Какво е новото
ЖИВО ОТКРОВЕНИЕ: Книга с отговори

. ЖИВО ОТКРОВЕНИЕ: Книга с отговори

Телеграм
5.00 звезди
2 Рейтинг

Светлина за теб

*
Администратор
Потребител
photo_2022-12-18_10-42-23.jpg


Приятели! Предлагам на вашето внимание древни християнски текстове, първоначално почитани, но по-късно (през 4 век) не включени в канона, въпреки че в църквите от първите векове те са били четени.

Ето, последните дни идват, казва Господ, защото времената са към своя край. И Аз идвам скоро, няма да се бавя, но преди изгрева на Слънцето ще има най-голям мрак. Но вие няма да блуждаете в тъмнина, защото няма да ви оставя без Светлина. Моите Слуги ще носят Моята Светлина по цялата Земя.
Ще избера за служение не най-великите и не най-мъдрите, а тези, които са покорни на волята Ми и отворени за Моите откровения. Ето, очите Ми непрестанно разглеждат цялата Земя, търсейки тези, които са напълно посветени на Мен.

И онези, чиито Сърца са изцяло отдадени на Господ Бог, и чийто Дух не е сломен, и чиито очи са чисти, Аз ще избера да Ми служат – да носят Моето Живо Слово и да пасат Църквата на последните дни. И те ще носят Словото Ми и Аз ще им дам безстрашно сърце и чист ум, защото самият Аз ще бъда с тях и ще ги укрепя с Духа Си.
Наистина ви казвам хора: Това поколение няма да премине, докато всичко това не се случи, и всичките Ми думи ще бъдат напълно изпълнени.

Който Ми е верен, ще го издигна в последните дни. И който е отворен за Моето Слово, той ще свети с пълна Светлина. Който следва Моя Път, Аз ще го подкрепям и ръководя. И който не отхвърли този Път, той ще царува с Мен. Който отхвърля Словото Ми, Мен отхвърля. Който Ме обича, нека обича и Моето Слово. Аз ще дам победа и сила на Моите избрани, защото самият Аз ще бъда в изпратените от Мен. Който приема Мен, ще приеме онези, които ще бъдат изпратени от Мен. Този, който ги отхвърля, не отхвърля тях, а отхвърля Този, Който ги е изпратил. Но Аз съм ги начертал на дланите Си, те винаги са пред Мен.

Градете, градете Моя дом, казва Господ. Градете в любов, градете в светлина, градете в истина. Да, и всичко, което правите, градете в Любовта, в Светлината и в Истината. Защото Бог е Любов, Бог е Светлина и Бог е Истина. А където няма Любов, Светлина и Истина, там го няма и Бог. Градете Моя Дом, казва Господ, и пазете Моите хора като добри пастири. Ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Аз, Аз самият съм сред вас.
Ето, сега са последните дни, казва Господ. И всичко, което е предопределено, ще се сбъдне! И всичко, което пророците са записали от древни времена - всичко ще се сбъдне. Скоро.


Защото Бог не е човек, за да лъже. Бог каза - което означава, че така ще бъде. Няма да се забави и непременно ще се случи.
Ето, сега са последните дни. И разумните виждат това и го знаят. И Божиите деца отиват в Ковчега на спасението, където ще бъдат в безопасност от огнения океан на Божия съд.
Провъзгласявайте Словото Ми по цялата Земя, защото времето на Съда е близо.
Провъзгласявайте Истината ден и нощ. Провъзгласявайте Съда и Спасението. Провъзгласявайте Живото Слово на вашия Бог за тези последни дни. То е живото откровение за тези дни. И живото откровение не отхвърля написаното по-рано Слово, а го допълва, изпълнява и завършва. Божиите деца го виждат и знаят. Слепците го отхвърлят.

Искайте от Бог мъдрост свише, духовно зрение и видение за истината. И ако поискате от Небесния Отец в простота и смирение това, тогава то ще ви бъде дадено и всичко ще ви бъде разкрито от Бога. Защото Аз не правя нищо в този свят, без да уведомя Моите слуги, пророците.
Аз самият ви водя през гръмотевичните бури. Сега са последните времена, казва Господ. И Моите присъди скоро ще се изпълнят и няма да се забавят! Но вие сте в безопасност, защото Аз съм с вас и няма да оставя Моите. Вие сте в ръцете Ми и в сърцето Ми, казва Господ. И когато бъде трудно, Аз самият ще ви нося на ръцете Си. И Словото Господне непременно ще се сбъдне.

Сега е последното време за злото, лъжата и мрака, но за Доброто, Светлината и Истината иде Ново Начало. Ето, казва Господ, правя всичко ново. Старото ще изгори в огън, а Новото ще израсне върху тази пепел и ще даде велик плод. Ето, Аз съм Господ, вашият Бог и вие сте в ръцете Ми, и Аз няма да ви оставя. Моето Слово е Истина във всичките времена. И който се доверява на Мен, ще бъде в безопасност, няма да го оставя.
Защото Моето Слово е Живо! И Словото Господне укрепва Душата и дава Живот на всеки, който го вкусва. Словото Господне е лекарство и изцеление. То лекува душите и възстановява живота. Словото на Господ е източник на живот, то е истинска храна. Който се храни с Божиите думи – храни се с манна от Небето. И всеки, който е изпълнен с Божието Слово, е изпълнен с Живот, Светлина и Истина. А те винаги побеждават! Амин.


Търсещите хора попитаха:Как да се борим със своя егоизъм? И отговори им се: Давайте. Сейте. Попълвайте нуждите на други хора. Борете се с егоизма си чрез безвъзмездно даване, даване с любов. И ако в любов давате най-доброто и най-ценното, което имате, тогава много по-добро и още по-ценно в любовта ще получите. А без любов нищо не е възможно. Защото дарът с любов е ценен дар, семе, което дава изобилен плод. А дар без любов е само раздаване. Това е мъртво семе. Няма да расте. Запомнете! Велика сила е скрита в безкористното даване. Така душите ви се пречистват и укрепват. Бог почита малкото, сътворено с Любов, а не голямото, сътворено в омраза. Бог гледа. Бог вижда. Бог помага. И той не забравя за вас.

И хората питаха още: Колко време да се борим с егоизма, страстите, негативните си мисли? И отговори им се:Целият ни земен живот е борба със страстите.
Бог обновява душата на човека, но плътта остава същата. Обновената Душа, възродена от смъртта към живота, търси Живота, това, което е от Бога. Но плътта е слаба и немощна и ни зове да вършим нейните дела. Бог обновява нашия дух, но ние самите сме отговорни за неговия растеж и развитие. И всичко ще победим, уповавайки се на Бога и с Неговата помощ, ако не отслабнем и не отпуснем ръце, а продължим борбата със страстите и продължим развитието на нашия дух. Възрастявайте духа си чрез молитва, пребиваване в Словото, общуване с духовни братя и сестри, чрез добро даване - и ще станете по-силни и по-чисти, ще възрастете, уподобявайки се на Христа. И колкото по-силни и по-чисти ставате, колкото по-силен е вашият дух, толкова по-мощно, изобилно и благодатно Бог ще действа във вас и чрез вас, изливайки Своята Истина, Любов и Светлина върху хората около вас. И колкото по-силен е духът на човека, толкова по-силно Святият Дух ще ръководи неговия живот, неговият дух, в който вече живее самият Той. Да, вече Святият Дух ще управлява във вашия живот, Духът, а не плътта.


И хората попитаха: Как да намерим баланс между духовното развитие и земните дела, за да не пропуснем първото и да не забравим второто? И им се отговори:Гледайте земното през духовното. Да, гледайте всичките си дела през призмата на Вечността. Намерете баланса между това, което е духовно и вечно, и това, което е земно и преходно. Намерете хармонията във всички области на живота си. Всички сфери на живота ни са важни, всичко е ценно. Но Вечното е по-ценно от преходното. Подредете правилно приоритетите. Не забравяйте, че Вечното е първостепенно, а преходното също понякога е важно, но по-малко. Не занемарявайте и земните дела. Земята е подножието на Небето. Вашето небесно се изявява в земното. Вършете добри дела. Правете всичко с любов, като за Господа – и то ще бъде благословено от Господа. А добрите дела, посяти в добра почва, поливани с молитва и защитавани от грабителя-дявола, непременно ще дадат добри плодове. Амин.
И още нещо ще ви се каже: Не се страхувайте да се промените, не се страхувайте да изоставите обичайното, не се страхувайте да отидете отвъд обикновеното.
Ето, Бог твори всичко ново. Не се бойте и вие ново да творите, ако то е за Божията слава и помага за вашето духовно развитие, за съединение с Твореца. Вие сте деца на Бог, Царят на Вселената. Живейте достойно за това призвание, за което сте и призвани. Амин.


И търсещите хора попитаха: "Ето, мнозина се уморяват по своя път. Как да преодолеем слабостта?" И им се отговори: Носете истина и светлина. Носете Божията Правда и Святост. Винаги. През всичките дни на живота си. Не се отказвайте от това, което сте започнали. Не се отклонявайте от Пътя. Не забавяйте стъпките си. Понякога ще е трудно. Понякога ще е много трудно. Но не трябва да се отказвате от започнатото! Вече знаете много. И това е добре. Но Знанието не е толкова важно, колкото постоянството по Пътя към Вечността. Постоянство в живота според Божиите закони. Постоянство в молитвата и в добрите дела. Постоянството е ключът към успеха във всички дела. Пребъдвайте в Словото. Това е храната от Небето, подкрепяща душите ви. Хранете се с Божието Слово. Това е източник на вашата сила от Небето. Не се отклонявайте от истинския Път. Светът предлага много пътища, но вие вървете по Божия Път.


В света има много пътища, леки или трудни. Приятни или по-малко приятни. Но вие вървете по Пътя на Истината. По Божия Път ще има трудности и беди. Врагът не спи. Но това е Божият Път, което означава, че този Път е най-добрият. Само на Божия Път са проявленията на Божията сила и чудеса. На този Път е самият Бог. И този Път ви води към Небето. Не забавяйте стъпките си. Бъдете постоянни в своето шевствие по Пътя на Истината. Трудно ли ви е? Подкрепяйте се взаимно. Уморени ли сте? Подкрепяйте се от Словото. Помагайте си взаимно. Молете се един за друг. Бъдете опора един за друг. Заедно сте по-силни, заедно сте по-яки, заедно ще преодолеете всичко и ще преминете през всичко. Ключът към успеха, ключът към придобиването на Божията сила е постоянството. Постоянство в молитва, в дела. И във взаимна подкрепа.
Бъдете благословени. Господ е с вас. Не се обезсърчавайте, а се радвайте. Вие можете. Да, ще има трудности и препятствия. Понякога и униние, и разочарование. Но не се отказвайте. Тогава ще преодолеете всичко и ще можете да направите всичко. С Бог всичко е възможно. Амин.


И търсещите хора попитаха: "Защо не винаги ни се дава това, което искаме от Бога?" И им се отговори:Понеже искате не за добро, а за зло, подхранвайки суетата и тленното, искате собственото си унищожение. Бог е изобилен и Неговата ръка не е оскъдняла. И Той е изобилен във вашите нужди, снабдявайки ги. Но не във вашите плътски желания, които ви отвеждат далеч от Него. Това не е добро и не е от Бога. А дори и да се молите за нещо добро, вие се молите със съмнение. Съмнението убива вярата, а без вяра е невъзможно да получите просеното. Искайте с вяра, без ни най-малко съмнение. И ако това, което искате е добро и за полза на душите и телата ви, и се молите с вярата, че ще го получите, тогава несъмнено ще го получите. Бог е Любов. Той е вашият Баща. И в Своята бащина любов Той няма да остави вас, Неговите деца, в нуждите и скърбите ви. Той се грижи за вас и ви пасе на зелени пасища.
Бог е Бащата на всяко добро. И всичко, което Той дава на децата Си, е за тяхно добро. Бог не измерва благата на онези, които Го обичат. И това, което не е добро за вашите души, тела, или животи, не е от Бога. Не искайте това и не го приемайте, ако някой ви го предлага.


Отхвърлете всички съмнения. Съмнението е враг на вярата. Имайте Божията вяра. И ако не получите веднага това, което искате, не спирайте да вярвате и да искате. Господ не се колебае да ви даде това, което искате, но изпитва вашата вяра, твърдост и постоянство. И на своя час ще получите това, което искате, ако сте постоянни, не оскъднеете във вярата и сте твърди и непоколебими в молитвите си. И молете се на Бога един за друг. Много може да постигне усърдната молитва на праведния, вършена с твърда вяра и с непоколебимо постоянство. Но молете се само за това, което е добро и полезно. Не се заблуждавайте: Бог няма да даде това, което не е добро и което не е полезно за вас. И ако получите нещо, което не е нито полезно, нито добро, то не е от Бога. Разберете това и се откажете от него. Не подхранвайте своите страсти и похотите на плътта си. Те ви отдалечават от Бога. Запомнете: Тези, които са близо до Бога, за Божието се молят. И те получават Божието, а не това, което е почитано в света. Тези, които все още са светски и плътски, мислят по светски и плътски начин, жадуват за светските неща и искат плътски неща. Но такива хора да не мислят, че ще получат нещо от Бога. Имайки подслон, храна и вода, бъдете доволни. И ако нямате това, молете Бога без гняв и съмнение. А което е отвъд това, което не служи за Божията слава, но подхранва вашата гордост, алчност и плътски похоти, то е от лукавия. Бягайте от греха.
Всичко, което не служи за Божията слава, няма да ви бъде дадено от Небесния Отец, защото вреди и на душите ви, и на телата ви, и на живота ви. Не обърквайте Божията слава с човешката слава. Не обърквайте славата с безчестието. Не се заблуждавайте. Бог не е за подигравка. Нека не мисли човек, който обърква необходимото с излишното, че ще получи нещо от Бога. Всичко, което е излишно, не е от Бога. Освен ако не служи изцяло за Божията цел и Неговата слава.

И ако нещо телесно служи за доброто на духовното, за слава Божия, тогава това не е излишък, а изобилие, дадено на Божията църква, така че да нямате нужда от нищо и всичките ви нужди да са задоволени. Не търсете слава от хората. Не търсете това, което е в света, но търсете Бога, търсете Неговата слава и само на Него служете с цялото си сърце и с целия си ум - и ще ви бъде дадено според вашата вяра, така че да нямате нужда от нищо във вашето служение и в живота си. Понякога Бог не ви дава това, за което се молите, а нещо по-добро, по-ценно, по-полезно за вас. Поверете грижите си на Небесния Отец – Той никога не изоставя децата Си. Запомнете: Бог знае най-добре кое е по-полезно за живота ви. Доверете Му се за това. И във всичко Му се доверявайте през всичките дни на живота си. Амин.Търсещите хора попитаха: Трябва ли да искаме духовните дарби и да молим Бог, нашия Небесен Баща, за тях? И отговори им се: Да, желайте искрено духовните дарби, желайте ги с цялото си сърце и ще получите най-добрите дарове за вас от Господа, ще познаете Неговия път за живота ви в цялата му пълнота. Не отхвърляйте Божиите дарове. Те са проявлението на Бог в нас, за нас и чрез нас, за усъвършенстването на Неговите светии и като свидетелство на света. Не отхвърляйте Божието: Неговото Слово, Неговите дарове, Неговите чудеса и Неговите служители. Който отхвърля Божието проявление, той отхвърля сам себе си. Който го приема, почита го и сам ще бъде почетен. Не вървете срещу Бога, не отхвърляйте това, което е от Него. Защото всеки, който върви срещу Бога, е Негов противник. Такива хора няма да наследят Царството Божие. Очаква ги погибел и вечен мрак.

Вярвайте в Бога, желайте Божието, молете се за Божието - и според вашата вяра ще ви бъде. Божията сила работи в онези и чрез онези, които очакват с вяра и приемат с благодарност тази сила. Бог разкрива Себе Си и Своята сила, когато и където пожелае. Няма бариери пред тази сила. Но най-вече Бог разкрива Себе Си и Своята сила там, където са отворени за Божието действие. Бог почита святостта, вярата и стремежа. Той ги благославя и им отговаря. Затова стремете се към Божието, вярвайте с цялото си сърце, живейте свято и не давайте място на дявола - и Божията сила и Неговите дарове ще бъдат с вас, във вас и чрез вас.

Градете вашия път, вашето служение и вашето благовестие не върху човешката мъдрост, а върху мъдростта отгоре, Божията мъдрост, проявлението на Неговата сила и чудеса, и вашият път със сигурност ще бъде успешен. Защото където е силата на Бог, Неговите дарове и чудеса, там е и самият Бог. И този, който искрено се стреми да познае Бога, не трябва да отхвърля това, което е от Него. Бъдете отворени за Божието действие, копнейте за Божието, бъдете ревностни да получите това, което е от Него - и ще ви бъде дадено според вашата вяра.

Не смятайте Божието благословение, сила, власт и дарби за нещо дребно и недостойно за внимание. Спомнете си за Яков и Исав. Яков желаеше благословението повече от всичко на света, а Исав го пренебрегна. Затова, Бог възлюби Яков, а Исав възневидя. И Яков стана Израил. И цял народ произлезе от него, защото той беше благословен. Така и вие желайте това, което нашият Небесен Отец предлага на всичките Си деца, бъдете отворени за Неговото Слово, сила, даровете и чудесата Му – и ще бъдете благословени. Бог, нашият Отец, желае да ни дари със Своите милости и дарове, за да можем да бъдем подготвени за всяко добро дело. И в това е Неговата любов и грижа. Не отхвърляйте Божието. Не отхвърляйте Божията любов и милост, този който ги отхвърля, оставя място за сатанинското, бесовското. Защото това, което не е изпълнено с Божието, не остава празно. То ще бъде изпълнено, но не с Божието. Така че приемете Божието и не давайте място на дявола.

Божиите дарове са ви дадени и се проявяват чрез вас, за да служите на другите. Това е Светлината, която прорязва мрака на този свят. Следователно, да искате духовните дарби не е егоизъм, ако не искате за себе си, а за да служите на другите. Само внимавайте сърцето ви да не се възгордее. Запомнете: това не са вашите дарове и не е вашата сила, а Божията. Затова мислете скромно за себе си и бъдете смирени и прости в мислите, думите и делата си. Силата, властта и духовните дарби са Божии, не са ваши. Затова цялата слава за всичко, без остатък, е само на Бога, а не на вас. Скромността и простотата са качествата на всеки истински служител на Бога. А където има гордост, свадливост, гняв, превъзнасяне – то не е от Бога. Пазете се от това. Истинският служител служи на другите и не търси на него да му служат. Истинският служител раздава на другите и не търси къде, как и от кого да вземе. Да, този който сее добро, заслужава своята награда. И той ще пожъне, ако не отслабне във вярата. Но първо трябва да се посее, а след това да се пожъне. Сейте изобилно, с пълна мяра, сейте с любов. И не търсете слава от хората. И ако някой ви величае, не го приемайте. Нека цялата слава е на Бога. И Бог ще благослови плода на вашите ръце, ако делата се извършват за Негова слава. Бъдете смирени, мирни и отдавайте славата на Бога във всичко, и Бог на мира ще бъде с вас, амин. Нека вашите мотиви и желания бъдат чисти и скромни, и Бог ще ги благослови. Но се радвайте и на това, което служи за Божията слава, дори ако идва от погрешни мотиви. Грешните мотиви и желания, чрез Божията милост могат да бъдат коригирани, но Божията слава ще остане и ще пребъдва завинаги. Но все пак е по-добре за вас и за всички около вас, ако веднага следвате правия път, а не се лутате като слепци и невежи. Изберете веднага правилните мотиви и желания - и веднага ще изберете праведния и верен Път.

Но и грешния път може да се коригира и изправи, ако се отречем от себе си и собствените си желания и амбиции, и започнем да търсим единствено Божиите неща и Божията слава. И Божията любов да бъде във всичко. Който обича много, в него Бог се проявява повече, защото Бог е Любов. Любовта е пълното съвършенство. Бъдете съвършени в любовта, точно както вашият Небесен Отец е съвършен в любовта. Всичко, което правите с любов, се изпълва с Божията любов. И където е Божията любов, там е и самият Бог. Следователно най-добрият, най-чистият и най-съвършеният мотив за всяко дело е любовта. Любовта е най-истинският и чист мотив. Където има любов, има чистота и святост. И където е любовта, там е и Бог, защото Самият Той е любов. А където няма любов, там Го няма и Бог. И където Го няма Бог, няма и истина и светлина. Затова желайте искрено духовните дарби, но желайте в любов и ще ви се даде според вашата вяра. И Сам Бог ще ви изпълни със Своята сила, за да нямате недостатък в който и да е дар.

На Него, Единия Премъдър Вечен Бог е славата за всичко и във всичко, во веки веков, амин.Когато се молите и искате нещо от Бога, вие няма да получите нещо, което не е от Него. Кой баща, ако му поискате хляб, ще ви даде отрова? Или ще позволи на друг да ви даде отрова? Така че нашият Небесен Отец няма да ни даде нещо, което не е добро. Защото всеки, който е с Бога, е защитен от Него. Няма защита от Бога само за тези, които не са с Бога, които ходят в тъмнина. Бог няма да ви даде това, което не е добро, ако сте с Него и Той е във вас. И Той ще ви защитава от злото. Доверете се на Бога. Просто се доверете на Неговото Слово, Неговия глас и Неговата воля. И не пускайте съмнението в сърцето си. Където има съмнение, има отворена врата за отпадане от вярата. Защото съмнението е приятел на неверието и враг на вярата. Човек може да се съмнява във всичко, което е от този свят, но не и в Бога и не в това, което е от Него. Светът лежи в лъжа, зло и мрак, а Бог е истина, добро и светлина. Пребъдвайте в Бога и ще пребъдвате в Истината и Светлината.

И тъмнината ще бяга от Светлината, въпреки че ще се опита да ви навреди. Но Бог е вашата защита, вашата помощ и подкрепа.
Пребъдвайте в Бога и в крайна сметка ще преодолеете всичко, въпреки че понякога ще бъде трудно. Но не се обезсърчавайте. Победата е с вас и във вас. Бог не избавя от изпитанията, но ни води през тях, давайки Своята сила и подкрепа. Вие ще преодолеете всичко, ако не отслабнете в надеждата си, във вярата, надеждата и любовта си. Вие не сте силни сами по себе си, но Бог, който живее във вас, Той е Силният. И именно в това е вашата сила.
Сега вие живеете в този свят. Всичко на този свят си има цена. Не се страхувайте да платите цената, за да получите нещо повече и нещо по-добро. Не се страхувайте да напуснете своя комфорт, положение, богатство и други подобни, за да получите от Бога дар, служение и живот. Не се страхувайте да отдадете човешкото, временното, за да получите Божието, вечното. И който остави много заради Бога, той ще получи още повече в Бога. Но той ще получи не човешкото, земното, а Божието, Небесното. Защото всичко земно ще изгори, но Небесното ще пребъде вечно. И Бог ще благослови вашия път, ако този път е Негов, според Неговата воля, заради Неговите деца. И именно по този път са проявите на Божията сила и чудеса. Защото там е Бог.

Не се страхувайте от грешки. Страхувайте се да не ги коригирате. Всички ние грешим много. Но праведният се покайва и Бог прощава греховете му. Свят не означава безгрешен. Само Бог е безгрешен. Свят е този, който не иска да остане в грях и се променя, отдавайки себе си на Бога. Силата на Бога променя душите, сърцата и човешките животи, изпълвайки ги със светлина и истина и водейки ги по пътя на Истината. Ободрете се и дръжте се за Бога, и Той няма да ви остави и ще ви подкрепи в похода ви по Неговия Път. Не се страхувайте, Бог е с вас и във вас, ако вие сте с Него и сте изпълнени с Него. С вас е силата на нашия Бог, Неговата власт и дарове. И тази благодат е доволна за вас през всичките дни на живота ви. Амин.Бъдете напълно отдадени на Бога и всичко, което е от Него: Неговото Слово, Неговата воля, Неговото служение. Търсете хора, посветени на Бога, общувайте с тях, служете на Господ заедно и бъдете предани един на друг в любов и истина дори до смърт. Предаността е по-висока от ума, тя е по-висока от красноречието и другите таланти. Затова Бог преди всичко избира не най-великите, най-мъдрите, не най-красноречивите, а тези, чиито сърца са изцяло предани на Него. Предайте сърцето си на Господа, предайте го изцяло, без остатък, и в замяна ще получите ново сърце, сърце, изпълнено с любов, вяра и надежда. Отстранете празното от сърцето: празни мечти, празни мисли и празни желания. Изпълнете сърцето си с Бог, изпълнете сърцето си с Божиите неща. Бъдете предани на Бог и всичко, което е от Него. Бъдете предани дори до смърт и ще получите венеца на Живота. Времето на изпитание е най-доброто време да покажете своята вяра и преданост. И Господ е верен на онези, които са Му напълно верни и предани. Не се съмнявайте в Бога. Той е Верен. И Той е с вас през всичките дни на живота ви.

И търсещите хора попитаха: "Всяко слово за Бога от Бога ли е?"
И отговори им се: Новото Слово от Бога (Неговото живо откровение) НИКОГА НЕ ПРОТИВОРЕЧИ на даденото преди това Божие Слово, а го разкрива и допълва. Така е било, така е и така ще бъде. И то се дава не за власт и не за корист, а за назидание, насърчение, утвърждаване в истината, наставление в чист живот за славата Господня. Ако то не е такова, значи не е от Бога, а е човешко, плътско, сатанинско. Така ще знаете истинския източник на всяка изречена дума, източника на всичко. Защото Божият източник НИКОГА няма да бъде мътен, но ВИНАГИ ще бъде чист и свят. И той носи светлина, истина, радост и правда в Святия Дух. Но където има различен дух и нечисти мотиви, и където има различно благовестие, то не е от Бога. Отстранявайте се от тези, които не носят Божието, тези лъжеслужители, лукави деятели или хора с увреден ум, които сами стъпват в пропаста и повличат и други със себе си. Не просто се отстранявяйте от такива хора, но дори не ги приемайте и не общувайте с тях и ако е необходимо, тогава ги изгонете заради всички истински Божии деца.


И попитаха търсещите хора друго:"Защо понякога няма напредък в делата, защо някои врати са затворени?" И отговори им се: „Докато във вас живее грехът, онзи грях, за който знаете, но от който не искате да се отървете, защото ви е на сърце или не му се съпротивлявате с всички сили, тогава по-нататъшният ви път е затворен, пътят, който води към Божиите висини и Божиите победи. Но вие, Божиите хора, тези, които сте напълно отдадени на Бога, устоявайте на дявола, отвърнете се от всеки грях, не го оправдавайте и не живейте в него. И който удържа с Божията помощ победата в малките неща - той е готов за по-силни битки и за нови победи. И на такива се дава повече. Защото който е верен в малкото, него Отец ще постави над многото. И затворените преди това врати ще се отворят, защото сам Господ ще ги отвори и ще ви предаде ключовете. И това, което Господ ще отвори, нищо и никой няма да затвори. Освен някой грях или противопоставяне на Истината, които ще възникнат във вас. Но където святостта и правдата са изразени чрез вяра във вашите дела, там е и Господ. И където е Господ, там е победата. Защото с Господ всичко е възможно. Ако няма пречка от ваша страна.

Да, има и опозиция на Сатана. Защото желанието му е да разруши и унищожи всичко. Но ако вие сте с Бога и Бог е във вас и чрез вас, когато Му отдадете телата си като свята и благоугодна жертва, тогава кой и какво може да устои на Бога?
Защото, ако Бог е с вас, кой може да бъде против вас? Този, Който е във вас, е по-силен от този, който е в света. Вашата искрена вяра, отразена във вашите дела и в искрената ви любов, в един свят богоугоден живот и послушание към Истината, това е вашата победа. Защото всеки, който живее в любов и праведност и се придържа към Истината с цялото си сърце и ум, той отразява светлината на Христос. И там, където светлината Христова ярко осветява всичко наоколо, там няма мрак. Защото светлината пропъжда всяка тъмнина. И тази светлина е във вас, ако отразявате Христовата светлина като чисто огледало. Нека да е така навсякъде, винаги и във всичко. Защото Божията воля е ние да осветим тъмния свят със светлината на Христос. И колкото повече светлина имате и колкото повече отразявате светлината на Христос, толкова повече тази светлина е наоколо и тъмнината отстъпва. Това е истинската победа. Преди зората мрака става все по-голям. Но тогава Светлината ще блесне. Отначало слабо, после все повече и по-силно. И накрая, Слънцето на Правдата, което очакваме скоро, ще изгрее в пълна светлина и ще засияе. Защото все още е тъмнина, но Зората вече идва. И скоро всичко предопределено ще се сбъдне. Амин.


Превод: Светлина за теб
 
Горна част