Какво е новото
ЖИВО ОТКРОВЕНИЕ: Книга с отговори Част 1

. ЖИВО ОТКРОВЕНИЕ: Книга с отговори Част 1

Телеграм

Светлина за теб

*
Администратор
Потребител
photo_2022-11-07_17-58-36.jpgПриятели! Предлагам на вашето внимание древни християнски текстове, първоначално почитани, но по-късно (през 4 век) не включени в канона, въпреки че в църквите от първите векове те са били четени.

Ето, последните дни идват, казва Господ, защото времената са към своя край. И Аз идвам скоро, няма да се бавя, но преди изгрева на Слънцето ще има най-голям мрак. Но вие няма да блуждаете в тъмнина, защото няма да ви оставя без Светлина. Моите Слуги ще носят Моята Светлина по цялата Земя.
Ще избера за служение не най-великите и не най-мъдрите, а тези, които са покорни на волята Ми и отворени за Моите откровения. Ето, очите Ми непрестанно разглеждат цялата Земя, търсейки тези, които са напълно посветени на Мен.

И онези, чиито Сърца са изцяло отдадени на Господ Бог, и чийто Дух не е сломен, и чиито очи са чисти, Аз ще избера да Ми служат – да носят Моето Живо Слово и да пасат Църквата на последните дни. И те ще носят Словото Ми и Аз ще им дам безстрашно сърце и чист ум, защото самият Аз ще бъда с тях и ще ги укрепя с Духа Си.
Наистина ви казвам хора: Това поколение няма да премине, докато всичко това не се случи, и всичките Ми думи ще бъдат напълно изпълнени.

Който Ми е верен, ще го издигна в последните дни. И който е отворен за Моето Слово, той ще свети с пълна Светлина. Който следва Моя Път, Аз ще го подкрепям и ръководя. И който не отхвърли този Път, той ще царува с Мен. Който отхвърля Словото Ми, Мен отхвърля. Който Ме обича, нека обича и Моето Слово. Аз ще дам победа и сила на Моите избрани, защото самият Аз ще бъда в изпратените от Мен. Който приема Мен, ще приеме онези, които ще бъдат изпратени от Мен. Този, който ги отхвърля, не отхвърля тях, а отхвърля Този, Който ги е изпратил. Но Аз съм ги начертал на дланите Си, те винаги са пред Мен.

Градете, градете Моя дом, казва Господ. Градете в любов, градете в светлина, градете в истина. Да, и всичко, което правите, градете в Любовта, в Светлината и в Истината. Защото Бог е Любов, Бог е Светлина и Бог е Истина. А където няма Любов, Светлина и Истина, там го няма и Бог. Градете Моя Дом, казва Господ, и пазете Моите хора като добри пастири. Ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Аз, Аз самият съм сред вас.
Ето, сега са последните дни, казва Господ. И всичко, което е предопределено, ще се сбъдне! И всичко, което пророците са записали от древни времена - всичко ще се сбъдне. Скоро.

Защото Бог не е човек, за да лъже. Бог каза - което означава, че така ще бъде. Няма да се забави и непременно ще се случи.
Ето, сега са последните дни. И разумните виждат това и го знаят. И Божиите деца отиват в Ковчега на спасението, където ще бъдат в безопасност от огнения океан на Божия съд.
Провъзгласявайте Словото Ми по цялата Земя, защото времето на Съда е близо.
Провъзгласявайте Истината ден и нощ. Провъзгласявайте Съда и Спасението. Провъзгласявайте Живото Слово на вашия Бог за тези последни дни. То е живото откровение за тези дни. И живото откровение не отхвърля написаното по-рано Слово, а го допълва, изпълнява и завършва. Божиите деца го виждат и знаят. Слепците го отхвърлят.

Искайте от Бог мъдрост свише, духовно зрение и видение за истината. И ако поискате от Небесния Отец в простота и смирение това, тогава то ще ви бъде дадено и всичко ще ви бъде разкрито от Бога. Защото Аз не правя нищо в този свят, без да уведомя Моите слуги, пророците.
Аз самият ви водя през гръмотевичните бури. Сега са последните времена, казва Господ. И Моите присъди скоро ще се изпълнят и няма да се забавят! Но вие сте в безопасност, защото Аз съм с вас и няма да оставя Моите. Вие сте в ръцете Ми и в сърцето Ми, казва Господ. И когато бъде трудно, Аз самият ще ви нося на ръцете Си. И Словото Господне непременно ще се сбъдне.

Сега е последното време за злото, лъжата и мрака, но за Доброто, Светлината и Истината иде Ново Начало. Ето, казва Господ, правя всичко ново. Старото ще изгори в огън, а Новото ще израсне върху тази пепел и ще даде велик плод. Ето, Аз съм Господ, вашият Бог и вие сте в ръцете Ми, и Аз няма да ви оставя. Моето Слово е Истина във всичките времена. И който се доверява на Мен, ще бъде в безопасност, няма да го оставя.
Защото Моето Слово е Живо! И Словото Господне укрепва Душата и дава Живот на всеки, който го вкусва. Словото Господне е лекарство и изцеление. То лекува душите и възстановява живота. Словото на Господ е източник на живот, то е истинска храна. Който се храни с Божиите думи – храни се с манна от Небето. И всеки, който е изпълнен с Божието Слово, е изпълнен с Живот, Светлина и Истина. А те винаги побеждават! Амин.

Превод: Светлина за теб
 
Последна редакция:
Горна част