Какво е новото
ЖИВО ОТКРОВЕНИЕ

. ЖИВО ОТКРОВЕНИЕ

Телеграм

Светлина за теб

*
Администратор
Потребител
photo_2023-03-17_17-21-32.jpg


Какви ще бъдат знаменията на последния век? - Хората ще гледат и няма да виждат, и ще слушат и няма да чуват. Защото те са затворили очите си и ушите им не чуват, а сърцата им са изтъкани от неверие. И Святият Дух, наставляващ на всяка правда и истина, ще се оттегли от тях, бидейки пренебрегнат. Нощ на неверие ще покрие Земята, ще се засели във всеки град и ще се загнезди във всяко сърце. Защото Сатана ще изведе духа на неверието от бездната и ще го издигне като цар над света, така че всеки дух и всяка жива плът да му се поклонят. И ще се сбъдне казаното от Енох, седмият от Адам: „И ето, някогашният унизен принц от незначителен род, този, който винаги е потъпкан, презиран от братята си, сега е цар, възвеличен от беззаконника, велик цар, на когото всички се поклониха.”
И той ще бъде възвишен и ще царува със сила, докато се разкрие самият беззаконник. И тогава сърцето ще пожелае истината, а душата ще отслабне от неверието и някой, въздишайки, ще каже: „Всичко не е както трябва да е“. Сърцето на този, който чува, ще пролее сълзи, но устата ще мълчи за имащите уши. И ще каже област на област, град на град и дом дом ще попита:“Не е ли минавала истината през вас? И те ще отговорят - не.“
Търговците на Вавилон ще се умножат по улиците и площадите, като скакалци ще посипят Земята, ще бъдат като обилен дъжд. И те ще викат със силен глас, прекъсвайки се един друг: „Имаме истината, имаме истината, купете я!“ И върху техните магазини и стоки е името на Човешкия Син и Неговия Отец. И безродния принц благоволява към тях. Щом нощта покрие небесния свод, принцът и тлъстите търговци пируват заедно, а през деня водят война, за да заблудят избраните.
И някой ще се измори и ще извика: „Правда, къде си, къде са твоите пророци, жаден съм и гладен, задушавам се?“ Чуващия ще чуе как въздиша Земята и ще каже:“Няма правада. Защото я изгониха, биха я и заплюваха, убиха нейните пророци в Ерусалим. Защото драконът се надигна да се бие с тях и ги унищожи.“
Тогава царство ще въстане срещу царство, народ срещу народ. Брат ще въстане срещу брат, и син ще се бие срещу баща. Голяма война ще покрие цялото лице на Земята и народите ще се разбунтуват, унищожавайки се един друг и няма да има мир. И тогава скитник ще попита скитника: „Ти обиколи цялата Земя, видя ли мир някъде?“ И ще му се отговори: „Нито в моя роден край, нито в далечни земи, нито на Земята, нито в морето, нито в планината не съм виждал мир никъде.“
И питащият ще въздъхне, подпрян на тоягата си, и ще каже: „Като пара, издигаща се от земята, мирът отиде от Земята на Небето.“ И някой видя, и чу това, и свидетелства пред Земята, но те не чуха, не повярваха и не приеха свидетелството му. Глад, мор и земетресения ще дойдат изневиделица на Земята.
Тогава южният цар ще тръгне на война срещу северния цар.
Истина ви казвам: „Поколението, което свидетелства за началото на тези знамения и убийството на пророците от нечестивите, няма да премине, докато за трети път народ не въстане против народ и езическото море се разбуни. И ще има война, такава война, която не е била отначало, и всеки трети ще бъде изтребен от човешката раса по цялото лице на Земята.
Глад, мор, земетресения ще навалят на Земята с такава сила, каквато не са били, откакто човешката раса съществува на нея.
Както е казал пророкът: „И където е имало градове, сега има пустини без вода. Там, където хората са живели, сега диви зверове се разхождат в гъсталаците, а змиите живеят в порутените жилища. Баща се разделя със син и майка с дъщеря, и те ще се скитат и ще се крият при онези, които мразят. И хората ще се страхуват един от друг и ще се избиват. Животните ще ловят хора, а хората един другиго. Те ще ядат зелената трева и ще се ядат един друг. Децата ще бъдат изядени от непознати, а слабите от силните. Защото хляб няма да се роди и дърветата няма да дадат добър плод, понеже червеят ще ги изяде преди хората. Плъховете ще бъдат лакомство за тях, а те живи ще бъдат лакомство за плъховете.
Телата на мнозина ще изгният като от проказа, а в храната на децата им ще има вонящи язви, жените ще раждат чудовища. Нощите ще са студени, а през деня жегата ще е непоносима. Чудовища ще ходят по Земята, носейки ужас. Страх и ужас ще изпълнят Земята. Някои ще умират от очакване на бъдещите бедствия. Зли насекоми и плъхове ще се размножават в големи количества, с много големи размери. Змии и аспиди ще изпълнят Земята и горко на хората от всички тях. И човек ще намери ужаса под възглавницата си. Гледайте и не се ужасявайте, вие знаете началото на тези страдания. Когато беззаконника трябва да се разкрие, тогава няма да има закон и хората ще забравят доброто и справедливостта.
Който има уши да слуша, нека слуша!

Истина ви казвам: в многото знания на нечестивите има много скръб за тях. Адам радост или скръб вкуси, изяждайки плода на знанието, или скръб и проклятие, което все още лежи върху вас? И днес, слушайки съблазнителят, света постига знанието, отхвърляйки любовта и вярата. И затова краят, който сполетя Адам, приближава към себе си и неговите потомци, очаквайки погибелта на рода, така че сам да се осъди според закона на справедливостта. Да се осъди за това, че не са се покорили на истината избирайки злия път, със собствените си ръце и плодовете на греха си да се накажат за беззаконието си.
Бог каза: „Всичко е възможно за този, който вярва, защото той изпълнява заповедите, които произлизат от Отца, и Бог е с него.“ Но Сатана казва: „Вие сте царе над всичко и всичко е възможно за вас.“ Бог каза: „За този, който вярва в Сина, всичко е възможно.“ Но Сатана каза на човека: „Има сила в знанието.“ И затова магьосниците на Египет се състезаваха с Моисей, правейки същото, което той прави, та да ги увлече на Адамовия път. Затова Сатана, противникът на Бог, се старае да ви покаже, че всичко е възможно за вас. Бог сътворил голямо чудо, когато пророк Илия се възнесъл на Небето в огнена колесница. С вяра и Енох ходел по небесната твърд, като се възнесел на Небето в миг на око. С вяра Филип също бил пренесен от етиопеца в Азот. И хората се чудели на Божията сила, ревнувайки за тяхната вяра. Но Сатана им каза:“Защо се чудите, вземете моето знание и ще направите същото и без Бога.“
И последното поколение ще види как железни птици ще летят по небето и ще бъдат подчинени на човека и хората ще летят на тях. И звездите ще летят по небето, и ще летят до други звезди, и хората в тях ще им заповядват. Когато видите това, тогава знайте, че е последното поколение.
Бог казва: „Който вярва в Сина и пази заповедите Му, има вечен живот.“ Но Сатана казва на човека:“Ти няма да умреш, защото споменът за теб е във вековете, в твоите роднини и потомци.“
И той ще издигне голямо множество идоли от камък, мед, злато и други. И ще накара хората да им се покланят и да им отдават почести, защото им казва:“Това е вашата памет, на вашите предци, този идол е вашето безсмъртие.“ Бог каза: „Око не е виждало и ухо не е чувало, на човешко сърце не е идвало това, което Бог е приготвил за онези, които Го обичат в Неговото царство.“ Но Сатана казва:“Обичайте това, което обича вашата плът и ще имате царство без Бога, и живеещи в него ще бъдете щастливи. Цялото имущество ще бъде общо и никой няма да има нужда от нищо, и всички хора ще станат братя - защо ви е Бог?“ Когато чуете това и видите делата въплътени на места, тогава знайте, че е последното поколение.
Пророк Илия свалил огън от небето и мнозина се чудели на Божията слава. Но Сатана казва:“И вие ще сваляте огън от небето, дим и гръмотевици, както Илия свали.“ Много чудесни изцеления са извършени от Бога по Неговата милост. Но Сатана казва:“Вие също ще правите чудеса на изцеление, без Бога. Ще заменяте сърца, ще вливате кръв във вас.“ Благодатта Божия слезе върху хората и хората прославяха Бога с радост. Но Сатана каза: „Вие ще получите дори повече, отколкото от Бога. Ще намерите радост и мир, щастие и прекрасни видения. Болките ви ще ви напуснат и тревогите ви ще изчезнат.“
И Земята ще се поклони на духа на неверието, който ще излезе от бездната, и той ще извърши много знамения. Те така ще оплетат Земята, сякаш с примки, с дълги нишки. Железни змии ще пълзят по железните коловози. Моретата ще станат като масленни и железни острови ще плават по тях. Железни бръмбари ще изпълнят земята и ще тичат като коне и по-бързо от конете. Хората ще направят домовете си като мравуняци, ще опънат над себе си отровни шатри, в които мнозина ще се разболяват и ще умират. И мъртвото ще заговори. Това, което никога преди не е говорило, ще говори много лъжи с човешки глас и ще се чува до краищата на Земята. И мнозина ще приклонят ушите си към тези гласове. И хората ще гледат в стъклото, ще виждат далеч и ще чуват гласове, които сякаш стъклото говори, мамейки народите. И платното ще произведе образ, пустотата - измамна форма. Тогава хората ще търсят Месията и няма да Го намерят, ще пожелаят правдата и няма да я имат, защото пророците ще са убити и ще лежат на улиците на Йерусалим. И благовестието ще бъде затворено за езичниците, защото с пророците и покаянието ще бъде грабнато в Небето. И ще се сбъдне казаното от Енох - няма да има вече благовестие за езичниците. Господ няма да го изпрати при тях, защото те са избили всички пратеници от Него. Те са се отрекли от Бога, както евреите преди, а пророците на Всевишния лежат на улиците на града.
Когато видите и чуете това, тогава знайте, че е последното поколение на Земята.


Превод: Светлина за теб
 
Горна част