всичко е възможно. Ако няма пречка от ваша страна.

Да, има и опозиция на Сатана. Защото желанието му е да разруши и унищожи всичко. Но ако вие сте с Бога и Бог е във вас и чрез вас, когато Му отдадете телата си като свята и благоугодна жертва, тогава кой и какво може да устои на Бога?
Защото, ако Бог е с вас, кой може да бъде против вас? Този, Който е във вас, е по-силен от този, който е в света. Вашата искрена вяра, отразена във вашите дела и в искрената ви любов, в един свят богоугоден живот и послушание към Истината, това е вашата победа. Защото всеки, който живее в любов и праведност и се придържа към Истината с цялото си сърце и ум, той отразява светлината на Христос. И там, където светлината Христова ярко осветява всичко наоколо, там няма мрак. Защото светлината пропъжда всяка тъмнина. И тази светлина е във вас, ако отразявате Христовата светлина като чисто огледало. Нека да е така навсякъде, винаги и във всичко. Защото Божията воля е ние да осветим тъмния свят със светлината на Христос. И колкото повече светлина имате и колкото повече отразявате светлината на Христос, толкова повече тази светлина е наоколо и тъмнината отстъпва. Това е истинската победа. Преди зората мрака става все по-голям. Но тогава Светлината ще блесне. Отначало слабо, после все повече и по-силно. И накрая, Слънцето на Правдата, което очакваме скоро, ще изгрее в пълна светлина и ще засияе. Защото все още е тъмнина, но Зората вече идва. И скоро всичко предопределено ще се сбъдне. Амин.Превод: Светлина за теб
 
Горна част